Du kan ange att mötesinformationen ska vara privat enhetens lokala webbgränssnitt. I artikeln Enhetskonfigurationer finns mer information om hur du kommer åt inställningen.

När enhetens webbgränssnitt är öppet, navigera till fliken Inställningar , välj Inställningar och välj följande konfiguration:

  • Konfiguration > Användargränssnitt > Boknings synlighet Titel : Välj dold för att dölja mötesrubrikerna. Texten Schemalagt möte visas.