Informacje o spotkaniach można ustawić jako prywatne, korzystając z lokalnego interfejsu WWW urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule Konfiguracja urządzenia.

Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia przejdź do karty Konfiguracja , wybierz Ustawienia i wybierz opcję następująca konfiguracja:

  • Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Tytuł widoczności rezerwacji : Wybierz ukryty aby ukryć tytuły spotkań. Zostanie wyświetlone łącze planowane spotkanie.