Hur du konfigurerar vidarekopplingen beror på vilken telefontjänst du har. Om du är osäker det finns ett enkelt sätt att avgöra .

Om du inte ser Samtalskoppling kan du behöva slå på den först i Egenvård portal. Du kanske är bekant med att använda Egenvård portal för att ställa in alternativ för din telefon. Webex-appen använder dessa inställningar och låter dig enkelt lägga till dem från appen.

1

Gå till din profilbild , välj Inställningar (Windows) eller Inställningar (Mac) och klicka sedan på Ringer .

2

Bläddra till Ytterligare samtalsinställningar och klicka sedan på Avancerade samtalsinställningar för att öppna portalen i en webbläsare.

3

Välj Mina telefoner och följ anvisningarna för att lägga till numret som du vill vidarekoppla dina telefonsamtal till.

4

När du har aktiverat vidarekoppling kan du gå till i sidfoten i appen och välj var du vill vidarekoppla dina telefonsamtal. Därifrån kan du vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda, en annan arbetslinje om du har flera linjer eller ett nummer som du har ställt in tidigare. Eller, för att lägga till ett nytt nummer, gå till , välj Öppna Samtalsinställningar för att komma tillbaka till din självbetjäningsportal.

Inställningar för telefon och vidarekoppling blir grön och förblir så tills du ändrar inställningen tillbaka till Vidarekoppla inte samtal .

1

Gå till din profilbild , välj Inställningar (Windows) eller Inställningar (Mac) och klicka sedan på Ringer .

2

Gå till Samtalskoppling och lägg sedan till ett nummer att vidarekoppla samtal till eller välj att vidarekoppla dina samtal till röstbrevlådan.

När du har aktiverat vidarekoppling Inställningar för telefon och vidarekoppling i sidfoten för appen blir grön och förblir så tills du ändrar inställningen tillbaka till Vidarekoppla inte samtal . Du kan hantera samtalskopplingen därifrån.

Tryck på din profilbild , gå till Inställningar > Ringer och välj sedan var du vill vidarekoppla dina telefonsamtal, till exempel till röstbrevlåda eller ett nummer som du har ställt in tidigare. Eller så kan du lägga till ett annat nummer.

När du är klar visas Ringer ikonen längst ned i din app ändrar utseende och du ser en banderoll överst på din Ringer lista som visar var dina samtal vidarekopplas.