Informacje o spotkaniach można ustawić jako prywatne, korzystając z lokalnego interfejsu WWW urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule konfiguracja urządzenia

Po otwarciu interfejsu sieci Web urządzenia przejdź do karty konfiguracja i wybierz kolejno Opcje ustawienia i wybierz kolejno opcje konfiguracja:

  • Konfiguracja > UserInterfacea > rezerwacje tytuł widoczności: wybierz opcję ukryty , aby ukryć tytuły spotkań Zostanie wyświetlone łącze planowane spotkanie.