1

Klicka på indikatorn längst upp till höger på skärmen och klicka sedan på Visa hälsogranskaren .

När du har en dålig nätverksanslutning som begränsar mötesupplevelsen visas ett meddelande automatiskt.

Färg

Hälsostatus

Beskrivning

Grön

Bra

Du kan få en fullständig mötesupplevelse.

Gul

Dåligt

Problem kan skapa vissa begränsningar för din mötesupplevelse.

Röd

Dålig

Problem begränsar definitivt din mötesupplevelse.

När ett problem har identifierats sammanfattar hälsokontrollen problemet och ger dig en lista över åtgärder som du kan utföra för att lösa problemet i Hälsostatus .

2

Klicka på Skicka problemrapport för att skicka problemrapport direkt från sidan Health Checker.

Mer information om CPU- och minnesanvändning finns i Statistik för ljud och video .

Kontrollera nätverkskvalitetsindikatorn i indikatorcentret. Färgen på ikonen anger kvaliteten på din anslutning.

När du har en dålig nätverksanslutning som begränsar mötesupplevelsen visas ett meddelande automatiskt.

Färg

Hälsostatus

Beskrivning

Grön

Bra

Du kan få en fullständig mötesupplevelse.

Gul

Dåligt

Problem kan skapa vissa begränsningar för din mötesupplevelse.

Röd

Dålig

Problem begränsar definitivt din mötesupplevelse.