настройки за оптимизиране на съдържанието

Оптимизиране на съдържанието

Изберете най-подходящата настройка за оптимизиране на съдържанието за вашата среща или уебинар.

Автоматично оптимизиране —Това е настройка по подразбиране при споделяне на съдържание. Той избира най-добрата оптимизация за вашия тип съдържание.

Оптимизиране за текст и изображения — Подобрете качеството на документи като PDF и Word файлове.

Оптимизиране за движение и видео — Подобрете качеството на споделеното движение и видео съдържание. Това включва възможността за споделяне на компютърно аудио, така че участниците да могат да чуят аудиото на съдържанието. Виж Споделяйте движение и видео съдържание в Webex Meetings и Webex Webinars .

Оптимизиране за 3D —Подобрете качеството на 3D съдържание като CAD и медицински изображения в срещи. Това е достъпно само при заявка. Виж Оптимизирайте 3D съдържание в срещи .