içerik optimizasyonu ayarları

İçerik Optimizasyonu

Toplantınız veya web semineriniz için en uygun içerik optimizasyon ayarını seçin.

Otomatik Olarak Optimize Edin —Bu, içerik paylaşırken varsayılan ayar . İçerik türünüz için en iyi optimizasyonu seçer.

Metin ve resimler için optimize edin —PDF'ler ve Word dosyaları gibi belgelerin kalitesini artırın.

Hareket ve video için optimize edin —Paylaşılan hareket ve video içeriğinin kalitesini artırın. Bu, katılımcıların içeriğin sesini duyabilmeleri için bilgisayar sesini paylaşabilmeyi içerir. Bkz. Webex Meetings ve Webex Webinars hareket ve video içeriğini paylaşın .

3D için optimize edin —Toplantılarda CAD ve tıbbi görüntüleme gibi 3B içeriğin kalitesini artırın. Bu sadece istek üzerine mevcuttur. Bkz. Toplantılarda 3D içeriği optimize edin .