Den här artikeln innehåller uppdateringar och ändringar för XML API månads vis SP-versionerna.

Mer information om XML API 40 och REST API 40 finns i Cisco Webex Meetings API updates-översikt (api 40).

För uppdateringar för XML API 11 SP9 och tidigare, gå till Cisco devnet.

39.11.0-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 39,11-schemat.

LstSummaryUser kan fråga användar konton efter den senaste ändrings tiden

Vi uppgraderar LstSummaryUser API så att användare kan ställa frågor till användar konton baserat på tidpunkten då de senast ändrades. Tre nya element, modifiedDateStart, modifiedDateEnd ochlastModifiedTime, har lagts till i API: t.


Den maximala tidsbegränsningen för den här frågan är 90 dagar. Om du matar in ett tidsintervall som är mer än 90 dagar visas ett fel meddelande: 999999 maximalt datum intervall är 90 dagar för ändrings datum fråga.

API:er som påverkas:

 • LstSummaryUser

LastSummaryUser begäran-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName>Site_Name</siteName>      <webExID>inaktiverats</webExID>
    <password>Lösenord</password>
    <partnerID>webexpartner</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

Exempel på LstSummaryUser- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>* * 5124 * * * *</use:userID>                 <use:webExId></use:webExId>                 <use:firstName></use:firstName>                 <use:lastName></use:lastName>                 <use:email>@qa * * *. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</use:email>
                <use:userRoleType>VÄRD</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active>INAKTIVERATS</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

39.10.0-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 39,10-schemat.

GetSessionInfo och GetUserCard returnerar en CAPTCHA-kod när anonym åtkomst används

Som säkerhets uppdatering har vi förbättrat GetSessionInfo- och GetUserCard API: er med CAPTCHA kod skydd. Om dina program anropar API: er med anonym åtkomst förbättrar du ditt program så att det har stöd för inCAPTCHAs kods inmatning.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

Säkerhets-och svars uppdateringar för CAPTCHA:

GetSessionInfo- svar utan CAPTCHA-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>Motsvarande möte hittades inte</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo- svar med CAPTCHA-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>Motsvarande möte hittades inte</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Om du får ett CAPTCHA-svar och fortsätter att anropa API: et ska du inkludera CAPTCHAID och CAPTCHAWord i din API-begäran:

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSessionInfo- svar på felaktiga CAPTCHAID och CAPTCHAWord-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>CAPTCHA-ID och ord är ogiltiga eller saknas</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

LstSummaryUser- stöd för att returnera URL: er för personliga rum

Vi har lagt till ett nytt svars element, personalMeetingRoomURL, i LstSummaryUser API.

Exempel på LstSummaryUser- svar:

39.9.0-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 39,9-schemat.

Stöd för korta SIP-URL: er för personliga Mötes rum (PMR)

Stöd för det korta SIP URL-formatet för PMRs påverkar GetSessionInfo, GetMeeting, GetUser ochGetMe API: er. Ett nytt svars element med namnet displayMeetingUrl lades till i GetUser-och GetMe -API: erna och finns redan i GetSessionInfo och GetMeeting. displayMeetingUrl returnerar en användares PMR-URL.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • GetUser

 • GetMe

Exempel på GetUser- svar:

Exempel på GetMe- svar:

GetSessionInfo returnerar nödvändiga element för anonym åtkomst

Som ett säkerhets krav kan endast nödvändiga element returneras av GetSessionInfo för anonym åtkomst.

Exempel på GetSessionInfo- svar:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>OFFENTLIGA</ep:listStatus>
        <ep:registration>falsk</ep:registration>
        <ep:passwordReq>sann</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/register.do?loadFlag=1&reqFlag=1&confId=123203663769372547&siteurl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/mobileRegister.do?formId=0&formType=0&loadFlag=1&from=mobileClient&siteurl=sqdemo6&confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Stilla havet (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>falsk</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH>sann</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>sann</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>falsk</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

Schemalägga ändringar av Mötes-och händelse beteende

Som standard är alla schemalagda möten video enhets aktiverade möten. När du schemalägg ett möte men väljer ingen eller andra för ditt Mötes ljud kommer mötet att schemaläggas som ett Webex-möte som inte är en video enhet.

API:er som påverkas:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateEvent

 • SetEvent

39.8.0-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 39,8-schemat.

LsttrainingattendeeHistory returnerar nu uppmärksamhet för Mötes deltagare

Ett nytt svars element, attentionToDurationPercentage, lades till i LsttrainingattendeeHistory API. LsttrainingattendeeHistory returnerar Mötes deltagarens uppmärksamhet-uppgifter. Elementet returneras i detta format:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

API:er som påverkas:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • attentionToAttendancePercentage

Exempel på LsttrainingattendeeHistory- svar:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>Nej</history:registered>
<history:invited>Nej</history:invited>

GetSite returnerar nu licens antal

Nya svars element tillhandahölls för att returnera olika licens antal i GetSite API.

API:er som påverkas:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

Design GetSiteFT och SetSiteFT

API: n för GetSiteFT och SetSiteFT har omarbetats för att tillåta dynamisk funktions växling.

API:er som påverkas:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

GetSite begäran-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{Webbplats namn}</siteName>             <accessToken>{Det här är en åtkomsttoken för dator konton}</accessToken>         </securityContext>     </header>     <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">         <featureToggles>             <name>SupportCrossLaunch</name>
            <name>RemoveCMRLicenseSA</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>

</serv:message>

Exempel på GetSite- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>SupportCrossLaunch</ns1:name>
                    <ns1:value>falsk</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>RemoveCMRLicenseSA</ns1:name>
                    <ns1:value>falsk</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SetSite begäran-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{Webbplats namn}</siteName>             <accessToken>{Det här är en åtkomsttoken för dator konton}</accessToken>         </securityContext>     </header>     <body>         <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">             <featureToggles>                 <featureToggle>                     <name>SupportCrossLaunch</name>
                    <value>falsk</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>sann</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT resonse exempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

Mötes beskrivningens längd är nu begränsad till 2500 tecken

Följande API: er har nu en innehålls längd som är begränsad till 2500 tecken för Mötes beskrivningen.

API:er som påverkas:

 • CreateEvent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Detta för att förhindra att Cisco Webex inte kan behandla begäran. Om Mötes beskrivningen är längre än 2500 tecken returneras ett fel meddelande.

39.5.0-uppdateringar för XML API

Nytt element videoMeshInterclusters tillagt i SetSite- och GetSite-scheman

Ett nytt element, videoMeshInterclusters, har lagts till i SetSite- elementet. videoMeshInterclusters innehåller också tre underordnade element videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2 ochvideoMeshHomeCluster3.

API:er som påverkas:

 • SetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

Uppdateringar av SetSite- begäran:

Uppdateringar av GetSite- svar:

39.3.0-uppdateringar för XML API

Kort SIP-URL i XML API, ny element displayMeetingUrl

Klicka här för att hämta XML API 39,3-schemat.

När du deltar i ett Webex-möte måste appen eller enheten tillhandahålla webbplats information, vilket gör det svårt att delta i möten ibland. Detta gäller särskilt när du ringer in från en SIP-enhet eftersom användaren måste ange meeting_number@sitename.webex.com.

För att göra det enklare att delta i möten har vi tagit bort kravet att ange webbplats namnet från mötets SIP-URI: meeting_number@webex.com. Om du vill behålla bakåtkompatibilitet kommer det gamla formatet att fungera på sipURL och nya format läggs till i det nya elementet displayMeetingUrl.

API:er som påverkas:

 • GetMeeting

  • displayMeetingUrl

 • GetEvent

  • displayMeetingUrl

 • GetSessionInfo

  • displayMeetingUrl

Exempel på GetMeeting- svar:

    <meet:isCETMeeting>sann</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>

Exempel på GetEvent- svar:

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>sann</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>

Exempel på GetSessionInfo- svar:

    <ep:isCETMeeting>sann</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>sann</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>

E-post exempel:

Beskrivnings längd är nu begränsad till 1024 tecken

Följande API: er har nu en innehålls längd som är begränsad till 1024 tecken för beskrivningen.

API:er som påverkas:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • CreateEvent

 • SetEvent

Denna ändring är att förhindra att Cisco Webex inte kan behandla begäran. Om beskrivningen är längre än 1024 tecken returneras ett fel meddelande: "060067 ogiltig inmatnings beskrivning. Beskrivningen får inte överskrida det maximala antalet visnings tecken längd 1024.

Svars exempel på beskrivnings längd som är större än 1024 tecken:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>
Ogiltig inmatnings beskrivning. Beskrivningen får inte överskrida det maximala antalet visnings tecken längd 1024
            </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo returnerar nu endast grundläggande information om personliga rum när det finns en anonym användare som använder API: et

För att säkerställa större säkerhet minskar vi mängden information som returneras av GetSessionInfo när det finns en anonym deltagare som använder API: t. I den här uppdateringen kommer vi att minska följande element i API-svaret:

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

Svars jämförelser:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:isLocked>falsk</ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus>EJ listade</ep:listStatus>
        <ep:registration>falsk</ep:registration>
        <ep:passwordReq>falsk</ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword>falsk</ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin>falsk</ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Simon test s personliga rum</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring>falsk</ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>TEXT</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>TEXT</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException>falsk</ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>falsk</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>Återuppringning</ep:telephonySupport> <!--Removed-->         <ep:globalCallInNumbersURL>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?ServiceType=MC&Ed=0</ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->         <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.Webex.com/PDF/tollfree_restrictions.pdf</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->         <ep:dialInSequences>AutoDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [prenumerant] #,,, [AttendeeID] # | SilentDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [prenumerant] # [AttendeeID] # * 01 * | AutoLGDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [prenumerant] #,,, [ProfileID] #,,, [PIN] # | SilentLGDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [prenumerant] # [ProfileID] # [PIN] # * 01 * | AutoLGPWDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [prenumerant] #,,, [ProfileID] #,,, [PIN] #,,, [Password] # | SilentLGPWDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [prenumerant] # [ProfileID] # [PIN] # [Password] # * 01 *</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->         <ep:callInNum>    <!--Removed-->             <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->             <serv:globalNum>  <!--Removed-->                 <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->                 <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->                 <serv:tollFree>falsk</serv:tollFree>    <!--Removed-->                 <serv:default>falskt</serv:default>  <!--Removed-->             </serv:globalNum> <!--Removed-->         </ep:callInNum>   <!--Removed-->         <ep:labels>   <!--Removed-->             <ep:tollFreeCallInLabel>inringning avgiftsfritt nummer (USA/Kanada)</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->             <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->         </ep:labels>  <!--Removed-->         <ep:isMPAudio>falskt</ep:isMPAudio>  <!--Removed-->         <ep:voip>Sant</ep:voip> <!--Removed-->         <ep:enableTSP>falskt</ep:enableTSP>  <!--Removed-->     </ep:telephony>   <!--Removed-->     <ep:host>         <ep:firstName>Simon</ep:firstName>
        <ep:lastName>Test</ep:lastName>
        <ep:email>simon0@qa.webex.com</ep:email>
        <ep:webExId>Simon</ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting>falsk</ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>12/31/2068 13:00:00</ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-08:00, Stilla havet (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>falsk</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly>falsk</ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence>falsk</ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost>falskt</ep:isAlternateHost>  <!--Removed-->     <ep:isCreator>Sant</ep:isCreator>   <!--Removed-->     <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->     <ep:supportE2E>falskt</ep:supportE2E>    <!--Removed-->     <ep:isAllowJBH>falskt</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>sann</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>sann</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance>sann</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/j.php?MTID=m424620ac1c117e156d97665b455192ed</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>falsk</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

39.2.0-uppdateringar för XML API

Nytt element lastLoginTime returnerat i LstSummaryUser- svar

Ett nytt svars element, lastLoginTime, lades till i LstSummaryUser API. lastLoginTime returnerar den senaste inloggnings tiden för varje användare. Elementet returneras i detta format:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01 * *</lastLoginTime>

API:er som påverkas:

 • LstSummaryUser

  • lastLoginTime

Exempel på LstSummaryUser- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4e41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName>Sangee</use:firstName>
                <use:lastName>Gmail</use:lastName>
                <use:email>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:email>
                <use:userRoleType>VÄRD</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>INAKTIVERATS</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

39.1.0-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta 39.1.0-schemat för XML API.

Nytt element- apiVer tillagt i GetAPIVersion API

Ett nytt svars element, apiVer, lades till i GetAPIVersion API. Med den här uppdateringen ändras XML API-versionen av namngivnings konventionen så att den matchar ett Unified versions nummer med andra Cisco Webex-produkt områden. apiVer returnerar den nya versions informationen, till exempel 39.1.0 för uppdatering januari 2019.

API:er som påverkas:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

Elementets apiVersion kommer att vara inaktuellt den 1 maj 2019 och element versionen kommer att tilldelas ett nytt XML API-värde på 1 maj 2019.

Exempel på GetAPIVersion- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>Webex XML-API V 11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

HQ-och HD-parametrar togs bort från XML API

Video egenskaperna för HQ och HD bestäms nu på webbplats nivå i stället för att fastställas på användar nivå. De två alternativen för dessa parametrar ignoreras när förfrågningar skickas från följande API: er:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

API: n för GetMeeting och GetTrainingSession har fortfarande två alternativ (avfattat av webbplats nivå och användar nivå) för att undvika att den befintliga koden bryts.

Nytt element uploadLogFileUrl tillagt i webbplatsens metadata som returnerades till Skriv bords programmet

Ett nytt element-uploadLogFileUrl har lagts till i svaret som returnerades till Skriv bords programmet när det anropar getSite API i XML API-servern. Skriv bords programmet kan överföra logg filen till uploadLogFileUrl.

API:er som påverkas:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

Exempel på GetSite- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>sann</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>INLOGGNING</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>falsk</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>falsk</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>falsk</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>falsk</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>PRO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>falsk</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-fr</ns1:brandName>
                    <ns1:region>Frankrike</ns1:region>
                    <ns1:currency>Franska franc</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Stilla havet (San Jose)</ns1:timeZone>                     <ns1:parterID>7Dsupoc6DOfzpgcNViYvUA</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>Franska</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>sann</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>sann</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>Mina möten</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>falsk</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>sann</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>falsk</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2,1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>sann</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>sann</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>sann</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>sann</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>sann</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>falsk</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>sann</ns1:java>
                    <ns1:palm>falsk</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>sann</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>sann</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>sann</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>falsk</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>sann</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>falsk</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>sann</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>sann</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>sann</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>sann</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>sann</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>falsk</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>sann</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>falsk</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>falsk</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>falsk</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>sann</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>falsk</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>STRIKTA</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>STRIKTA</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>sann</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>sann</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>sann</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>sann</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>falsk</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>sann</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>sann</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>falsk</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>sann</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>falsk</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>falsk</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Personlig konferens nej.</ns1:serviceName>                     <ns1:participantAccessCodeLabel>Deltagarens Access kod</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Värdåtkomstkod</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Deltagar-ID</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>sann</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>sann</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>sann</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>sann</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>sann</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>sann</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>erhöll</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>A</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>ords</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Inringande användare</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>sann</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>falsk</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>falsk</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>falsk</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>falsk</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>sann</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>falsk</serv:tollFree>
                                <serv:default>falsk</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>sann</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Inringning avgiftsfritt nummer (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:primaryLargeServer>                         <ns1:backup1LargeServer>                             <serv:enableServer>falskt</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Nummer för inringning med avgiftsfritt nummer (USA/Kanada),</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>avgiftsfritt nummer (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup1LargeServer>                         <ns1:backup2LargeServer>                             <serv:enableServer>falskt</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Säkerhetskopiera inmatning av inringare (USA/Kanada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>säkerhets kopiering åtkomst via telefon (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup2LargeServer>                         <ns1:primarySmallServer>                             <serv:enableServer>falskt</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Nummer för inringning med avgiftsfritt nummer (USA/Kanada),</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>avgiftsfritt nummer (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:primarySmallServer>                         <ns1:backup1SmallServer>                             <serv:enableServer>falskt</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Nummer för inringning med avgiftsfritt nummer (USA/Kanada),</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>avgiftsfritt nummer (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup1SmallServer>                         <ns1:backup2SmallServer>                             <serv:enableServer>falskt</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Säkerhetskopiera inmatning av inringare (USA/Kanada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>säkerhets kopiering åtkomst via telefon (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup2SmallServer>                         <ns1:joinBeforeHost>falskt</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>sann</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>sann</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>falsk</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Nummer för inringning</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Avgiftsfritt inringningsnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>falsk</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Nummer för inringning</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Avgiftsfritt inringningsnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>falsk</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Nummer för inringning</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Avgiftsfritt inringningsnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>falsk</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>WithoutIntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>falsk</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Annan telekonferenstjänst</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>falsk</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>falsk</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>sann</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>falsk</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>sann</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>falsk</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>falsk</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>falsk</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>falsk</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>falsk</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>sann</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>falsk</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>falsk</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>falsk</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>falsk</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>MOMSRÖRELSEBOKFÖRINGSMALLAR</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0,0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>falsk</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>falsk</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>sann</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>falsk</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>sann</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>sann</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>sann</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>sann</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>sann</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>falsk</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>sann</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>falsk</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>sann</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>sann</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>sann</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>falsk</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>falsk</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>falsk</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>NEN</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>falsk</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>falsk</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>falsk</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>falsk</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>falsk</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>falsk</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>falsk</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>falsk</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>falsk</ns1:email>
                        <ns1:fax>falsk</ns1:fax>
                        <ns1:phone>falsk</ns1:phone>
                        <ns1:mail>falsk</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>sann</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>falsk</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>falsk</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>falsk</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>falsk</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>falsk</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>falsk</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>sann</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>sann</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>falsk</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>falsk</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>falsk</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>falsk</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>sann</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>falsk</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>sann</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>sann</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>falsk</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>falsk</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>falsk</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>sann</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>falsk</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>falsk</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>sann</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>sann</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>sann</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>falsk</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>falsk</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>sann</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>sann</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>PIP</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>sann</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>MOTRINGNINGSFUNKTIONEN</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>sann</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>sann</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>falsk</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>falsk</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>sann</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>sann</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Välkommen</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Webbplatsadministration</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>falsk</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>sann</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>sann</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>NY</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>NY</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Support</ns1:name>
                        <ns1:target>NY</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Utbildning</ns1:name>
                        <ns1:target>NY</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>sann</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>falsk</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>sann</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>sann</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>sann</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>lösenord</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>lösen</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ords</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>sann</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>falsk</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>falsk</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>lösenord</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>lösen</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ords</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>falsk</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>falsk</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>sann</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>sann</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>lösenord</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>lösen</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ords</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>Cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>sann</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>sann</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>sann</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>sann</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>sann</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>sann</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>sann</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>sann</ns1:office>
                        <ns1:excel>sann</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>sann</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>sann</ns1:word>
                        <ns1:IE>sann</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>falsk</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>falsk</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>sann</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>falsk</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>falsk</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>sann</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>sann</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>sann</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>falsk</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>falsk</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>falsk</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>falsk</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>sann</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>sann</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>falsk</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>falsk</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>falsk</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>sann</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>falsk</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>falsk</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>sann</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>LAGOM</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>sann</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>falsk</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>falsk</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>falsk</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>sann</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>sann</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>sann</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>sann</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>sann</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>falsk</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>falsk</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>sann</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>sann</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

11.0.0 SP22-uppdateringar för XML API

Fil storleks begränsning för UploadPMRImage

När du överför avatarer med API -UploadPMRImage, begränsar en ny begränsning fil storleken till 5 MB. Försök att överföra filer som är större än det här kommer nu att få ett fel meddelande: "010100-storleken på bilden som överförs är för stor. Prova en bild som är mindre än 5 MB."

11.0.0 SP21-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 11,0 SP21-schemat.

Ny element post läggs till i CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting ochLstMeeting

Ett nytt element, namngiven Autopost har lagts till i CreateMeeting, SetMeeting, GetMeetingoch LstMeeting API: er. Autopost låter användare automatiskt spela in Webex-möten direkt från Mötes planeraren. Detta ger en detaljerad Mötes nivå där det är den föregående metoden för automatisk inspelning av möten som endast kunde nås globalt på webbplats nivå.


Autopost- elementet gäller endast för Webex-möten. Det gäller inte för Webex events eller Webex Training.

API:er som påverkas:

 • CreateMeeting

  • Autospela in

 • SetMeeting

  • Autospela in

 • GetMeeting

  • Autospela in

 • LstMeeting

  • Autospela in

Uppdateringar av CreateMeeting :

autoinspelning- inställning

Beteende när Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är inaktiverat på Webbplatsalternativ

Sant

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

Falskt (standard) eller inget element

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar


Om Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning har Aktiver ATS ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

Uppdateringar av SetMeeting :

autoinspelning- inställning

Beteende när Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är inaktiverat på Webbplatsalternativ

Sant

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

Falskt (standard) eller inget element

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar


Om Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning har Aktiver ATS ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

Uppdateringar av GetMeeting :

autoinspelning- inställning

Beteende när Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är inaktiverat på Webbplatsalternativ

Sant

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

Falsk

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar


Om Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning har Aktiver ATS ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

Exempel på GetMeeting- svar:

Uppdateringar av LstMeeting :

autoinspelning- inställning

Beteende när Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är inaktiverat på Webbplatsalternativ

Sant

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

Falsk

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar


Om Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning har Aktiver ATS ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

Exempel på LstMeeting- svar:

Nytt element- isAutoRecord tillagt i GetSessionInfo API

Tillsammans med ändringarna som gjorts av ovanstående API: n har ett nytt element, isAutoRecord, lagts till i GetSessionInfo API. Det här elementet kan användas för att ange om inspelningen ska startas automatiskt när ett möte startar.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

Uppdateringar av GetSessionInfo :

isAutoRecord- inställning

Beteende när Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är inaktiverat på Webbplatsalternativ

Sant

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

Falsk

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar


Om Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning har Aktiver ATS ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

Exempel på GetSessionInfo- svar:

11.0.0 SP20-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 11,0 SP20-schemat.

Nytt element returnShareToMeRecording tillagt i LstRecording API-begäran


Denna ändring har tidigare aviserats i XML-API 11,0 SP17, men den tillämpas på den här uppdateringen.

Ett nytt element, returnShareToMeRecording, har lagts till i LstRecording API. returnShareToMeRecording är ett booleskt värde i begäran om LstRecording.

Det här nya elementet har lagts till för att stödja sökning efter deltagare eller inbjudna inspelningar. returnShareToMeRecording är en flagga som gör det möjligt för LstRecording API att veta att det måste returnera deltagare eller bjuda in inspelningar.

När returnShareToMeRecording är inställt på True returnerar LstRecording inspelnings användaren som ägare och visar även inspelnings användaren som en deltagare eller en inbjudan som delas av ägaren.


Om automatisk delning och manuell delning av flaggorna inte ärav , returnerar LstRecording användaren endast som ägare av inspelningarna.

När returnShareToMeRecording är inställt på falsk, eller om elementet inte ingår i begäran, kommer LstRecording att följa samma logik som tidigare: den returnerar inspelnings användaren som ägare.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

  • returnShareToMeRecording

Uppdateringar av LstRecording :

Element shareToMe tillagt i LstRecording API-svar


Denna ändring har tidigare aviserats i XML-API 11,0 SP17, men den tillämpas på den här uppdateringen.

Ett nytt element, shareToMe, har lagts till i LstRecording API. shareToMe är ett booleskt värde i svaret för LstRecording.

Det här nya elementet har lagts till för att stödja sökning efter deltagare eller inbjudna inspelningar. shareToMe är en flagga som definierar om användaren är ägare till eller en deltagare för aktuell inspelning.

När shareToMe är Sant äranvändaren inte ägare av aktuell inspelning. Användaren kan vara en deltagare eller så delas inspelningen av ägaren.

När shareToMe är falskt, eller om elementet inte befinner sig i svaret, kommer LstRecording att följa samma logik som tidigare: användaren är ägare till den aktuella inspelningen.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

  • shareToMe

Uppdateringar av LstRecording :

returnShareToMeRecording- och shareToMe-begäran- exempel:

<bodyContent xsi:type=”java.com.webex.service.binding..ep.LstRecording”>
<hostWebExID>auto243</hostWebExID>
<createTimeScope>
<createTimeStart>08/15/2018 8:0:0</createTimeStart>
<createTimeEnd>09/05/2018 7:59:59</createTimeEnd>
<timeZoneID>20</timeZoneID>
</createTimeScope>
<serviceTypes>
<serviceType>MeetingCenter</serviceType>
<serviceType>EventCenter</serviceType>
<serviceType>TrainingCenter</serviceType>
</serviceTypes>
<returnShareToMeRecording>sann</returnShareToMeRecording>
</bodyContent>

exempel på returnShareToMeRecording-och shareToMe- svar:

Nya element lades till i GetEvent API

Fyra nya element lades till i GetEvent- API:

 • isCETMeeting: ett booleskt sant/falskt som anger om Webex-händelsen stöder Webex video plattform 2 (CMR 4,0)

 • sipURL: URL: en som används för att delta i ett Webex-videomöte från en videokonferenssystem eller ett program

 • standaloneDialingIPAddress: IP-adressen som kan användas för att ringa in till Webex-videomötet från en videokonferenssystem eller ett program

 • panelistNumericPassword: lösen ordet för att ansluta till video mötet i Webex från en videokonferenssystem eller ett program

Om webbplatsen har stöd för Webex-video kan värden ha Webex Events-videoprivilegier och händelsen stöder Webex video plattform 2 (CMR 4,0), GetEvent returnerar dessa element. Annars returnerar inte GetEvent dem.

API:er som påverkas:

 • GetEvent

  • isCETMeeting

  • sipURL

  • standaloneDialingIPAddress

  • panelistNumericPassword

Nytt element- panelistNumericPassword tillagt i GetSessionInfo API

GetSessionInfo har ett nytt element, panelistNumericPassword, som innehåller lösen ordet för att ansluta till Webex-videomötet från en videokonferenssystem eller ett program.

Om webbplatsen har stöd för Webex-video kan värden ha Webex Events-videoprivilegier och händelsen stöder Webex-videoplattform 2 (CMR 4,0), GetSessionInfo returnerar följande fyra element:

 • isCETMeeting: ett booleskt sant/falskt som anger om Webex-händelsen stöder Webex video plattform 2 (CMR 4,0)

 • sipURL: URL: en som används för att delta i ett Webex-videomöte från en videokonferenssystem eller ett program

 • standaloneDialingIPAddress: IP-adressen som kan användas för att ringa in till Webex-videomötet från en videokonferenssystem eller ett program

 • panelistNumericPassword: lösen ordet för att ansluta till video mötet i Webex från en videokonferenssystem eller ett program


För Webex-möten fanns dessa element redan i GetSessionInfo:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

  • panelistNumericPassword

Schema ändringar som gjorts för GetEvent och GetSessionInfo

Uppdateringar av GetEvent :

Uppdateringar av GetSessionInfo :

11.0.0 SP18-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 11,0 SP18-schemat.

Nytt element- EnableCloudTelepresence tillagt i getSite API

Ett nytt element, EnableCloudTelepresence lades till i getSite API.

När alternativet EnableCETForAllUsers är aktiverat kontrollerar Webex om användaren har stöd för Webex-video (CMR). Den returnerar nu även ett nytt element EnableCloudTelepresence i getSite API.

API:er som påverkas:

 • getSite

 • EnableCloudTelepresence

getSite exempel svar:

11.0.0 SP17-uppdateringar för XML API

Nytt element returnShareToMeRecording tillagt i LstRecording API-begäran

Ett nytt element, returnShareToMeRecording, har lagts till i LstRecording API. returnShareToMeRecording är ett booleskt värde i begäran om LstRecording.

Det här nya elementet har lagts till för att stödja hämtning av deltagare eller inbjudna inspelningar. returnShareToMeRecording är en flagga som gör det möjligt för LstRecording API att veta att det måste returnera deltagare eller bjuda in inspelningar.

När returnShareToMeRecording är inställt på True returnerar LstRecording inspelnings användaren som ägare och returnerar även inspelnings användaren som en deltagare eller en inbjudan som delas av ägaren.


Om automatisk delning och manuell delnings flaggor inaktive ras returnerar LstRecording endast användaren som ägare av inspelningarna.

När returnShareToMeRecording är inställt på falsk, eller om elementet inte ingår i begäran, kommer LstRecording att följa samma logik som tidigare: den returnerar inspelnings användaren som ägare.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

 • returnShareToMeRecording

Uppdateringar av LstRecording :

Nytt element shareToMe tillagt i LstRecording API-svar

Ett nytt element, shareToMe, har lagts till i LstRecording API. shareToMe är ett booleskt värde i svaret för LstRecording.

Det här nya elementet har lagts till för att stödja hämtning av deltagare eller inbjudna inspelningar. shareToMe är en flagga som definierar om användaren är ägaren eller deltagaren eller inbjudna för den aktuella inspelningen.

När shareToMe är Sant äranvändaren inte ägare till den aktuella inspelningen. Användaren kan vara deltagare eller inbjuden, eller så delas inspelningen av ägaren.

När shareToMe är falskt, eller om elementet inte befinner sig i svaret, kommer LstRecording att följa samma logik som tidigare: användaren är ägare till den aktuella inspelningen.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

 • shareToMe

Uppdateringar av LstRecording :

Nya element för deltagar kapacitet tillagda i API getSite- svar

Fyra nya element lades till i getSite API för att indikera deltagar kapaciteten för följande Webex-tjänster:

attendeeCapacityForMC -Webex-möten

attendeeCapacityForEC – Webex Events

attendeeCapacityForTC – Webex Training

attendeeCapacityForSC – Webex support

Dessa returnerade värden anger det maximala antalet deltagare som mötet, händelsen eller sessionen kan ha. De är underordnade till CISiteLicenseInfo- elementet i svaret.

API:er som påverkas:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC

 • attendeeCapacityForEC

 • attendeeCapacityForTC

 • attendeeCapacityForSC

Exempel på getSite- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>falsk</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>falsk</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>falsk</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>falsk</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>falsk</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

11.0.0 SP16-uppdateringar för XML API

Ny API- hostStreamURL har lagts till i lstRecordingResponse

Elementets hostStreamURL lades till i LstRecording- svaret som en del av inspelnings uppgifterna. hostStreamURL returnerar en URL för värden som ska användas för att titta på inspelningen utan att först behöva logga in. URL: en är giltig i 30 minuter efter att den har skapats.

API:er som påverkas:

 • hostStreamURL

Exempel på hostStreamURL- svar:

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite API använder ny WebDB-modell för att returnera data

Genom kund begäran hämtar API-GetSite nu mer exakta värd licenser, användar rapporterings data och andra data med hjälp av den nya WebDB-modelleringen för CI-webbplatser.

API:er som påverkas:

 • GetSite

Exempel på GetSite- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>falsk</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>falsk</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>falsk</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>falsk</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>falsk</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Exempel på GetSite-svar för EE-webbplatser:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>sann</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>falsk</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

11.0.0 SP15-uppdateringar för XML API

Returnera Webex Meetings-länken med GetSessionsInfo API

Schemat för GetSessionInfo API har ett nytt retur värde, meetingLink. Du kan använda en Mötes länk för att starta ett Webex-möte som värd eller genom att delta i ett Webex-möte som deltagare.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

Exempel på GetSessionInfo- svar:

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>

Nytt villkor för frågor via RecordingIDLstRecording API

Du kan nu använda LstRecording för att läsa inspelningar med recordingID. Det finns två typer av inspelnings-ID:

 • Inspelnings-ID för Webex-möten, Webex events och Webex Training

 • NBR inspelnings-ID för diverse inspelningar

Om det finns ett ServiceType -element i XML-begäran returnerar LstRecording en tjänst inspelning (Webex-möten, Webex events och Webex Training).

Om det inte finns något ServiceType -element i XML-begäran returnerar LstRecording endast en NBR-inspelning.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

 • Inspelnings-ID

Exempel på LstRecording-svar:

Begärans exempel på ett inspelnings-ID för tjänst:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>MeetingCenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>TrainingCenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>Beskrivning</orderAD>
         <orderBy>ID</orderBy>
         <orderAD>Ass</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>Ass</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

Begärans exempel på ett NBR inspelnings-ID:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>Beskrivning</orderAD>
         <orderBy>ID</orderBy>
         <orderAD>Ass</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>Ass</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

11.0.0 SP14-uppdateringar för XML API

Preliminära sammanfattnings rapporter för användning för Meeting Center

Två nya API: er lades till för Meeting Center preliminära rapporter, LstmeetingusagePreliminaryHistory och LstmeetingattendeePreliminaryHistory. Dessa kommer att ha samma beteende som LsteventsessionPreliminaryHistory och LsteventattendeePreliminaryHistory i den slutliga rapporten.

API:er som påverkas:

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

LstmeetingusagePreliminaryHistory begäran-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password></password>             <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>OCH</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>Ass</orderAD>
                <orderBy>CONFNAME</orderBy>
                <orderAD>Ass</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>Ass</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

Exempel på LstmeetingusagePreliminaryHistory- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>PRO</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pacific, sommar tid, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>                 <history:trackingCode>                     <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory begäran-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password></password>             <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>OCH</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>Ass</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>Ass</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

Exempel på LstmeetingattendeePreliminaryHistory- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>XYZ</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1222654-3210,,,,</history:phoneNumber>                 <history:address1>1 gata</history:address1>
                <history:address2>XYZ</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>ONLINECERTIFIKATUTFÄRDARE</history:state>
                <history:country>USA</history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>användarens TEST2</history:name>
                <history:email>ut2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>DELTAGARE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>ZZZ zzzz</history:name>
                <history:email>z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>DELTAGARE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>test värd</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:12:42</history:joinTime>
                <history:participantType>DELTAGARE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Returnera SIP URL och Skype URL från GLA GetsessionInfo API

Två nya element <sipURL> och <skypeURL>lades till i svaret när du anropar gla GetSessionInfo API. Dessa element är bas element som kan returneras för anonym åtkomst.

 • <sipURL> kan användas för att delta i möten från en telepresence eller en annan Cisco-videoenhet. På så sätt kan endast möten som använder Ciscos video plattforms version 1,0 eller 2,0 GetSessionInfo returnera <sipURL> elementet.

 • <skypeURL> kan användas för att delta i möten från en Microsoft Skype-app, utan begränsningar eller villkor, så att det kan returneras för varje samtal.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

Svars exempel:

Returnera SIP-URL och mötes länk från GetMeeting API

Tre nya element, <isCETMeeting>, <meetingLink>och <sipURL>, har lagts till i svaret när GetMeeting-API: n anropades .

 • <isCETMeeting> visar om mötet använder en Cisco-videoplattform (stöder telepresence och video).

 • <meetingLink> kan användas för att ansluta till möten.

 • <sipURL> kan användas för att delta i möten från en telepresence eller en annan Cisco-videoenhet. På så sätt kan endast möten som använder Ciscos video plattforms version 1,0 eller 2,0 GetMeeting returnera elementet.

API:er som påverkas:

 • GetMeeting

Exempel på GetMeeting- svar:

11.0.0 SP13-uppdateringar för XML API

Meddelande om föråldrat <siteID> element i överordnat <securityContext>

Cisco planerar att föråldra <siteID> elementet i det överordnade <securityContext> elementet och ersätta det med <siteName>. På grund av att ett stort antal <siteID> element ofta ändras vid migrering av webbplatser innebär det att organisationer utsätter hög underhålls kostnader för att fortsätta använda detta element. Det här meddelas härmed två år i förväg.

 • För befintliga Webex-kunder kommer påverkan att ske 1 maj 2020.

 • Nya kunder måste använda elementet från och med 1 maj 2018.<siteName>

 • Kunder som gör integreringar med CI, Spark, eller Atlas-systemet måste använda elementet från och med 1 maj 2018.<siteName>

API:er som påverkas:

 • <siteName>

 • <securityContext>

Data validering av <tollCallInData> och- <tollFreeCallInData> element

Från och med den 1 juni 2018 <tollCallInData> kommer både och <tollFreeCallInData> API: erna att verifieras som data. Detta påverkar <CreateUser> och <SetUser> API: erna.

Webbplatser som använder icke-giltiga strängar eller felaktiga strängar i sina inringda data måste korrigera strängarna för att dessa element ska kunna överföra data verifieringen.

Nedan finns exempel på createuser och SetUser, tollCallInData och tollFreeCallInData i rätt format:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86, 123, 4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1, 86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86, 123, 4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0, 86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>falsk</createOnBridge>
        <defaultFlag>falsk</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount>
...

11.0.0 SP12-uppdateringar för XML API

Två nya API: er SetContact och DelContacts

XML API-schemat innehöll tidigare endast två API: er CreateContacts och LstContacts som inte tillhandahöll enkomplett hantering av användar kontakter. För att kunna erbjuda bättre funktionalitet för hantering av användar kontakt med XML API har vi lagt till dessa två nya API: er, SetContact och DelContacts.

API

anteckningar

SetContact

Ring detta API för att ändra kontakt information som e-post, namn, titel och språk.

Förväntningar

 • Om det inte går att hitta kontakten med contactEmail -elementet returneras inte kontakten "140004".

 • Om Webex-webbplatsen inte har stöd för ett visst språk returneras undantaget 030060 "inte ett giltigt språk"

 • Om den nya e-postadressen som användaren vill ändra till är en dubblett med en annan kontakt i Mina kontakter listan används e-postmeddelandet 140001 av en annan kontakt som returneras

DelContacts

Ring detta API för att ta bort en eller flera kontakter från Mina kontakter listan baserat på e-postmeddelanden.

contactID returneras om du kan hitta e-postmeddelandet från Mina kontakter listan och ignorerar den angivna e-postadressen om den inte finns i listan över mina kontakter.

Om du inte hittar alla e-postmeddelanden i Mina kontakter listan, kommer undantagets 00015 (beklagar, ingen post hittas) att returneras.

API:er som påverkas:

 • SetContact

 • DelContacts

SetContact begäran-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Webbplats</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>Kontakta e-postadressen</contactEmail>
           <contact>
                <name>Nytt kontakt namn</name>
                <email>Ny kontaktens e-postadress</email>
                <title>Ny titel</title>
                <company>Nytt företag</company>
                <notes>Nya anteckningar</notes>
                <url>Ny länk</url>
                <phones>
                    <phone>1,, 408 # # # # #,,,,</phone>                     <mobilePhone>1,, 408 # # # # # #,,,,</mobilePhone>                     <fax>1,, 408 # # # # # #,,,,</fax>                 </phones>                 <address>                     <address1>ny adress 1</address1>
                    <address2>Ny adress 2</address2>
                    <city>Ny stad</city>
                    <state>Ny status</state>
                    <zipCode>Ny ZipCode</zipCode>
                    <country>Nytt företag</country>
                </address>
                <language>Nytt språk</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Exempel på SetContact- svar:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

DelContacts begäran-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Webbplats</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com</contactEmail>
        <contactEmail>contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Exempel på DelContacts-svar:


I det här exemplet tas två befintliga kontakter bort från Mina kontakter listan.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>


I det här exemplet finns inte e-postmeddelandena i Mina kontakter listan.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>Beklagar, ingen post hittades</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

11.0.0 SP11-uppdateringar för XML API

Ny API- LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultsHistory API har ursprungligen implementerats i URL API. Efter kund önskemål har den nu implementerats i XML API.

Lista omröstnings resultat returneras genom att mata in en Training Center sessionKey. API: t kan begäras antingen av Training Center-session-ägaren eller en webbplatsadministratör.


Den utökade omröstnings inställningen för TC måste aktive ras innan utbildnings omröstnings resultaten lagras i Webex DB:

API:er som påverkas:

 • LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultHistory begäran-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>ut2</webExID>
            <password>xxxxxxx</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>


Begäran gäller endast för T32/XML API-11.0.0.

Exempel på LstTrainingPollResultHistory- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC omröstning test 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test fråga 1 (flerval/ett-svar)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test svar 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test svar 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test svar 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test svar 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test svar 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>sann</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test svar 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>falsk</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>falsk</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>Testa fråga 2 (Multi-choiec. multi-svara)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test svar D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test svar C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test svar B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test besvara ett</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>testa svar B, test besvara ett</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>sann</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>testsvar D, testsvar C, test svar B, test besvara ett</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>falsk</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>falsk</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>Testa fråga 2 (kort svar)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Undersökning</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>undersökning fråga 1 (Multi-choiec/sinngle-svar)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>undersöknings svar 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>undersöknings svar 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>undersökning fråga 2 (Multi-choiec/multi-svara)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>undersökningen besvara ett</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>undersökningen svara D, undersökningen svara C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>undersökningen besvara C, undersökningen svara B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>undersökning fråga 3 (kort svar)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Svaret är annorlunda om mötet inte hittas tillhör inte användaren som begär det, eller om användaren som begär det inte också är en webbplatsadministratör.

Svars exempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>Beklagar, ingen post hittades</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Nytt attendeeSendVideo -alternativ i API CreateTrainingSession, SetTrainingSession ochGetTrainingSession

Eftersom alternativen som är tillgängliga när du schemalägger en Training Center-session inkluderar sändning av videohar XML-API nu lagt till alternativet attendeeSendVideo för att skapa, hämta och ställa in api: er för Training Center möten.

API:er som påverkas:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

Design

Alternativet lagrades i DB Table WbxMMConfParam/paramvalue som PARAMNAME = "optionSupportSendVideo"

Uppdateringar av CreateTrainingSession- begäran:

Uppdateringar av SetTrainingSession- begäran:


Begäran gäller endast för T32/XML API-11.0.0.

Uppdateringar av GetTrainingSession- svar:

Ändra gränsen för ConfName-storlek högst 128 Visa tecken

Konferens namn strängen ConfName är nu begränsad till högst 128 Visa tecken. Denna ändring stämmer överens med J2EE-sidans begränsning. Om en API-begäran innehåller ConfName som är tom eller överskrider en 128 visar tecken längden följande fel meddelande:

"060065 ogiltigt inmatnings konferens namn. Konferens namnet får inte vara tomt eller överskrida den maximala tecken längden 128. "

API:er som påverkas:

 • ConfName

Undantags meddelande ändrat i API- LstRecording

Ett undantags meddelande som genererades när tids ramen för frågan överskrider den maximala gränsen på API- LstRecording har ändrats. Som standard har frågor stöd för fyra veckors inspelningar. Förfrågningar om mer än fyra veckor får följande fel meddelande:

"999999 överskrider den maximala tids gränsen på 28 dagar".

API:er som påverkas:

 • LstRecording

11.0.0 SP10-uppdateringar för XML API

SP10-uppdateringen för XML API 11,0 har inga schema ändringar.