Можете да зададете данните за срещата си като „частни“ от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията Конфигурации на устройства за повече информация как да получите достъп до нея.

Когато се отвори уеб интерфейсът на устройството, отидете до раздела Настройка , изберете Настройки и изберете следната конфигурация:

  • Конфигурация > Потребителски интерфейс > Заглавие за видимост на резервациите : Изберете hidden за скриване на заглавията на срещите. Ще се покаже "Планирано събрание".