Pojedinosti o sastanku možete postaviti na privatno s lokalnog web-sučelja uređaja. Pročitajte članak Konfiguracije uređaja za više informacija o tome kako mu pristupiti.

Kada se web-sučelje uređaja otvori, pomaknite se do kartice postava , odaberite postavke i odaberite sljedeće konfiguracije:

  • Konfiguracija > userinterface > rezervacije broj vidljivost naslov : odaberite skriveno za skrivanje naslova sastanaka. "Zakazan sastanak" će biti prikazan.