content optimization settings

Optimizacija sadržaja

Odaberite najprikladniju postavku optimizacije sadržaja za vaš sastanak ili webinar.

Automatski optimiziraj —Ovo je zadane postavke prilikom dijeljenja sadržaja. Odabire najbolju optimizaciju za vašu vrstu sadržaja.

Optimizirajte za tekst i slike —Poboljšajte kvalitetu dokumenata kao što su PDF-ovi i Word datoteke.

Optimizirajte za pokret i video —Poboljšajte kvalitetu dijeljenog pokreta i video sadržaja. To uključuje mogućnost dijeljenja zvuka na računalu tako da sudionici mogu čuti zvuk sadržaja. vidi Dijelite pokretne i videosadržaje na Webex Meetings i Webex Webinars .

Optimizirajte za 3D —Poboljšajte kvalitetu 3D sadržaja kao što su CAD i medicinske slike u sastancima. Ovo je dostupno samo na zahtjev. vidi Optimizirajte 3D sadržaj na sastancima .