Du kan ange att mötesinformationen ska vara privat enhetens lokala webbgränssnitt. Läs enhets konfigurations artikeln om du vill veta mer om hur du använder den.

När webb gränssnittet på enheten öppnas går du till fliken Inställningar , väljer inställningar och väljer följande konfiguration:

  • Konfigurations > UserInterface > rubriker Synlighets rubrik : Välj Dölj för att dölja Mötes titlarna. Texten Schemalagt möte visas.