Можете да зададете данните за срещата си като „частни“ от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията Конфигурации на устройства за повече информация как да получите достъп до нея.

Когато уеб интерфейсът на устройството се отвори, отидете в раздела Настройка , изберете Настройки и изберете следната конфигурация:

  • Configuration >UserInterface > Bookings Видимост Заглавие: Изберете скрити, за да скриете заглавията на събранията. Ще се покаже "Планирано събрание".