innstillinger for innholdsoptimalisering

Innholdsoptimalisering

Velg den best egnede innstillingen for innholdsoptimalisering for møtet eller nettseminaret ditt.

Optimaliser automatisk – Dette er standardinnstilling når du deler innhold. Den velger den beste optimaliseringen for innholdstypen din.

Optimaliser for tekst og bilder – Forbedre kvaliteten på dokumenter som PDF-filer og Word-filer.

Optimaliser for bevegelse og video – Forbedre kvaliteten på delt bevegelses- og videoinnhold. Dette inkluderer å kunne dele datalyd slik at deltakerne kan høre innholdets lyd. Se Del bevegelses- og videoinnhold i Webex Meetings og Webex Webinars .

Optimaliser for 3D – Forbedre kvaliteten på 3D-innhold som CAD og medisinsk bildebehandling i Meetings. Dette er kun tilgjengelig på forespørsel. Se Optimaliser 3D-innhold i møter .