Den här artikeln innehåller uppdateringar och ändringar för XML API månads vis SP-versionerna.

Mer information om XML API 40 och REST API 40 finns i Cisco Webex Meetings API updates-översikt (api 40).

För uppdateringar för XML API 11 SP9 och tidigare, gå till Cisco devnet.

39.11.0-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 39,11-schemat.

LstSummaryUser kan fråga användar konton efter den senaste ändrings tiden

Vi uppgraderar LstSummaryUser API så att användare kan ställa frågor till användar konton baserat på tidpunkten då de senast ändrades. Tre nya element, modifiedDateStart, modifiedDateEnd ochlastModifiedTime, har lagts till i API: t.


Den maximala tidsbegränsningen för den här frågan är 90 dagar. Om du matar in ett tidsintervall som är mer än 90 dagar visas ett fel meddelande: 999999 maximalt datum intervall är 90 dagar för ändrings datum fråga.

API:er som påverkas:

 • LstSummaryUser

LastSummaryUser förfrågningar och respone-uppdateringar:

LstSummaryUser begäran-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName>Site_Name</siteName>      <webExID>inaktiverats</webExID>
    <password>Lösenord</password>
    <partnerID>webexpartner</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

Exempel på LstSummaryUser- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>* * 5124 * * * *</use:userID>                 <use:webExId></use:webExId>                 <use:firstName></use:firstName>                 <use:lastName></use:lastName>                 <use:email>@qa * * *. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</use:email>
                <use:userRoleType>VÄRD</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active>INAKTIVERATS</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

39.10.0-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 39,10-schemat.

GetSessionInfo och GetUserCard returnerar en CAPTCHA-kod när anonym åtkomst används

Som säkerhets uppdatering har vi förbättrat GetSessionInfo- och GetUserCard API: er med CAPTCHA kod skydd. Om dina program anropar API: er med anonym åtkomst förbättrar du ditt program så att det har stöd för inCAPTCHAs kods inmatning.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

Säkerhets-och svars uppdateringar för CAPTCHA:

GetSessionInfo- svar utan CAPTCHA-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>Motsvarande möte hittades inte</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo- svar med CAPTCHA-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>Motsvarande möte hittades inte</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Om du får ett CAPTCHA-svar och fortsätter att anropa API: et ska du inkludera CAPTCHAID och CAPTCHAWord i din API-begäran:

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSessionInfo- svar på felaktiga CAPTCHAID och CAPTCHAWord-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>CAPTCHA-ID och ord är ogiltiga eller saknas</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

LstSummaryUser- stöd för att returnera URL: er för personliga rum

Vi har lagt till ett nytt svars element, personalMeetingRoomURL, i LstSummaryUser API.

Exempel på LstSummaryUser- svar:

39.9.0-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 39,9-schemat.

Stöd för korta SIP-URL: er för personliga Mötes rum (PMR)

Stöd för det korta SIP URL-formatet för PMRs påverkar GetSessionInfo, GetMeeting, GetUser ochGetMe API: er. Ett nytt svars element med namnet displayMeetingUrl lades till i GetUser-och GetMe -API: erna och finns redan i GetSessionInfo och GetMeeting. displayMeetingUrl returnerar en användares PMR-URL.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • GetUser

 • GetMe

Exempel på GetUser- svar:

Exempel på GetMe- svar:

GetSessionInfo returnerar nödvändiga element för anonym åtkomst

Som ett säkerhets krav kan endast nödvändiga element returneras av GetSessionInfo för anonym åtkomst.

Svars exempel:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>OFFENTLIGA</ep:listStatus>
        <ep:registration>falsk</ep:registration>
        <ep:passwordReq>sann</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/register.do?loadFlag=1&reqFlag=1&confId=123203663769372547&siteurl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/mobileRegister.do?formId=0&formType=0&loadFlag=1&from=mobileClient&siteurl=sqdemo6&confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Stilla havet (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>falsk</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH>sann</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>sann</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>falsk</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

Schemalägga ändringar av Mötes-och händelse beteende

Som standard är alla schemalagda möten video enhets aktiverade möten. När du schemalägg ett möte men väljer ingen eller andra för ditt Mötes ljud kommer mötet att schemaläggas som ett Webex-möte som inte är en video enhet.

API:er som påverkas:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateEvent

 • SetEvent

39.8.0-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 39,8-schemat.

LsttrainingattendeeHistory returnerar nu uppmärksamhet för Mötes deltagare

Ett nytt svars element med namnet attentionToDurationPercentage lades till i LsttrainingattendeeHistory API. LsttrainingattendeeHistory returnerar Mötes deltagarens uppmärksamhet-uppgifter. Elementet returneras i detta format:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

API:er som påverkas:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • attentionToAttendancePercentage

Svars exempel:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>Nej</history:registered>
<history:invited>Nej</history:invited>

GetSite returnerar nu licens antal

Nya svars element tillhandahölls för att returnera olika licens antal i GetSite API.

API:er som påverkas:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

Design GetSiteFT och SetSiteFT

API: n för GetSiteFT och SetSiteFT har omarbetats för att tillåta dynamisk funktions växling.

API:er som påverkas:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

GetSite begäran-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{Webbplats namn}</siteName>             <accessToken>{Det här är en åtkomsttoken för dator konton}</accessToken>         </securityContext>     </header>     <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">         <featureToggles>             <name>SupportCrossLaunch</name>
            <name>RemoveCMRLicenseSA</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>

</serv:message>

Exempel på GetSite- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>SupportCrossLaunch</ns1:name>
                    <ns1:value>falsk</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>RemoveCMRLicenseSA</ns1:name>
                    <ns1:value>falsk</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SetSite begäran-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{Webbplats namn}</siteName>             <accessToken>{Det här är en åtkomsttoken för dator konton}</accessToken>         </securityContext>     </header>     <body>         <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">             <featureToggles>                 <featureToggle>                     <name>SupportCrossLaunch</name>
                    <value>falsk</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>sann</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT resonse exempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

Mötes beskrivningens längd är nu begränsad till 2500 tecken

Följande API: er har nu en innehålls längd som är begränsad till 2500 tecken för Mötes beskrivningen.

API:er som påverkas:

 • CreateEvent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Detta för att förhindra att Cisco Webex inte kan behandla begäran. Om Mötes beskrivningen är längre än 2500 tecken returneras ett fel meddelande.

39.5.0-uppdateringar för XML API

Nytt element videoMeshInterclusters tillagt i SetSite- och GetSite-scheman

Ett nytt element med namnet videoMeshInterclusters lades till i SetSite- elementet. videoMeshInterclusters innehåller också tre underordnade element videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2 ochvideoMeshHomeCluster3.

API:er som påverkas:

 • SetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

SetSite- begäran:

GetSite- svar:

39.3.0-uppdateringar för XML API

Kort SIP-URL i XML API, ny element displayMeetingUrl

Klicka här för att hämta XML API 39,3-schemat.

När du deltar i ett Webex-möte måste programmet eller enheten tillhandahålla webbplats informationen, vilket gör att mötet blir svårt. Detta gäller särskilt när du ringer in från en SIP-enhet eftersom användaren måste skriva in meeting_number@sitename.webex.com.

För att göra det enklare att delta i möten har vi tagit bort kravet att ange webbplats namn från mötets SIP-URI: meeting_number@webex.com.

För att behålla bakåtkompatibilitet kommer det gamla formatet att fungera på sipURL och nya format läggs till i det nya elementet displayMeetingUrl

API:er som påverkas:

 • GetMeeting

  • displayMeetingUrl

 • GetEvent

  • displayMeetingUrl

 • GetSessionInfo

  • displayMeetingUrl

Arbets flödes diagram

GetMeeting- schema

GetMeeting exempel svar

    <meet:isCETMeeting>sann</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>

GetEvent- schema

GetEvent exempel svar

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>sann</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>

GetSessionInfo- schema

GetSessionInfo exempel svar

    <ep:isCETMeeting>sann</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>sann</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>

E-postprov

Beskrivnings längd är nu begränsad till 1024 tecken

Följande API: er har nu en innehålls längd som är begränsad till 1024 tecken för beskrivningen.

API:er som påverkas:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • CreateEvent

 • SetEvent

Detta för att förhindra att Cisco Webex inte kan behandla begäran. Om beskrivningen är längre än 1024 tecken returneras ett fel meddelande: "060067 ogiltig inmatnings beskrivning. Beskrivningen får inte överskrida det maximala antalet visnings tecken längd 1024.

Exempel svar för beskrivnings längd som är större än 1024 tecken

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>
Ogiltig inmatnings beskrivning. Beskrivningen får inte överskrida det maximala antalet visnings tecken längd 1024
            </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo returnerar nu endast grundläggande information om personliga rum när det finns en anonym användare som använder API: et

För att säkerställa större säkerhet minskar vi mängden information som returneras av GetSessionInfo när det finns en anonym deltagare som använder API: et. I den här uppdateringen kommer vi att minska följande element i API-svaret:

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

Jämförelse av svar

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:isLocked>falsk</ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus>EJ listade</ep:listStatus>
        <ep:registration>falsk</ep:registration>
        <ep:passwordReq>falsk</ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword>falsk</ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin>falsk</ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Simon test s personliga rum</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring>falsk</ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>TEXT</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>TEXT</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException>falsk</ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>falsk</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>Återuppringning</ep:telephonySupport> <!--Removed-->         <ep:globalCallInNumbersURL>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?ServiceType=MC&Ed=0</ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->         <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.Webex.com/PDF/tollfree_restrictions.pdf</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->         <ep:dialInSequences>AutoDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [prenumerant] #,,, [AttendeeID] # | SilentDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [prenumerant] # [AttendeeID] # * 01 * | AutoLGDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [prenumerant] #,,, [ProfileID] #,,, [PIN] # | SilentLGDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [prenumerant] # [ProfileID] # [PIN] # * 01 * | AutoLGPWDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [prenumerant] #,,, [ProfileID] #,,, [PIN] #,,, [Password] # | SilentLGPWDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [prenumerant] # [ProfileID] # [PIN] # [Password] # * 01 *</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->         <ep:callInNum>    <!--Removed-->             <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->             <serv:globalNum>  <!--Removed-->                 <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->                 <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->                 <serv:tollFree>falsk</serv:tollFree>    <!--Removed-->                 <serv:default>falskt</serv:default>  <!--Removed-->             </serv:globalNum> <!--Removed-->         </ep:callInNum>   <!--Removed-->         <ep:labels>   <!--Removed-->             <ep:tollFreeCallInLabel>inringning avgiftsfritt nummer (USA/Kanada)</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->             <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->         </ep:labels>  <!--Removed-->         <ep:isMPAudio>falskt</ep:isMPAudio>  <!--Removed-->         <ep:voip>Sant</ep:voip> <!--Removed-->         <ep:enableTSP>falskt</ep:enableTSP>  <!--Removed-->     </ep:telephony>   <!--Removed-->     <ep:host>         <ep:firstName>Simon</ep:firstName>
        <ep:lastName>Test</ep:lastName>
        <ep:email>simon0@qa.webex.com</ep:email>
        <ep:webExId>Simon</ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting>falsk</ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>12/31/2068 13:00:00</ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-08:00, Stilla havet (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>falsk</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly>falsk</ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence>falsk</ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost>falskt</ep:isAlternateHost>  <!--Removed-->     <ep:isCreator>Sant</ep:isCreator>   <!--Removed-->     <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->     <ep:supportE2E>falskt</ep:supportE2E>    <!--Removed-->     <ep:isAllowJBH>falskt</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>sann</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>sann</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance>sann</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/j.php?MTID=m424620ac1c117e156d97665b455192ed</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>falsk</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

39.2.0-uppdateringar för XML API

Nytt element lastLoginTime returnerat i LstSummaryUser- svar

Beskrivning:

Ett nytt svars element med namnet lastLoginTimelades till i LstSummaryUser API. lastLoginTime returnerar den senaste inloggnings tiden för varje användare. Elementet returneras i detta format:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01 * *</lastLoginTime>

API:er som påverkas:

 • LstSummaryUser

  • lastLoginTime

GetAPIVersion- svar:

Svars exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4e41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName>Sangee</use:firstName>
                <use:lastName>Gmail</use:lastName>
                <use:email>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:email>
                <use:userRoleType>VÄRD</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>INAKTIVERATS</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

39.1.0-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta 39.1.0-schemat för XML API.

Nytt element apiVer tillagt i API- GetAPIVersion

Beskrivning:

Ett nytt svars element med namnet apiVerlades till i GetAPIVersion API. Med den här uppdateringen ändras XML API-versionen av namngivnings konventionen så att den matchar ett Unified versions nummer med andra Cisco Webex-produkt områden. apiVer returnerar den nya versions informationen, t. ex. 39.1.0 för uppdatering januari 2019.

API:er som påverkas:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

Elementets apiVersion kommer att vara inaktuellt den 1 maj 2019 och element versionen kommer att tilldelas ett nytt Value XML API på 1 maj 2019.

GetAPIVersion- svar:

Svars exempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>Webex XML-API V 11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

HQ/HD-parametrar togs bort från XML API

Beskrivning:

Video egenskaperna för HQ och HD bestäms nu på webbplats nivå, vilket gör att de tidigare fastställdes på användar nivå. De två alternativen för dessa parametrar ignoreras när förfrågningar skickas från följande API: er:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

API: n för GetMeeting och GetTrainingSession har fortfarande två alternativ (avfattat av webbplats nivå och användar nivå) för att undvika att den befintliga koden bryts.

Det finns ingen schema ändring för det här ändrade beteendet.

Nytt element uploadLogFileUrl tillagt i webbplatsens metadata som returnerades till Skriv bords programmet

Beskrivning:

Ett nytt element-uploadLogFileUrl har lagts till i svaret som returnerades till Skriv bords programmet när det ANROPAr API- GETSITE i XML API-servern. Skriv bords programmet kan överföra logg filen till uploadLogFileUrl.

API:er som påverkas:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

Schemaobjektet

Svars exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>sann</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>INLOGGNING</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>falsk</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>falsk</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>falsk</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>falsk</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>PRO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>falsk</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-fr</ns1:brandName>
                    <ns1:region>Frankrike</ns1:region>
                    <ns1:currency>Franska franc</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Stilla havet (San Jose)</ns1:timeZone>                     <ns1:parterID>7Dsupoc6DOfzpgcNViYvUA</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>Franska</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>sann</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>sann</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>Mina möten</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>falsk</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>sann</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>falsk</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2,1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>sann</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>sann</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>sann</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>sann</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>sann</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>falsk</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>sann</ns1:java>
                    <ns1:palm>falsk</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>sann</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>sann</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>sann</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>falsk</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>sann</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>falsk</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>sann</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>sann</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>sann</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>sann</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>sann</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>falsk</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>sann</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>falsk</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>falsk</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>falsk</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>sann</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>falsk</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>STRIKTA</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>STRIKTA</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>sann</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>sann</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>sann</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>sann</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>falsk</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>sann</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>sann</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>falsk</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>sann</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>falsk</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>falsk</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Personlig konferens nej.</ns1:serviceName>                     <ns1:participantAccessCodeLabel>Deltagarens Access kod</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Värdåtkomstkod</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Deltagar-ID</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>sann</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>sann</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>sann</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>sann</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>sann</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>sann</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>erhöll</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>A</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>ords</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Inringande användare</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>sann</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>falsk</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>falsk</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>falsk</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>falsk</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>sann</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>falsk</serv:tollFree>
                                <serv:default>falsk</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>sann</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Inringning avgiftsfritt nummer (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:primaryLargeServer>                         <ns1:backup1LargeServer>                             <serv:enableServer>falskt</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Nummer för inringning med avgiftsfritt nummer (USA/Kanada),</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>avgiftsfritt nummer (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup1LargeServer>                         <ns1:backup2LargeServer>                             <serv:enableServer>falskt</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Säkerhetskopiera inmatning av inringare (USA/Kanada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>säkerhets kopiering åtkomst via telefon (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup2LargeServer>                         <ns1:primarySmallServer>                             <serv:enableServer>falskt</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Nummer för inringning med avgiftsfritt nummer (USA/Kanada),</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>avgiftsfritt nummer (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:primarySmallServer>                         <ns1:backup1SmallServer>                             <serv:enableServer>falskt</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Nummer för inringning med avgiftsfritt nummer (USA/Kanada),</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>avgiftsfritt nummer (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup1SmallServer>                         <ns1:backup2SmallServer>                             <serv:enableServer>falskt</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Säkerhetskopiera inmatning av inringare (USA/Kanada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>säkerhets kopiering åtkomst via telefon (USA/Kanada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup2SmallServer>                         <ns1:joinBeforeHost>falskt</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>sann</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>sann</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>falsk</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Nummer för inringning</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Avgiftsfritt inringningsnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>falsk</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Nummer för inringning</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Avgiftsfritt inringningsnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>falsk</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Nummer för inringning</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Avgiftsfritt inringningsnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>falsk</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>WithoutIntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>falsk</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Annan telekonferenstjänst</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>falsk</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>falsk</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>sann</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>falsk</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>sann</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>falsk</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>falsk</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>falsk</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>falsk</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>falsk</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>sann</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>falsk</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>falsk</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>falsk</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>falsk</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>MOMSRÖRELSEBOKFÖRINGSMALLAR</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0,0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>falsk</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>falsk</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>sann</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>falsk</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>sann</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>sann</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>sann</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>sann</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>sann</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>falsk</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>sann</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>falsk</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>sann</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>sann</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>sann</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>falsk</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>falsk</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>falsk</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>NEN</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>falsk</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>falsk</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>falsk</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>falsk</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>falsk</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>falsk</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>falsk</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>falsk</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>falsk</ns1:email>
                        <ns1:fax>falsk</ns1:fax>
                        <ns1:phone>falsk</ns1:phone>
                        <ns1:mail>falsk</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>sann</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>falsk</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>falsk</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>falsk</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>falsk</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>falsk</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>falsk</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>sann</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>sann</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>falsk</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>falsk</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>falsk</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>falsk</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>sann</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>falsk</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>sann</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>sann</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>falsk</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>falsk</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>falsk</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>sann</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>falsk</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>falsk</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>sann</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>sann</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>sann</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>falsk</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>falsk</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>sann</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>sann</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>PIP</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>sann</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>MOTRINGNINGSFUNKTIONEN</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>sann</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>sann</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>falsk</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>falsk</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>sann</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>sann</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Välkommen</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>sann</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Webbplatsadministration</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>falsk</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>sann</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>sann</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>NY</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>NY</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Support</ns1:name>
                        <ns1:target>NY</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Utbildning</ns1:name>
                        <ns1:target>NY</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>NY</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>sann</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>falsk</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>sann</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>sann</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>sann</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>lösenord</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>lösen</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ords</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>sann</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>falsk</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>falsk</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>lösenord</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>lösen</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ords</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>falsk</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>falsk</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>sann</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>sann</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>lösenord</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>lösen</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ords</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>Cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>sann</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>sann</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>sann</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>sann</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>sann</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>sann</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>sann</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>sann</ns1:office>
                        <ns1:excel>sann</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>sann</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>sann</ns1:word>
                        <ns1:IE>sann</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>falsk</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>falsk</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>sann</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>falsk</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>falsk</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>sann</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>sann</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>sann</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>falsk</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>falsk</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>falsk</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>falsk</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>sann</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>sann</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>falsk</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>falsk</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>falsk</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>sann</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>falsk</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>falsk</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>sann</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>LAGOM</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>sann</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>falsk</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>falsk</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>falsk</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>sann</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>sann</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>sann</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>sann</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>sann</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>falsk</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>falsk</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>sann</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>sann</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

11.0.0 SP22-uppdateringar för XML API

Fil storleks begränsning för UploadPMRImage

När du överför avatarer med API -UploadPMRImage, begränsar en ny begränsning fil storleken till 5 MB. Försök att överföra filer som är större än det här kommer nu att få ett fel meddelande: "010100-storleken på bilden som överförs är för stor. Prova en bild som är mindre än 5 MB."

11.0.0 SP21-uppdateringar för XML API

Klicka här för att hämta XML API 11,0 SP21-schemat.

Ny automatisk element post tillagd i API: er CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting ochLstMeeting

Beskrivning:

Ett nytt element med namnet Autopost lades till i CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting och LstMeeting API: er. med Autopost kan personer automatiskt spela in Webex-möten direkt från Mötes planeraren. Detta ger en detaljerad Mötes nivå där det är den föregående metoden för automatisk inspelning av möten som endast kunde nås globalt på webbplats nivå.

Obs! Elementet för automatisk inspelning gäller för närvarande endast för Webex-möten. Det gäller inte för Webex events eller Webex Training.

API:er som påverkas:

 • CreateMeeting

  • Autospela in

 • SetMeeting

  • Autospela in

 • GetMeeting

  • Autospela in

 • LstMeeting

  • Autospela in

Schema ändringar

CreateMeeting:

autoinspelning-inställning

Beteende när "spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning" är inaktiverat på webbplatsalternativ sidan.

Sant

Starta inspelning automatiskt när mötet startar.

Falskt (standard)

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar.

Inget element

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar.

autoinspelning-inställning

Beteende när "spela automatiskt in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning" är aktiverat på webbplatsalternativ sidan.

Sant, falskteller inget element

Ignorera element autoinspelning från XML-begäran. Starta inspelning automatiskt när mötet startar eftersom det är aktiverat på sidan webbplatsalternativ.

SetMeeting:

autoinspelning-inställning

Beteende när "spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning" är inaktiverat på webbplatsalternativ sidan.

Sant

Starta inspelning automatiskt när mötet startar.

Falskt (standard)

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar.

Inget element

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar.

autoinspelning-inställning

Beteende när "spela automatiskt in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning" är aktiverat på webbplatsalternativ sidan.

Sant, falskteller inget element

Ignorera element autoinspelning från XML-begäran. Starta inspelning automatiskt när mötet startar eftersom det är aktiverat på sidan webbplatsalternativ.

GetMeeting:

autoinspelning-inställning

Beteende när "spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning" är inaktiverat på webbplatsalternativ sidan.

Sant

Starta inspelning automatiskt när mötet startar.

Falsk

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar.

autoinspelning-inställning

Beteende när "spela automatiskt in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning" är aktiverat på webbplatsalternativ sidan.

Sant (alltid)

Starta inspelning automatiskt när mötet startar eftersom det är aktiverat på sidan webbplatsalternativ.

Exempel på GetMeeting- svar:

LstMeeting:

autoinspelning-inställning

Beteende när "spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning" är inaktiverat på webbplatsalternativ sidan.

Sant

Starta inspelning automatiskt när mötet startar.

Falsk

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar.

autoinspelning-inställning

Beteende när "spela automatiskt in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning" är aktiverat på webbplatsalternativ sidan.

Sant (alltid)

Starta inspelning automatiskt när mötet startar eftersom det är aktiverat på sidan webbplatsalternativ.

Exempel på LstMeeting- svar:

Nytt element isAutoRecord tillagt i API- GetSessionInfo

Beskrivning:

Tillsammans med de ändringar som har gjorts i ovanstående API: er har ett nytt element med namnet isAutoRecordlagts till i GetSessionInfo API. Det här elementet kan användas för att ange att en inspelning ska startas automatiskt när mötet startar.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

Schema ändringar

GetSessionInfo:

isAutoRecord-inställning

Beteende när "spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning" är inaktiverat på webbplatsalternativ sidan.

Sant

Starta inspelning automatiskt när mötet startar.

Falsk

Inspelningen startar inte automatiskt när mötet startar.

isAutoRecord-inställning

Beteende när "spela automatiskt in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning" är aktiverat på webbplatsalternativ sidan.

Sant (alltid)

Starta inspelning automatiskt när mötet startar eftersom det är aktiverat på sidan webbplatsalternativ.

Exempel på GetSessionInfo- svar:

11.0.0 SP20-uppdateringar för XML API

Nytt element returnShareToMeRecording tillagt i API LstRecording begäran

Klicka här för att hämta XML API 11,0 SP20-schemat.


Detta visades tidigare i XML-API 11,0 SP17, men den tillämpas på den här uppdateringen.

Ett nytt element med namnet returnShareToMeRecording harlagts till i LstRecording API. returnShareToMeRecording är ett booleskt värde i begäran om LstRecording.

Det här nya elementet har lagts till för att stödja hämtning av deltagare eller inbjudna inspelningar. returnShareToMeRecording är en flagga som gör det möjligt för API-LstRecording att känna till att den måste returnera deltagare eller bjuda in inspelningar.

När returnShareToMeRecording är inställt på True returnerar LstRecording inspelnings användaren som ägare och returnerar även inspelnings användaren som en deltagare eller en inbjudan som delas av ägaren. Obs! om automatisk delning och manuell delning av flaggorna inte ärav , returnerar LstRecording användaren som ägare av inspelningarna.

När returnShareToMeRecording är inställt på falsk, eller om elementet inte ingår i begäran, kommer LstRecording att följa samma logik som tidigare: den returnerar inspelnings användaren som ägare.

Påverkade XML API: er och element:

 • LstRecording

  • returnShareToMeRecording (ny)

Schemaobjektet

Kända problem

Ingen

Element shareToMe tillagt i API LstRecording- svar


Detta visades tidigare i XML-API 11,0 SP17, men den tillämpas på den här uppdateringen.

Ett nytt element med namnet shareToMe harlagts till i LstRecording API. shareToMe är ett booleskt värde i svaret för LstRecording.

Det här nya elementet har lagts till för att stödja hämtning av deltagare eller inbjudna inspelningar. shareToMe är en flagga som definierar om användaren är ägaren eller deltagaren eller inbjudna för den aktuella inspelningen.

När shareToMe är Santär användaren inte ägare av aktuell inspelning. Användaren kan vara deltagare eller inbjuden, eller så delas inspelningen av ägaren.

När shareToMe är falskt, eller om elementet inte befinner sig i svaret, kommer LstRecording att följa samma logik som tidigare: användaren är ägare till den aktuella inspelningen.

Påverkade XML API: er och element:

 • LstRecording

  • shareToMe (ny)

Schemaobjektet

Kända problem

Ingen

XML-exempel för returnShareToMeRecording och shareToMe

Exempel på XML-begäran

Exempel på XML-svar

Nya element lades till i API- GetEvent

Fyra nya element lades till i GetEvent- API:

 • isCETMeeting: ett booleskt sant/falskt som anger om Webex-händelsen stöder Webex video plattform 2 (CMR 4,0) eller inte

 • sipURL: URL: en som används för att delta i ett Webex-videomöte från en videokonferenssystem eller ett program

 • standaloneDialingIPAddress: IP-adressen som kan användas för att ringa in till Webex-videomötet från en videokonferenssystem eller ett program

 • panelistNumericPassword: lösen ordet för att ansluta till video mötet i Webex från en videokonferenssystem eller ett program

Om webbplatsen har stöd för Webex-video kommer värden att ha Webex Events-videoprivilegier och händelsen stöder Webex-videoplattform 2 (CMR 4,0), GetEvent returnerar dessa fyra nya element. Annars returnerar inte GetEvent dessa fyra nya element.

Påverkade XML API: er och element:

 • GetEvent

  • isCETMeeting (ny)

  • sipURL (ny)

  • standaloneDialingIPAddress (ny)

  • panelistNumericPassword (ny)

Kända problem

Ingen

Nytt element panelistNumericPassword tillagt i API-GetSessionInfo

GetSessionInfo har ett nytt element med namnet panelistNumericPassword som innehåller lösen ordet för att ansluta till Webex-videomötet från en videokonferenssystem eller ett program.

Om webbplatsen har stöd för Webex-video har värden dessutom Webex Events-videoprivilegier och händelsen stöder Webex video plattform 2 (CMR 4,0), GetSessionInfo returnerar följande fyra element:

 • isCETMeeting: ett booleskt sant/falskt som anger om Webex-händelsen stöder Webex video plattform 2 (CMR 4,0) eller inte

 • sipURL: URL: en som används för att delta i ett Webex-videomöte från en videokonferenssystem eller ett program

 • standaloneDialingIPAddress: IP-adressen som kan användas för att ringa in till Webex-videomötet från en videokonferenssystem eller ett program

 • panelistNumericPassword: lösen ordet för att ansluta till video mötet i Webex från en videokonferenssystem eller ett program

Observera att för Webex-möten fanns dessa tre element redan i GetSessionInfo:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

Påverkade XML API: er och element:

 • GetSessionInfo

  • panelistNumericPassword (ny)

Kända problem

Ingen

Schema ändringar som gjorts för GetEvent och GetSessionInfo

GetEvent

GetSessionInfo

11.0.0 SP18-uppdateringar för XML API

Nytt element EnableCloudTelepresence tillagt i API- getSite

Klicka här för att hämta XML API 11,0 SP18-schemat.

Ett nytt element med namnet EnableCloudTelepresence lades till i getSite API.

När alternativet EnableCETForAllUsers har Aktiver ATS kontrollerar Webex för att se om användaren har stöd för Webex-video (CMR). Den returnerar nu även ett nytt element EnableCloudTelepresence i getSite API.

Berörda XML-API:er

 • getSite

 • EnableCloudTelepresence (ny)

Schemaobjektet

Exempel på XML-svar

Kända problem

Ingen

11.0.0 SP17-uppdateringar för XML API

Nytt element returnShareToMeRecording tillagt i API LstRecording begäran

Ett nytt element med namnet returnShareToMeRecording harlagts till i LstRecording API. returnShareToMeRecording är ett booleskt värde i begäran om LstRecording.

Det här nya elementet har lagts till för att stödja hämtning av deltagare eller inbjudna inspelningar. returnShareToMeRecording är en flagga som gör det möjligt för API-LstRecording att känna till att den måste returnera deltagare eller bjuda in inspelningar.

När returnShareToMeRecording är inställt på True returnerar LstRecording inspelnings användaren som ägare och returnerar även inspelnings användaren som en deltagare eller en inbjudan som delas av ägaren. Obs! om automatisk delning och manuell delning av flaggorna inte är av , returnerar LstRecording användaren som ägare av inspelningarna.

När returnShareToMeRecording är inställt på falsk, eller om elementet inte ingår i begäran, kommer LstRecording att följa samma logik som tidigare: den returnerar inspelnings användaren som ägare.

Berörda XML-API:er

 • LstRecording

 • returnShareToMeRecording (ny)

Schemaobjektet

Kända problem

Ingen

Nytt element shareToMe tillagt i API LstRecording- svar

Ett nytt element med namnet shareToMe harlagts till i LstRecording API. shareToMe är ett booleskt värde i svaret för LstRecording.

Det här nya elementet har lagts till för att stödja hämtning av deltagare eller inbjudna inspelningar. shareToMe är en flagga som definierar om användaren är ägaren eller deltagaren eller inbjudna för den aktuella inspelningen.

När shareToMe är Santär användaren inte ägare av aktuell inspelning. Användaren kan vara deltagare eller inbjuden, eller så delas inspelningen av ägaren.

När shareToMe är falskt, eller om elementet inte befinner sig i svaret, kommer LstRecording att följa samma logik som tidigare: användaren är ägare till den aktuella inspelningen.

Berörda XML-API:er

 • LstRecording

 • shareToMe (ny)

Schemaobjektet

Nya element för deltagar kapacitet tillagda i API getSite- svar

Fyra nya element lades till i API- getSite för att indikera deltagar kapaciteten för var och en av de fyra Webex-produkterna:

attendeeCapacityForMC -Webex-möten

attendeeCapacityForEC – Webex Events

attendeeCapacityForTC – Webex Training

attendeeCapacityForSC – Webex support

Dessa returnerade värden anger det maximala antalet deltagare som mötet, händelsen eller sessionen kan ha. De är underordnade element i svaret, CISiteLicenseInfo.

Påverkade XML API: er:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC (ny)

 • attendeeCapacityForEC (ny)

 • attendeeCapacityForTC (ny)

 • attendeeCapacityForSC (ny)

Schemaobjektet

Exempel på getSite- svar

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>falsk</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>falsk</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>falsk</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>falsk</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>falsk</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Kända problem

Ingen

11.0.0 SP16-uppdateringar för XML API

Ny API- hostStreamURL har lagts till i lstRecordingResponse

Elementets hostStreamURL lades till i LstRecording- svaret som en del av inspelnings uppgifterna. hostStreamURL returnerar en URL för värden som ska användas för att titta på inspelningen utan att först behöva logga in. URL: en är giltig i 30 minuter efter att den har skapats.

Berörda XML-API:er

hostStreamURL

Schemaobjektet

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite API använder ny WebDB-modell för att returnera data

Genom kund begäran hämtar API-GetSite nu mer exakta värd licenser, användar rapporterings data och andra data med hjälp av den nya WebDB-modelleringen för CI-webbplatser.

Berörda XML-API:er

GetSite

Schemaobjektet

Exempel på getSite- svar för en vanlig webbplats

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>falsk</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>falsk</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>falsk</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>falsk</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>falsk</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Exempel på getSite svar på en ee-webbplats

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>sann</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>falsk</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

11.0.0 SP15-uppdateringar för XML API

Returnera Webex Meetings-länken med GetSessionsInfo API

Schemat för GetSessionInfo API har ett nytt retur värde meetingLink. Du kan använda en Mötes länk för att starta ett Webex-möte som värd eller genom att delta i ett Webex-möte som deltagare.

Berörda XML-API:er

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

Schema ändring

Exempel på XML-svar

Exempel på GetSessionInfo- svar

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>

Nytt villkor för frågor via RecordingIDLstRecording API

Du kan nu använda LstRecording för att läsa inspelningar med recordingID.

Det finns två typer av inspelnings-ID:

 • Inspelnings-ID för Webex-möten, Webex events och Webex Training

 • NBR inspelnings-ID för Diverse

Om det finns ett ServiceType -element i XML-begäran returnerar LstRecording en tjänst inspelning (Webex-möten, Webex events och Webex Training).

Om det inte finns något ServiceType -element i XML-begäran returnerar LstRecording endast en NBR-inspelning.

Berörda XML-API:er

 • LstRecording

 • Inspelnings-ID

Schema ändring

Exempel på XML-begäran för tjänste inspelnings-ID

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>MeetingCenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>TrainingCenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>Beskrivning</orderAD>
         <orderBy>ID</orderBy>
         <orderAD>Ass</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>Ass</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

Exempel på XML-begäran för inspelnings-ID för NBR

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>Beskrivning</orderAD>
         <orderBy>ID</orderBy>
         <orderAD>Ass</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>Ass</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

11.0.0 SP14-uppdateringar för XML API

Preliminära sammanfattnings rapporter för användning för Meeting Center

Två nya API: er lades till för Meeting Center preliminära rapporter, LstmeetingusagePreliminaryHistory och LstmeetingattendeePreliminaryHistory. Dessa kommer att ha samma beteende som LsteventsessionPreliminaryHistory och LsteventattendeePreliminaryHistory i den slutliga rapporten.

Berörda XML-API:er

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

Schemaobjektet

LstmeetingusagePreliminaryHistory- begäran:

LstmeetingusagePreliminaryHistory- svar:

LstmeetingattendeePreliminaryHistory- begäran:

LstmeetingattendeePreliminaryHistory- svar:

Exempel på begäran/svar

LstmeetingusagePreliminaryHistory- begäran

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password></password>             <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>OCH</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>Ass</orderAD>
                <orderBy>CONFNAME</orderBy>
                <orderAD>Ass</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>Ass</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingusagePreliminaryHistory- svar

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>PRO</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pacific, sommar tid, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>                 <history:trackingCode>                     <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory- begäran

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password></password>             <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>OCH</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>Ass</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>Ass</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory- svar

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>XYZ</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1222654-3210,,,,</history:phoneNumber>                 <history:address1>1 gata</history:address1>
                <history:address2>XYZ</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>ONLINECERTIFIKATUTFÄRDARE</history:state>
                <history:country>USA</history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>användarens TEST2</history:name>
                <history:email>ut2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>DELTAGARE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>ZZZ zzzz</history:name>
                <history:email>z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>DELTAGARE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>test värd</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:12:42</history:joinTime>
                <history:participantType>DELTAGARE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Kända problem

Ingen

Returnera SIP URL och Skype URL från GLA GetsessionInfo API

Två nya element som heter <sipURL> och <skypeURL> lades till i svaret när gla GetSessionInfo API skulle anropas . Dessa två element är bas element som kan returneras för anonym åtkomst.

 • <sipURL> är för att delta i ett möte från en telepresence-enhet eller en annan Cisco-videoenhet, så endast för möten som använder Cisco video plattforms version 1,0 eller 2,0 bör GetSessionInfo returnera elementet <sipURL>.

 • <skypeURL> kan användas för att delta i möten från en Microsoft Skype-app, utan begränsningar eller villkor, så att det kan returneras för varje samtal.

Berörda XML-API:er

GetSessionInfo

Exempel svar

Kända problem

Ingen

Returnera SIP-URL och mötes länk från GetMeeting API

Tre nya element <isCETMeeting>som heter <meetingLink>och <sipURL> lades till i svaret när GetMeeting-API: n anropades .

 • <isCETMeeting> är att veta om mötet använder Cisco video plattform (stöd för telepresence och video).

 • <meetingLink> är att starta eller delta i mötet. Värdar kan använda den för att starta ett möte. Deltagarna kan använda den för att delta i ett möte.

 • <sipURL> är för att ansluta till ett möte från en telepresence-enhet eller en annan Cisco-videoenhet, så endast för möten som använder Cisco video plattforms version 1,0 eller 2,0 bör GetMeeting returnera elementet.

Berörda XML-API:er

GetMeeting

Schemaobjektet

Exempel svar

Kända problem

Ingen

11.0.0 SP13-uppdateringar för XML API

Meddelande om föråldrat <siteID> element i överordnat <securityContext>

Cisco planerar att föråldra <siteID> elementet i det överordnade <securityContext> elementet och ersätta det med <siteName>. Anledningen är att ett stort antal <siteID>-element ofta ändras under webbplatsmigreringar, vilket medför stora underhållskostnader för att fortsätta använda det här elementet. Det här meddelas härmed två år i förväg.

 • För befintliga Webex-kunder kommer påverkan att ske 1 maj 2020.

 • Nya kunder måste använda elementet <siteName> från och med 1 maj 2018.

 • Kunder som gör integreringar med CI, Spark, eller Atlas-systemet måste använda elementet <siteName> från och med 1 maj 2018.

Berörda XML-API:er

 • <siteName>

 • <securityContext>

Data validering av <tollCallInData> och- <tollFreeCallInData> element

Från och med den 1: a juni <tollCallInData><tollFreeCallInData> kommer data att verifieras. Detta påverkar <CreateUser> och <SetUser> API: erna.

Webbplatser som använder icke-giltiga strängar eller felaktiga strängar i sina inringda data måste korrigera strängarna för att dessa element ska kunna överföra data verifieringen.

Nedan finns exempel på XML API- createuser och SetUser, tollCallInData och tollFreeCallInData i rätt format:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86, 123, 4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1, 86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86, 123, 4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0, 86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>falsk</createOnBridge>
        <defaultFlag>falsk</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount>
...

11.0.0 SP12-uppdateringar för XML API

Två nya API: er SetContact och DelContacts

XML API-schemat innehöll tidigare endast två API: er CreateContacts och LstContacts som inte tillhandahöll enkomplett hantering av användar kontakter. För att kunna erbjuda bättre funktionalitet för hantering av användar kontakt med XML API har vi lagt till dessa två nya API: er, SetContact och DelContacts.

Berörda XML-API:er

Nya API: er SetContact och DelContacts

API

anteckningar

SetContact

Ring detta API för att ändra en kontakt information till exempel, e-post, namn, titel, språk och så vidare.

Förväntningar

 • Om kontakten inte hittas av element contactEmail, kommerundantaget 140004 "-kontakten inte att hittas" att returneras

 • Om Webex-webbplatsen inte har stöd för ett visst språk returneras undantaget 030060 "inte ett giltigt språk"

 • Om den nya e-postadressen som användaren vill ändra till är en dubblett med en annan kontakt i min kontakt lista, används e-postmeddelandet "undantag 140001" av en annan kontakt "returneras

DelContacts

Ring detta API för att ta bort en eller flera kontakter från min kontakt lista baserat på angivna e-postmeddelanden.

Returnerar contactID om det angivna e-postmeddelandet kan hittas från min kontakt lista. Ignorerar det angivna e-postmeddelandet om det inte finns med i min kontakt lista.

Om inga e-postmeddelanden hittas från min kontakt lista, kommer undantags 00015 (beklagar, ingen post hittas) att returneras.

Schemaobjektet

SetContact- begäran:

Exempel på begäran av SetContact:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Webbplats</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>Kontakta e-postadressen</contactEmail>
           <contact>
                <name>Nytt kontakt namn</name>
                <email>Ny kontaktens e-postadress</email>
                <title>Ny titel</title>
                <company>Nytt företag</company>
                <notes>Nya anteckningar</notes>
                <url>Ny länk</url>
                <phones>
                    <phone>1,, 408 # # # # #,,,,</phone>                     <mobilePhone>1,, 408 # # # # # #,,,,</mobilePhone>                     <fax>1,, 408 # # # # # #,,,,</fax>                 </phones>                 <address>                     <address1>ny adress 1</address1>
                    <address2>Ny adress 2</address2>
                    <city>Ny stad</city>
                    <state>Ny status</state>
                    <zipCode>Ny ZipCode</zipCode>
                    <country>Nytt företag</country>
                </address>
                <language>Nytt språk</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

SetContact- svar:

Exempel på svar på SetContact

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

DelContacts- begäran:

Exempel på DelContacts

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Webbplats</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com</contactEmail>
        <contactEmail>contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

DelContacts- svar:

Två befintliga kontakter togs bort från min kontakt lista

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Om de angivna e-postmeddelandena inte finns i min kontakt lista

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>Beklagar, ingen post hittades</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Kända problem

Ingen

11.0.0 SP11-uppdateringar för XML API

Ny API- LstTrainingPollResultsHistory

Begäran gäller endast för T32/XML API-11.0.0.

LstTrainingPollResultsHistory API har ursprungligen implementerats i URL API. Efter kund önskemål har den nu implementerats i XML API.

Lista omröstnings resultat returneras genom att mata in en Training Center sessionKey. API: et kan begäras antingen av Training Center-session-ägaren eller en av webbplats administrationen.


Det finns ett webbplats alternativ som måste aktive ras innan utbildnings omröstnings resultaten lagras i Webex DB:

Påverkat XML API:

LstTrainingPollResultsHistory

Design

DB tabell relation för omröstnings resultatet:

Schemaobjektet

LstTrainingPollResultHistory- begäran:

LstTrainingPollResultHistory- svar:

Exempel på begäran:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>ut2</webExID>
            <password>xxxxxxx</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

Exempel svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>RIK</serv:result>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC omröstning test 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test fråga 1 (flerval/ett-svar)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test svar 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test svar 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test svar 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test svar 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test svar 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>sann</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test svar 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>falsk</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>falsk</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>Testa fråga 2 (Multi-choiec. multi-svara)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test svar D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test svar C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test svar B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test besvara ett</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>testa svar B, test besvara ett</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>sann</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>testsvar D, testsvar C, test svar B, test besvara ett</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>falsk</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>falsk</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>Testa fråga 2 (kort svar)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Undersökning</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>undersökning fråga 1 (Multi-choiec/sinngle-svar)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>undersöknings svar 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>undersöknings svar 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>undersökning fråga 2 (Multi-choiec/multi-svara)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>undersöknings svar B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>undersökningen besvara ett</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>undersökningen svara D, undersökningen svara C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>undersökningen besvara C, undersökningen svara B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>undersökning fråga 3 (kort svar)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Inget svar</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Svaret är annorlunda om mötet inte hittas eller om mötet inte tillhör inloggnings användaren, eller om inloggnings användaren inte är webbplats administratör.

Exempel svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>KUNNA</serv:result>
            <serv:reason>Beklagar, ingen post hittades</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>SERVERN</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Kända problem

Ingen

Nytt attendeeSendVideo -alternativ i API CreateTrainingSession, SetTrainingSession ochGetTrainingSession

Beskrivning:

Begäran gäller endast för T32/XML API-11.0.0.

Eftersom alternativen som är tillgängliga när du schemalägger en Training Center-session inkluderar "skicka video" har XML-API nu lagt till alternativet attendeeSendVideo för att skapa, hämta och ställa in API: er för Training Center möten.

Påverkade XML API: er:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

Design

Alternativet lagrades i DB Table WbxMMConfParam/paramvalue som PARAMNAME = "optionSupportSendVideo"

Schema ändringar

CreateTrainingSession- begäran:

SetTrainingSession- begäran:

GetTrainingSession- svar:

Kända problem

Ingen

Ändra gränsen för ConfName-storlek högst 128 Visa tecken

Konferens namn strängen ConfName är nu begränsad till högst 128 Visa tecken. Denna ändring stämmer överens med J2EE-sidans begränsning. Om en API-begäran innehåller ConfName som är tom eller överskrider en 128 visar tecken längden följande fel meddelande:

"060065 ogiltigt inmatnings konferens namn. Konferens namnet får inte vara tomt eller överskrida den maximala tecken längden 128. "

Berörda XML-API:er

ConfName

Kända problem

Ingen

Undantags meddelande ändrat i API- LstRecording

Ett undantags meddelande som genererades när tids ramen för frågan överskrider den maximala gränsen på API- LstRecording har ändrats. Som standard har frågor stöd för fyra veckors inspelningar. Förfrågningar om mer än 4 veckor får följande fel meddelande:

"999999 överskrider den maximala tids gränsen på 28 dagar".

Berörda XML-API:er

LstRecording

Kända problem

Ingen

11.0.0 SP10-uppdateringar för XML API

XML API 11,0 SP10-versionen innehåller inga schema ändringar.