V místním webovém rozhraní můžete nastavit podrobnosti o schůzce jako soukromé. Přečtěte si článek konfigurace zařízení pro další informace o přístupu k tomuto článku.

Když je otevřeno webové rozhraní zařízení, přejděte na kartu nastavení , vyberte nastavení a vyberte následující konfiguraci:

  • Konfigurace > UserInterface > název viditelnosti nadpis : Chcete-li skrýt názvy schůzek, klepněte na tlačítko skryto . Zobrazí se „Naplánovaná schůzka“.