Innan du börjar

När du registrerar ditt rum eller Webex Boards i Cisco Webex kan du administrera det från Kontrollhubb. Mer information om Control Hub finns i Kom igång med Cisco Webex Control Hub.

Innan du börjar konfigurera enheten, skapar du en plats och en 16-siffrig aktiveringskod för den i Kontrollhubb. Läs om hur du skapar en arbetsyta och en aktiveringskod för en enhet.

Om du vill lägga till Cisco Webex Calling och andra tjänster läser du Lägga till tjänster till en befintlig arbetsyta med Cisco Webex Boards-, Room- och Desk-enheter. Observera att du inte kan lägga till Cisco Webex Calling till Room USB.

Enheten levereras med förinstallerad programvara och alla uppdateringar installeras automatiskt. Om en programuppdatering är tillgänglig när du registrerar en ny enhet för första gången rekommenderar vi att du uppgraderar den. Mer information om programvaruuppdateringar finns i avsnittet om automatiska programvaruuppdateringar.

1

Installera och koppla in de nödvändiga kablarna enligt anvisningarna i installationshandboken. När enheten är inkopplad startar den automatiskt och kontrollerar nätverksanslutningen. Om nätverksanslutningen fungerar söker enheten efter uppdateringar för Webex RoomOS och installerar eventuella nya versioner. Om det är problem med anslutningen visas ett felmeddelande som anger vad felet kan bero på.

2

När programvaran har uppdaterats startas konfigurationsguiden. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera dina nätverksinställningar, ange aktiveringskod och kontrollera skärmen, kameran och ljudet.

Du kan ändra språkinställningarna innan du startar konfigurationsguiden, eller efteråt från menyn Inställningar.

Tidsformatet baseras på inställningen för tidszon och kan inte konfigureras separat.