Webbsnakar i webbsändningsvyn ingår endast iWebex Webinars-prenumerationer för 3 000 eller fler användare. Webbsnakar i webbsändningsvyn är inte tillgängliga för Webex förmyndigheter.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Schemalägg ett webbsinar.

2

(Valfritt) Om du har sparade webinarmallar väljer du en av mallarna i den nedrullningade menyn Webinar-mallar.

3

Ange webbsinarämne, lösenord, datum och tid.

4

Ange max antal deltagare. Om du vill ha en upplevelse med begränsad interaktion, markera kryssrutan bredvid Webcast-vyn fördeltagare.


 

För webbsingar som har fler än 10 000 deltagare krävs Webcast-vy för deltagare och markeras automatiskt åt dig.

5

Om du vill ställa in avancerade alternativ klickar du på Visa avancerade alternativ.

  1. Chatt, frågor och omröstningar är aktiverade som standard för paneldelningar och deltagare. Om du vill inaktivera någon av dessa funktioner går du till Schemaläggningsalternativ > Webinar-> Redigera webbsinaralternativ.

  2. Klicka på fliken Panelists or Attendees (Panelists or Attendees) och avmarkera sedan kryssrutorna bredvid de alternativ som du vill inaktivera.

6

Klicka på Schemalägg.

7

Om du vill starta ditt webbsingång i webbsändningsvyn ansluter duljud och video och klickar sedan på Starta Webbsing.


 

När du startar ett webbsingar iwebbsändningsvyn strömmas du ännu inte. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

8

När du är redo att starta strömning klickar du på Starta webinar,väljer layout för direktuppspelning och klickar sedan på Gå live.

9

Du kan interagera med deltagare på flera sätt när du är värd för ett webbsingar i webcast-vyn. Mer information finns i Hantera frågor och svar-sessioner i ett webbsinar i webbsändningsvyn och Hantera omröstningar i ett webbsingar i webbsändningsvyn. Du kan även inaktivera de här alternativen om du inte vill att deltagarna ska se dem.

För att stoppa strömning klickar du på Stoppa webbsinaroch klickar sedan på Stopp för att bekräfta.

Detta avslutar inte webbsinar i webcast-vyn. Om du vill avsluta webbsinar i webbsändningsvyn klickar du på Avslutawebinaroch sedan på Avsluta direktuppspelning när jag lämnar.

1

Öppna appen Webex Meetings din mobila enhet.

2

Gå till din möteslista och tryck på Starta bredvid dittwebbsinar i webbsändningsvyn.


 

När du startar ett webbsingar iwebbsändningsvyn strömmas du ännu inte. Deltagarna kan inte se eller höra något förrän direktuppspelningen är över.

3

Välj dina inställningar för ljud och video.

4

När du är redo att starta strömning trycker du på Fler alternativ och sedan på Startafler alternativikonWebcast.

5

Välj layout för direktuppspelning och tryck sedan på Live.

För att stoppa strömning trycker du på Stoppa webbsinaroch sedan på Stopp för att bekräfta.

Detta avslutar inte webbsinar i webcast-vyn. För att avsluta webbsinar i webbsändningsvyntrycker du på Avsluta webbsingar för alla.

Du kan vara värd för ett webbsinar i webbsändningsvyn genom att använda ett videosystem som är Webex Meetings skrivbordsappen. För mer information, se Anslut till ett videosystem från skrivbordsappen.

Du kan inte vara värd för ett webbsingar i webbsändningsvyn direkt från ett videosystem.