V místním webovém rozhraní můžete nastavit podrobnosti o schůzce jako soukromé. Další informace, jak k rozhraní získat přístup, najdete v článku Konfigurace zařízení.

Po otevření webového rozhraní zařízení přejděte na kartu Nastavení , vyberte možnost Nastavení a zvolte možnost následující konfigurace:

  • Konfigurace > Uživatelské rozhraní > Název viditelnosti rezervací : Vyberte hidden pro skrytí názvů schůzek. Zobrazí se „Naplánovaná schůzka“.