inställningar för innehållsoptimering

Innehållsoptimering

Välj den mest lämpliga innehållsoptimeringsinställningen för ditt möte ellerWebinar.

Optimera automatiskt– detta är standardinställningen när du delar innehåll. Den väljer den bästa optimeringen för din innehållstyp.

Optimera för text och bilder– Förbättra kvaliteten på dokument som PDF-filer och Word-filer.

Optimera för rörelse och video– Förbättra kvaliteten på delade rörelser och videoinnehåll. Detta inbegriper att kunna dela datorljud så att mötesdeltagarna kan höra innehållets ljud. Se Dela rörelse- och videoinnehåll iWebex MeetingsochWebex Webinars.

Optimera för 3D –Förbättra kvaliteten på 3D-innehåll, t.ex. CAD och bildhantering vid bildhanteringMeetings. Detta är endast tillgängligt på begäran. Se Optimera 3D-innehåll i möten.