Aby dołączyć do spotkania w Google Meet bezpośrednio za pomocą OBTP, musisz włączyć kalendarzhybrydowy.Protokół OBTP dla spotkań w Google Meet jest obsługiwany w przypadku korzystania z hybrydowego Google lub hybrydowego O365 jako integracji kalendarza, a nie w przypadku korzystania z lokalnego programu Exchange.Pamiętaj, że OBTP dla Google Meet nie pojawia się w aplikacji Webex.

Upewnij się, że silnik internetowy jest również włączony - Jeśli nie, wykonaj kroki opisane tutaj , aby go włączyć.

Planowanie zasobu w Kalendarzu Google (OBTP)

Aby utworzyć zaplanowane spotkanie i zarezerwować urządzenie jako zasób, otwórz Kalendarz Google i dodaj urządzenie jako zasób (pokoje).Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Google.

Planowanie pracy urządzenia w trybie osobistym w Kalendarzu Google (OBTP)

Spotkania można również planować dla użytkowników posiadających urządzenia osobiste.Otwórz Kalendarz Google i dodaj użytkownika w sekcji Dodaj gości .Usługa kalendarza musi być włączona na urządzeniu, niezależnie od tego, czy jest to Microsoft Exchange, czy Kalendarz Google.Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Google.


Jeśli Twoje urządzenie jest połączone z Webex Edge dla urządzeń, potrzebujesz wersji oprogramowania CE9.14.3.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do strony Urządzenia.

2

Wybierz pozycję Ustawienia w prawym górnym rogu i przejdź do pozycji Dostawcy spotkań. Włącz Google Meet.

3

Możesz dodać token, aby włączyć usługę interoperacyjności Google.Dzięki temu użytkownicy mogą dołączyć do spotkania bez czekania na przyjęcie jako gość.Wygeneruj token https://admin.google.com , postępując zgodnie z dokumentacją Google i kliknij Prześlij . Pamiętaj, że aby uzyskać ten token, potrzebujesz płatnej wersji G Suite.