I den medföljande inställningen används rums serie enheten för att ringa samtal och den fordonsbaserade enheten för whiteboard. Delat innehåll visas på båda enheterna och whiteboardtavlorna delas automatiskt på Room-enheten vid samtal.

Alla Room-enheter och alla Webex Boards kan användas för Companion-läget.

Gränserna
  • Trådbundet delat samtal visas enbart på rumsenheten.

  • Whiteboard utanför samtal visas bara på Webex Board.

  • Det går inte att anteckna på delat innehåll utanför ett samtal på trådbunden delning.

  • Du kan inte dela Webex Board med en HDMI-kabel. Använd kabeln som är ansluten till rumsenheten eller trådlös delning.

  • Om du vill ringa någon från katalogen eller med deras nummer och ett befintligt utrymme är öppet i rummet måste du stänga det utrymmet först.

  • Touch Redirect är inte tillgängligt i Companion-läge.

  • Du kan inte länka en Touch 10-eller Room-navigatör till Webexs tavlan i Companion-läge.

  • Om du vill använda ett kortrum eller en uppringande inställning med Companion-läget ska du registrera rums enheten först och ställa in ett kortare rum eller klass rum på den. När du har gjort det kan du lägga till Webexs nämnden på samma arbets plats.

  • Companion-läget stöds inte för enheter som är länkade med Webex Edge för enheter.

  • CVI stöds inte i Companion-läget.

Rums inställningar

Det finns två rums inställningar som rekommenderas för bästa Mötes upplevelse.

Enheter med dubbla skärmar

Du kan placera rumsenhet och Webex Board med två skärmar på motsatta sidor av rummet.

Inställningen har testats i rum med storlek 4,5 x 6,2 meter och ett bord på 3,6 meter. Vi rekommenderar att du använder inställningen för rum i den ungefärliga storleken.

Enheter på en skärm

En enhet och Webex Board med en skärm funger i en hörnkonfiguration. Inställningen rekommenderas för mindre rum.


Rums installation med en rums enhet och ett kort som är riktade mot varandra rekommenderas inte för en skärm utrustning.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com, går du till arbetsytor och klickar sedan på Lägg till arbetsyta. Ange ett namn på platsen (till exempel det fysiska rummets namn), välj rumstyp och ställ in kapaciteten. Klicka sedan på Nästa.

2

Om du vill lägga till en ny enhet väljer du Cisco Webex enhet och klickar sedan på nästa. Klicka på Lägg till enhet på sidan för arbetsytan du skapade.

Använd den första koden för att registrera rumsenheten. Använd den andra koden för att registrera Webex Board när du har registrerat rumsenheten.

Det visas ett meddelande om att du inte kan ha två enheter på en plats. Du kan ignorera meddelandet när du ställer in Companion-läge.

Mer information om att konfigurera en plats och tjänster finns i Lägga till delade enheter och tjänster på en arbetsyta.