Den här artikeln innehåller uppdateringar och ändringar för XML API Monthly SP.

Mer information om XML API 40 och REST API 40 finns i Översikt över Cisco WEBEX Meetings API-uppdateringar (api 40).

För uppdateringar för XML API 11 SP9 och tidigare går du till Cisco devnet.

39.11.0-uppdateringar för XML-API

Klicka här för att ladda ner XML API 39,11-schemat.

LstSummaryUser kan ställa frågor till användar konton efter den senaste ändringen

Vi uppgraderar LstSummaryUser API så att användare kan ställa frågor till användar konton baserat på den tidpunkt de senast ändrades. Tre nya element, modifiedDateStart, modifiedDateEnd ochlastModifiedTime, har lagts till i API: en.


Den maximala tids gränsen för den här frågan är 90 dagar. Om du informerar ett tidsintervall som är mer än 90 dagar visas ett fel meddelande: 999999 maximalt datum intervall är 90 dagar för ändring av datum fråga.

API:er som påverkas:

 • LstSummaryUser

LastSummaryUser förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName>Site_Name</siteName>
    <webExID>platsadmin</webExID>
    <password>-</password>
    <partnerID>webexpartner</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

Exempel på LstSummaryUser- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Success Primary * * 5124 * * * * * * Mr * * * * * * *. * * * * * * * * * * * * * * * * *</serv:result>
            <serv:gsbStatus></serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID></use:userID>
                <use:webExId></use:webExId>
                <use:firstName></use:firstName>
                <use:lastName></use:lastName>
                <use:email>@qa. Webex.com-</use:email>
                <use:userRoleType>värd</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active>inaktive rad</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

39.10.0-uppdateringar för XML-API

Klicka här för att ladda ner XML API 39,10-schemat.

GetSessionInfo och GetUserCard returnerar en CAPTCHA-kod vid användning av anonym åtkomst

Som säkerhets uppdatering har vi förbättrat GetSessionInfo- och GetUserCard- api: er med CAPTCHA Code Response Protection. Om dina program anropar API: erna genom att använda anonym åtkomst kan du förbättra ditt program så att det stöder CAPTCHA kods inmatning.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

CAPTCHA säkerhets-och svars uppdateringar:

GetSessionInfo- svar utan CAPTCHA exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Det gick inte att hitta ett möte som var</serv:result>
            <serv:reason></serv:reason>
            <serv:gsbStatus>primär</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo- svar med CAPTCHA exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Det gick</serv:result>
            <serv:reason>inte att hitta det</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>primära</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage> iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA........... maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Om du får ett CAPTCHA svar och fortsätta att anropa API: et, inkludera CAPTCHAID och CAPTCHAWord i din API-begäran.

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSessionInfo- svaret på ett felaktigt CAPTCHAID och CAPTCHAWord-exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Fel</serv:result>
            <serv:reason>captchas-ID och Word är ogiltiga eller saknade</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>primära</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2 qHS. 234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage> iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA........... maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

LstSummaryUser- stöd för att returnera URL: er till personliga rum

Vi har lagt till ett nytt svars element, personalMeetingRoomURL, till LstSummaryUser API.

Exempel på LstSummaryUser- svar:

39.9.0-uppdateringar för XML-API

Klicka här för att ladda ner XML API 39,9-schemat.

Stöd för korta SIP-URL: er för personliga mötesrum (PMR)

Stödet för det korta SIP URL-formatet för PMRs påverkar GetSessionInfo, GetMeeting, GetUser ochGetMe API: er. Ett nytt svars element med namnet displayMeetingUrl har lagts till i GetUser-och GetMe -API: er och finns redan i GetSessionInfo och GetMeeting. displayMeetingUrl returnerar en användares PMR-URL.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • GetUser

 • GetMe

Exempel på GetUser- svar:

Exempel på GetMe- svar:

GetSessionInfo returnerar de element som behövs för anonym åtkomst

Som ett säkerhets krav kan endast nödvändiga element returneras av GetSessionInfo för anonym åtkomst.

Exempel på GetSessionInfo- svar:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>allmän</ep:listStatus>
        <ep:registration>falsk</ep:registration>
        <ep:passwordReq>True</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/ec3300/Eventcenter/Enroll/register.do?loadFlag=1&reqFlag=1&confId=123203663769372547&SiteUrl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/ec3300/Eventcenter/Enroll/mobileRegister.do?formId=0&formType=0&loadFlag=1&from=mobileClient&SiteUrl=sqdemo6&confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Stilla havet (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>false sant</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH></ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>True</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom></ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

Schemalägga uppträdande för möten och händelser

Som standard är alla schemalagda möten video enhets aktiverade möten. När du schemalägger ett möte men väljer ingen eller andra för mötets ljud schemaläggs mötet som en icke-videoenhet som är aktive rad Webex-mötet.

API:er som påverkas:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateEvent

 • SetEvent

39.8.0-uppdateringar för XML-API

Klicka här för att ladda ner XML API 39,8-schemat.

LsttrainingattendeeHistory returnerar nu Mötes deltagarens uppmärksamhet

Ett nytt svars element, attentionToDurationPercentage, har lagts till i LsttrainingattendeeHistory API. LsttrainingattendeeHistory returnerar en Mötes deltagares uppmärksamhet uppgifter. Elementet returneras i detta format:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

API:er som påverkas:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • attentionToAttendancePercentage

Exempel på LsttrainingattendeeHistory- svar:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>n</history:registered>
<history:invited>n</history:invited>

GetSite returnerar nu licens antalet

Nya svars element tillhandahölls för att returnera olika licens antal i GetSite API.

API:er som påverkas:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

GetSiteFT- och SetSiteFT- omdesignning

GetSiteFT- och SetSiteFT- API: er har omkonstruerats för att tillåta dynamisk funktions växling.

API:er som påverkas:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

GetSite förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{Webbplats namn}</siteName>
            <accessToken>{Detta är ett token för dator konto åtkomst}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">
        <featureToggles>
            <name>SupportCrossLaunch-</name>
            <name>RemoveCMRLicenseSA</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

Exempel på GetSite- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>LYCKADE</serv:result>
            <serv:gsbStatus>primära</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>SupportCrossLaunch</ns1:name>
                    <ns1:value>?</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>RemoveCMRLicenseSA</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SetSite förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{Webbplats namn}</siteName>
            <accessToken>{Detta är ett token för dator konto åtkomst}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">
            <featureToggles>
                <featureToggle>
                    <name>SupportCrossLaunch</name>
                    <value>false</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>true</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT resonse exempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>utförd</serv:result>
            <serv:gsbStatus>primär</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

Längd på Mötes beskrivning är nu begränsad till 2500 tecken

Följande API: er har nu en innehålls längd som är begränsad till 2500 tecken.

API:er som påverkas:

 • CreateEvent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Detta är för att förhindra att Cisco Webex inte kan hantera förfrågan. Om Mötes beskrivningen är längre än 2500 tecken returneras ett fel meddelande.

39.5.0-uppdateringar för XML-API

Nytt element i videoMeshInterclusters har lagts till i SetSite- och GetSite-scheman

Ett nytt element, videoMeshInterclusters, har lagts till i SetSite- elementet. videoMeshInterclusters innehåller också tre underordnade element videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2 ochvideoMeshHomeCluster3.

API:er som påverkas:

 • SetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

Uppdateringar av SetSite- förfrågan:

Uppdateringar av GetSite- svar:

39.3.0-uppdateringar för XML-API

Kort SIP-URL i XML API, nytt element displayMeetingUrl

Klicka här för att ladda ner XML API 39,3-schemat.

När du deltar i ett Webex-möte måste appen eller enheten tillhandahålla webbplatsinformation, vilket gör det svårt att delta i möten ibland. Detta är särskilt sant vid inringning från en SIP-enhet, eftersom användaren måste skriva in meeting_number@sitename.webex.com.

För att göra det enklare att delta i möten har vi tagit bort kravet att ange webbplatsens namn från SIP-URI: meeting_number@webex.com. För att hålla bakåtkompatibilitet, kommer det gamla formatet att fungera på sipURL och nytt, vilket är en ny del av displayMeetingUrl.

API:er som påverkas:

 • GetMeeting

  • displayMeetingUrl

 • GetEvent

  • displayMeetingUrl

 • GetSessionInfo

  • displayMeetingUrl

Exempel på GetMeeting- svar:

    <meet:isCETMeeting>True</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Exempel på GetEvent- svar:

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>Sant</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com-</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Exempel på GetSessionInfo- svar:

    <ep:isCETMeeting>True</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

E-postexempel:

Beskrivningen är nu begränsad till 1024 tecken

Följande API: er har nu en innehålls längd som är begränsad till 1024 tecken.

API:er som påverkas:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • CreateEvent

 • SetEvent

Ändringen är att förhindra att Cisco Webex inte kan hantera förfrågan. Om beskrivningen är längre än 1024 tecken returneras ett fel meddelande: "060067 ogiltig inmatnings beskrivning. Beskrivningen får inte överskrida de högsta Visa tecken längden 1024. "

Svars exempel för en beskrivning som är större än 1024 tecken:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result></serv:result>
            <serv:reason> Ogiltigt inmatnings beskrivning. Beskrivningen får inte överskrida de högsta Visa tecken längden 1024 </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>primär</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo returnerar nu endast grundläggande information om personliga rum när det finns en anonym användare som använder API: et

För att säkerställa större säkerhet minskar vi den information som returneras av GetSessionInfo när det finns en anonym deltagare som använder API: et. I den här uppdateringen minskar vi följande delar av API-svaret:

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

Svars jämförelser:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:isLocked>false ej</ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus>listad false false false</ep:listStatus>
        <ep:registration></ep:registration>
        <ep:passwordReq></ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword></ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin></ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Simon test s personliga rum</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring>false</ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>text</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>text</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException>falsk</ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>falsk</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>återuppringning</ep:telephonySupport> <!--Removed-->
        <ep:globalCallInNumbersURL>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?ServiceType=MC&Ed=0</ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->
        <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.Webex.com/PDF/tollfree_restrictions.pdf</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->
        <ep:dialInSequences>AutoDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [prenumerant] #,,, [AttendeeID] # | SilentDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [prenumerant] # [AttendeeID] # * 01 * | AutoLGDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [prenumerant] #,,, [ProfileID] #,,, [PIN] # | SilentLGDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [prenumerant] # [ProfileID] # [PIN] # * 01 * | AutoLGPWDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [prenumerant] #,,, [ProfileID] #,,, [PIN] #,,, [Password] # | SilentLGPWDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [prenumerant] # [ProfileID] # [PIN] # [Password] # * #</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->
        <ep:callInNum>    <!--Removed-->
            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->
            <serv:globalNum>  <!--Removed-->
                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->
                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->
                <serv:tollFree></serv:tollFree>    <!--Removed-->
                <serv:default></serv:default>  <!--Removed-->
            </serv:globalNum> <!--Removed-->
        </ep:callInNum>   <!--Removed-->
        <ep:labels>   <!--Removed-->
            <ep:tollFreeCallInLabel>(USA/Kanada) false</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->
            <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->
        </ep:labels>  <!--Removed-->
        <ep:isMPAudio></ep:isMPAudio>  <!--Removed-->
        <ep:voip>True falsk</ep:voip> <!--Removed-->
        <ep:enableTSP></ep:enableTSP>  <!--Removed-->
    </ep:telephony>   <!--Removed-->
    <ep:host>
        <ep:firstName>Simon</ep:firstName>
        <ep:lastName>test</ep:lastName>
        <ep:email>simon0@qa.webex.com Simon falsk</ep:email>
        <ep:webExId></ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting></ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>12/31/2068 13:00:00</ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Francisco) false</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount></ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly></ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence></ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost></ep:isAlternateHost>  <!--Removed-->
    <ep:isCreator></ep:isCreator>   <!--Removed-->
    <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->
    <ep:supportE2E></ep:supportE2E>    <!--Removed-->
    <ep:isAllowJBH></ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting></ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom></ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance></ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink></ep:meetingLink>
    <ep:sipURL></ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl></ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>falsk false True True https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/sqdemo6/j.php?MTID=m424620ac1c117e156d97665b455192ed simon0@sqdemo6.dmz.webex.com simon0@sqdemo6.dmz.webex.com false</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

39.2.0-uppdateringar för XML-API

Nytt element lastLoginTime returnerades i LstSummaryUser- svaret

Ett nytt svars element, lastLoginTime, har lagts till i LstSummaryUser API. lastLoginTime returnerar den senaste inloggnings tiden för varje användare. Elementet returneras i detta format:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01 * *</lastLoginTime>

API:er som påverkas:

 • LstSummaryUser

  • lastLoginTime

Exempel på LstSummaryUser- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Success</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Primary</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4E41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>Sangeetha.Swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName>Sangee</use:firstName>
                <use:lastName>Gmail</use:lastName>
                <use:email>Sangeetha.Swaminathan@gmail.com</use:email>
                <use:userRoleType>värd</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>inaktive rad</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

39.1.0-uppdateringar för XML-API

Klicka här för att ladda ner XML API 39.1.0-schemat.

Nytt element i apiVer har lagts till i GetAPIVersion- API

Ett nytt svars element, apiVer, har lagts till i GetAPIVersion API. Med den här uppdateringen ändras XML API-versionens namn konvention så att den matchar ett enhetligt versions nummer med andra Cisco Webex-produktsortiment. apiVer returnerar den nya versions informationen, t. ex. 39.1.0 för uppdateringen 2019 januari.

API:er som påverkas:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

Elementet apiVersion kommer att tas bort den 1 maj 2019, och element fridelen tilldelas ett nytt XML API-värde den 1 maj 2019.

Exempel på GetAPIVersion- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>WEBEX XML API v 11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

HQ-och HD-parametrar togs bort från XML API

HQ-och HD-videoegenskaperna fastställs nu på webbplats nivå, istället för att bestämmas på användar nivå. De två alternativen för dessa parametrar ignoreras när förfrågningar skickas från följande API: er.

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

GetMeeting- och GetTrainingSession -API: erna returnerar de två alternativen (beslutade av webbplats nivå och användar nivå) för att undvika att befintlig kod bryts.

Nytt element uploadLogFileUrl har lagts till i webbplatsens metadata som har återgått till Skriv bords programmet

En ny element- uploadLogFileUrl har lagts till i svaret som skickas till Skriv bords programmet när det anropar getSite API i XML API-servern. Skriv bords programmet kan överföra logg filen till uploadLogFileUrl.

API:er som påverkas:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

Exempel på GetSite- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>true</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>ONS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>PRO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-fr</ns1:brandName>
                    <ns1:region>France</ns1:region>
                    <ns1:currency>French Francs</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Jose)</ns1:timeZone>
                    <ns1:parterID>7Dsupoc6DOfzpgcNViYvUA</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>FRENCH</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>true</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>true</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>My Meetings</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>false</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>true</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>false</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2.1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>true</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>true</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>true</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>true</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>true</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>false</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>true</ns1:java>
                    <ns1:palm>false</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>true</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>true</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>true</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>false</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>true</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>false</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>true</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>true</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>true</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>true</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>true</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>false</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>true</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>false</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>false</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>false</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>true</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>false</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>STRICT</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>STRICT</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>true</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>true</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>true</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>true</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>false</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>true</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>true</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>false</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>true</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>false</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>false</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Personal Conference No.</ns1:serviceName>
                    <ns1:participantAccessCodeLabel>Attendee access code</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Host access code</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Attendee ID</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>true</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>true</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>true</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>true</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>true</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>true</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>0.0.0.0</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>QA</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>pass</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Call-in User</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>true</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>false</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>false</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>false</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>false</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>true</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>
                                <serv:default>false</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>true</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primaryLargeServer>
                        <ns1:backup1LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1LargeServer>
                        <ns1:backup2LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2LargeServer>
                        <ns1:primarySmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primarySmallServer>
                        <ns1:backup1SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1SmallServer>
                        <ns1:backup2SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2SmallServer>
                        <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>true</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>true</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>false</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>WithoutIntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>false</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Other teleconference service</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>false</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>false</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>true</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>false</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>true</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>false</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>false</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>false</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>false</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>false</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>true</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>false</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>false</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>false</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>false</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>VAT</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0.0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>false</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>false</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>true</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>false</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>true</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>true</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>true</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>true</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>true</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>false</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>true</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>false</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>true</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>true</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>true</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>false</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>false</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>false</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>NONE</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>false</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>false</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>false</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&amp;LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>false</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>false</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>false</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>false</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>false</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>false</ns1:email>
                        <ns1:fax>false</ns1:fax>
                        <ns1:phone>false</ns1:phone>
                        <ns1:mail>false</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>true</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>false</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>false</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>false</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>false</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>false</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>true</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>true</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>false</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>false</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>false</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>true</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>false</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>true</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>true</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>false</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>false</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>false</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>true</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>false</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>false</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>true</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>true</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>true</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>false</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>false</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>true</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>true</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>BEEP</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>true</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>CALLBACK</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>true</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>true</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>false</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>false</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>true</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>true</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Welcome</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Site Administration</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>true</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>true</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Support</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Training</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>true</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>true</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>true</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>false</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>false</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>false</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>true</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>true</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>true</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>true</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>true</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>true</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>true</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>true</ns1:office>
                        <ns1:excel>true</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>true</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>true</ns1:word>
                        <ns1:IE>true</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>false</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>false</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>true</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>false</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>false</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>true</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>true</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>true</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>false</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>false</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>false</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>false</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>true</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>true</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>false</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>false</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>false</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>true</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>false</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>false</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>true</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>MEDIUM</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>true</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>false</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>false</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>false</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>true</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>true</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>true</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>true</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>true</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>false</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>false</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>true</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

11.0.0 SP22-uppdateringar för XML-API

Fil storleks begränsning för UploadPMRImage

När avatarer använder API -UploadPMRImage kan en ny begränsning begränsa fil storleken till 5 MB. Försök att överföra filer som är större än det här kommer nu att få ett fel meddelande: "010100 storlek på den bild som överförs är för stor. Prova en bild som är mindre än 5 MB."

11.0.0 SP21-uppdateringar för XML-API

Klicka här för att hämta XML API 11,0 SP21-schemat.

Ny Autopost för element lades till i CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting och LstMeeting

Ett nytt element, namngiven Autopost lades till i CreateMeeting, SetMeeting, GetMeetingoch LstMeeting API: er. Autopost låter användare automatiskt spela in Webex möten direkt från Schemaläggaren. Detta ger precision på Mötes nivåer där föregående metod för att automatiskt spela in möten kunde endast nås globalt på webbplats nivå.


Autopost- elementet gäller endast Webex Meetings. Det gäller inte Webex Events eller Webex Training.

API:er som påverkas:

 • CreateMeeting

  • autoinspelning

 • SetMeeting

  • autoinspelning

 • GetMeeting

  • autoinspelning

 • LstMeeting

  • autoinspelning

CreateMeeting- uppdateringar:

autoinspelning- inställning

Beteende när Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är inaktive rad på Webbplatsadministration

Sant

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

False (standard) eller inget element

Inaktive ras inte inspelning automatiskt när mötet börjar


Om automatiskt spela in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är aktive rad ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

SetMeeting- uppdateringar:

autoinspelning- inställning

Beteende när Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är inaktive rad på Webbplatsadministration

Sant

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

False (standard) eller inget element

Inaktive ras inte inspelning automatiskt när mötet börjar


Om automatiskt spela in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är aktive rad ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

GetMeeting- uppdateringar:

autoinspelning- inställning

Beteende när Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är inaktive rad på Webbplatsadministration

Sant

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

Falsk

Inaktive ras inte inspelning automatiskt när mötet börjar


Om automatiskt spela in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är aktive rad ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

Exempel på GetMeeting- svar:

LstMeeting- uppdateringar:

autoinspelning- inställning

Beteende när Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är inaktive rad på Webbplatsadministration

Sant

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

Falsk

Inaktive ras inte inspelning automatiskt när mötet börjar


Om automatiskt spela in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är aktive rad ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

Exempel på LstMeeting- svar:

Nytt element i isAutoRecord har lagts till i GetSessionInfo- API

Tillsammans med ändringarna som görs av ovanstående API: er lades ett nytt element, isAutoRecord, till i GetSessionInfo API. Det här elementet kan användas för att ange om inspelningen ska starta automatiskt när ett möte startas.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

GetSessionInfo- uppdateringar:

isAutoRecord- inställning

Beteende när Automatisk inspelning av alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är inaktive rad på Webbplatsadministration

Sant

Starta automatiskt inspelning när mötet börjar

Falsk

Inaktive ras inte inspelning automatiskt när mötet börjar


Om automatiskt spela in alla sessioner med nätverksbaserad inspelning är aktive rad ignoreras elementet och inspelningen startas automatiskt när mötet startar.

Exempel på GetSessionInfo- svar:

11.0.0 SP20-uppdateringar för XML-API

Klicka här för att hämta XML API 11,0 SP20-schemat.

Nytt element i returnShareToMeRecording har lagts till i LstRecording API- förfrågan


Denna ändring har tidigare meddelats i XML API 11,0 SP17, men tillämpas för den här uppdateringen.

Ett nytt element, returnShareToMeRecording, har lagts till i LstRecording API. returnShareToMeRecording är ett booleskt värde i LstRecording.

Det här nya elementet lades till för stöd för att hitta deltagare eller inbjudna inspelningar. returnShareToMeRecording är en flagga som gör det möjligt för LstRecording API att veta att det måste returnera deltagare eller inbjudna inspelningar.

När returnShareToMeRecording är inställt på True returnerar LstRecording inspelnings användaren som ägare och visar även inspelningen som en deltagare eller inbjudna ägare.


Om flaggorna för automatisk delning och manuell delning är avstängda, returnerar LstRecording användaren endast som ägare till inspelningarna.

När returnShareToMeRecording är inställt på false, eller om det här elementet inte ingår i förfrågan, kommer LstRecording att följa samma logik som tidigare: den returnerar användare av inspelningen som ägare.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

  • returnShareToMeRecording

LstRecording- uppdateringar:

Element- shareToMe har lagts till i LstRecording API- svaret


Denna ändring har tidigare meddelats i XML API 11,0 SP17, men tillämpas för den här uppdateringen.

Ett nytt element, shareToMe, har lagts till i LstRecording API. shareToMe är ett booleskt värde i svaret på LstRecording.

Det här nya elementet lades till för stöd för att hitta deltagare eller inbjudna inspelningar. shareToMe är en flagga som definierar om användaren är ägare av eller en deltagare för den aktuella inspelningen.

När shareToMe är True äranvändaren inte ägare till aktuell inspelning. Användaren kan vara en deltagare, eller så delas inspelningen.

När shareToMe är false, eller om detta element inte finns i svaret, LstRecording följer samma logik som innan: användaren är ägare av den aktuella inspelningen.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

  • shareToMe

LstRecording- uppdateringar:

returnShareToMeRecording- och shareToMe- förfrågningar:

<bodyContent xsi:type=”java.com.webex.service.binding..ep.LstRecording”>
<hostWebExID>auto243</hostWebExID>
<createTimeScope>
<createTimeStart>08/15/2018 8:0:0</createTimeStart>
<createTimeEnd>09/05/2018 7:59:59</createTimeEnd>
<timeZoneID>20</timeZoneID>
</createTimeScope>
<serviceTypes>
<serviceType>MeetingCenter</serviceType>
<serviceType>EventCenter</serviceType>
<serviceType>trainingcenter</serviceType>
</serviceTypes>
<returnShareToMeRecording>true</returnShareToMeRecording>
</bodyContent>

exempel på returnShareToMeRecording-och shareToMe- svar:

Nya poster har lagts till i GetEvent- API: et

Fyra nya element lades till i GetEvent- API:

 • isCETMeeting: ett booleskt TRUE/FALSE anger om Webex-händelsen har stöd för Webex-videoplattform 2 (CMR 4,0)

 • sipURL: den URL som används för att delta i Webex-videomöte via ett video konferens system eller-program

 • standaloneDialingIPAddress: IP-adressen som kan användas för att ringa in till Webex-videomöte från ett video konferens system eller-program

 • panelistNumericPassword: lösen ordet för att delta i Webex-videomöte från ett video konferens system eller-program

Om webbplatsen har stöd för Webex-video har värden Webex Events-videoprivilegier och händelsen har stöd för Webex video plattform 2 (CMR 4,0) returnerar GetEvent dessa element. Annars returnerar inte GetEvent dem.

API:er som påverkas:

 • GetEvent

  • isCETMeeting

  • sipURL

  • standaloneDialingIPAddress

  • panelistNumericPassword

Nytt element i panelistNumericPassword har lagts till i GetSessionInfo- API

GetSessionInfo har ett nytt element, panelistNumericPassword, som innehåller lösen ordet för att delta i Webex-videomöte från ett video konferens system eller-program.

Om webbplatsen har stöd för Webex-video har värden Webex Events-videoprivilegier och händelsen har stöd för Webex video plattform 2 (CMR 4,0) returnerar GetSessionInfo dessa fyra delar:

 • isCETMeeting: ett booleskt TRUE/FALSE anger om Webex-händelsen har stöd för Webex-videoplattform 2 (CMR 4,0)

 • sipURL: den URL som används för att delta i Webex-videomöte via ett video konferens system eller-program

 • standaloneDialingIPAddress: IP-adressen som kan användas för att ringa in till Webex-videomöte från ett video konferens system eller-program

 • panelistNumericPassword: lösen ordet för att delta i Webex-videomöte från ett video konferens system eller-program


För Webex Meetings fanns dessa element redan i GetSessionInfo:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

  • panelistNumericPassword

Schema ändringar som gjorts för GetEvent och GetSessionInfo

GetEvent- uppdateringar:

GetSessionInfo- uppdateringar:

11.0.0 SP18-uppdateringar för XML-API

Klicka här för att hämta XML API 11,0 SP18-schemat.

Nytt element i EnableCloudTelepresence har lagts till i getSite- API

Ett nytt element, EnableCloudTelepresence har lagts till i getSite API.

När alternativet EnableCETForAllUsers aktive Webex ras kontrol leras om användaren har stöd för Webex-video (CMR). Den returnerar nu också ett nytt element EnableCloudTelepresence i getSite API.

API:er som påverkas:

 • getSite

 • EnableCloudTelepresence

getSite- exempel svar:

11.0.0 SP17-uppdateringar för XML-API

Nytt element i returnShareToMeRecording har lagts till i LstRecording API- förfrågan

Ett nytt element, returnShareToMeRecording, har lagts till i LstRecording API. returnShareToMeRecording är ett booleskt värde i LstRecording.

Det här nya elementet har lagts till för att ge support till att hämta deltagare eller inbjudna inspelningar. returnShareToMeRecording är en flagga som gör det möjligt för LstRecording API att veta att det måste returnera deltagare eller inbjudna inspelningar.

När returnShareToMeRecording är inställt på True returnerar LstRecording inspelnings användaren som ägare, och returnerar också inspelnings användaren som en deltagare eller inbjudna ägare.


Om flaggorna för automatisk delning och manuell delning är inaktiverade, returnerar LstRecording endast användaren som ägare till inspelningarna.

När returnShareToMeRecording är inställt på false, eller om det här elementet inte ingår i förfrågan, kommer LstRecording att följa samma logik som tidigare: den returnerar användare av inspelningen som ägare.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

 • returnShareToMeRecording

LstRecording- uppdateringar:

Nytt element i shareToMe har lagts till i LstRecording API- svaret

Ett nytt element, shareToMe, har lagts till i LstRecording API. shareToMe är ett booleskt värde i svaret på LstRecording.

Det här nya elementet har lagts till för att ge support till att hämta deltagare eller inbjudna inspelningar. shareToMe är en flagga som anger om användaren är ägare, eller deltagaren eller inbjudna för aktuell inspelning.

När shareToMe är True äranvändaren inte ägare till den aktuella inspelningen. Användaren kan vara deltagare eller inbjuden, eller så delas inspelningen.

När shareToMe är false, eller om detta element inte finns i svaret, LstRecording följer samma logik som innan: användaren är ägare av den aktuella inspelningen.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

 • shareToMe

LstRecording- uppdateringar:

Nya element för deltagar kapacitet har lagts till i API getSite- svaret

Fyra nya element lades till i getSite- API: et för att indikera deltagar kapaciteten för följande Webex tjänster.

attendeeCapacityForMC -Webex Meetings

attendeeCapacityForEC – Webex Events

attendeeCapacityForTC – Webex Training

attendeeCapacityForSC – Webex support

Dessa värden anger det högsta antalet deltagare som mötet, händelsen eller sessionen kan ha. De är underordnade till CISiteLicenseInfo- elementet i svaret.

API:er som påverkas:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC

 • attendeeCapacityForEC

 • attendeeCapacityForTC

 • attendeeCapacityForSC

Exempel på getSite- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SLUTFÖRd</serv:result>
            <serv:gsbStatus>primär</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance> ... ... <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>felaktigt falsk falsk</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>falsk falsk43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC></ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC></ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC></ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost></ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

11.0.0 SP16-uppdateringar för XML-API

Ny API- hostStreamURL har lagts till i lstRecordingResponse

Elementet hostStreamURL har lagts till i LstRecording- svaret som en del av inspelnings informationen. hostStreamURL returnerar en URL som värden kan använda för att Visa inspelningen utan att först behöva logga in. Denna URL är giltig i 30 minuter efter att den har skapats.

API:er som påverkas:

 • hostStreamURL

Exempel på hostStreamURL- svar:

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite API använder ny WebDB-modellering för att returnera data

Via kund förfrågan hämtar nu API-GetSite mer exakt värd licenser, användnings rapporterings data och andra data med den nya WebDB-modellen för CI-webbplatser.

API:er som påverkas:

 • GetSite

Exempel på GetSite- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SLUTFÖRd</serv:result>
            <serv:gsbStatus>primär</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance> ... ... <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>felaktigt falsk falsk</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>falsk falsk43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC></ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC></ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC></ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost></ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Exempel på GetSite-svar för EE-webbplatser:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SLUTFÖRd</serv:result>
            <serv:gsbStatus>primär</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance> ... ... <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>True</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>false</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

11.0.0 SP15-uppdateringar för XML-API

Återgå till Webex Meetings Mötes länk med GetSessionsInfo API

Schemat för GetSessionInfo API har ett nytt retur värde, meetingLink. Du kan använda en Mötes länk för att starta ett Webex-möte som värd eller genom att delta i ett Webex-möte som deltagare.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

Exempel på GetSessionInfo- svar:

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>
</serv:bodyContent>

Nytt tillstånd för förfrågan via RecordingID- API

Du kan nu använda LstRecording för att läsa inspelningar med hjälp av recordingID. Det finns två typer av inspelnings-ID:

 • Inspelnings-ID: n för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training

 • NBR inspelnings-ID för diverse inspelningar

Om det finns ett ServiceType -element i XML-förfrågan returnerar LstRecording en tjänst inspelning (endast Webex Meetings, Webex events och Webex Training).

Om det inte finns någon ServiceType -del i XML-förfrågan returnerar LstRecording endast en NBR-inspelning.

API:er som påverkas:

 • LstRecording

 • Inspelnings-ID

Exempel på LstRecording-svar:

Förfrågan exempel på ett tjänste inspelnings-ID:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>MeetingCenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>trainingcenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>värdid</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

Förfrågan exempel på ett NBR-inspelnings-ID:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>värdid</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

11.0.0 SP14-uppdateringar för XML-API

Preliminära sammanfattande användnings rapporter för Meeting Center

Två nya API: er lades till för Meeting Center preliminära rapporter, LstmeetingusagePreliminaryHistory och LstmeetingattendeePreliminaryHistory. Dessa kommer att ha samma beteende som LsteventsessionPreliminaryHistory och LsteventattendeePreliminaryHistory i den slutliga rapporten.

API:er som påverkas:

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

LstmeetingusagePreliminaryHistory förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>* * * * *</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>och</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>StartTime</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFNAME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

Exempel på LstmeetingusagePreliminaryHistory- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Utfört</serv:result>
            <serv:gsbStatus>primärt</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>Pro</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pacific, sommar tid, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>
                <history:trackingCode>
                    <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>* * * * *</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>och</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>StartTime</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

Exempel på LstmeetingattendeePreliminaryHistory- svar:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Success</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Primary</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>XYZ</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1222654-3210,,,,</history:phoneNumber>
                <history:address1>1 valfri gata</history:address1>
                <history:address2>XYZ</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>ca-</history:state>
                <history:country></history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>användare TEST2</history:name>
                <history:email>UT2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>deltagare</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>ZZZ zzzz</history:name>
                <history:email>Z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>deltagare</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>testa värd</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com 04/23/2018 19:12:42-</history:email>
                <history:joinTime></history:joinTime>
                <history:participantType>deltagare</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Returnerar SIP URL och Skype URL från GLA GetsessionInfo API

Två nya element, <sipURL> och <skypeURL>de lades till i svaret när de anropar gla GetSessionInfo API. Dessa element är bas element som kan returneras för anonym åtkomst.

 • <sipURL> kan användas för att delta i möten från en TelePresence eller någon annan Cisco-videoenhet. På det här sättet bör endast möten som använder Ciscos video plattforms version 1,0 eller 2,0 GetSessionInfo returnera <sipURL> elementet.

 • <skypeURL> kan användas för att delta i möten från en Microsoft Skype-app utan begränsningar eller villkor, så att den kan returneras för varje samtal.

API:er som påverkas:

 • GetSessionInfo

Svars exempel:

Returnera SIP URL och mötes länk från GetMeeting API

Tre nya element, <isCETMeeting>, <meetingLink>och <sipURL>, lades till i svaret när GetMeeting-API: en anropades .

 • <isCETMeeting> Anger om mötet använder en Cisco-videoplattform (stöder TelePresence och video).

 • <meetingLink> kan användas för att ansluta till möten.

 • <sipURL> kan användas för att delta i möten från en TelePresence eller någon annan Cisco-videoenhet. På det här sättet bör endast möten som använder Ciscos video plattforms version 1,0 eller 2,0 GetMeeting returnera elementet.

API:er som påverkas:

 • GetMeeting

Exempel på GetMeeting- svar:

11.0.0 SP13-uppdateringar för XML-API

Meddelande om utfasning av <siteID> elementet i den överordnade <securityContext>

Cisco planerar att ta bort <siteID> elementet i det överordnade <securityContext> elementet och ersätta det med <siteName>. På grund av ett stort antal <siteID> element ofta ändras under migreringen av webbplatsens, får organisationerna hög underhållskostnader för att fortsätta använda det här elementet. Det här meddelas härmed två år i förväg.

 • För befintliga Webex-kunder kommer påverkan att ske 1 maj 2020.

 • Nya kunder måste använda elementet från och med 1 maj 2018.<siteName>

 • Kunder som gör integreringar med CI, Spark, eller Atlas-systemet måste använda elementet från och med 1 maj 2018.<siteName>

API:er som påverkas:

 • <siteName>

 • <securityContext>

Data validering av <tollCallInData> och- <tollFreeCallInData> elementen

Från och med den 1 juni 2018 <tollCallInData> kommer båda och <tollFreeCallInData> API: erna att val IDE ras. Detta påverkar <CreateUser><SetUser> API: erna.

Webbplatser som använder icke-giltiga strängar eller felaktigt formaterade strängar i deras inringning måste korrigera strängarna för att de ska kunna överföra data.

Nedan följer exempel på createuser och SetUser, tollCallInData och tollFreeCallInData i rätt format:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86, 123, 4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1, 86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86, 123, 4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0, 86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>false</createOnBridge>
        <defaultFlag>false</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount> ...

11.0.0 SP12-uppdateringar för XML-API

Två nya API: er SetContact och DelContacts

XML API-schemat som tidigare endast hade de två API: erna CreateContacts och LstContactssom inte tillhandahåller en heltäckande hantering av användar kontakter. Vi har lagt till dessa två nya API: er, SetContact och DelContacts för att kunna erbjuda bättre funktionalitet för att hantera användar kontakter med XML-API: et.

API

Anteckningar

SetContact

Ring detta API för att ändra kontakt information såsom e-post, namn, titel och språk.

Undantag:

 • Om det inte går att hitta kontakten med contactEmail -elementet, kommer fel 140004?

 • Om Webex-webbplatsen inte har stöd för ett visst språk returneras undantaget 030060 "ogiltigt språk"

 • Om den nya e-postadressen som användaren vill ändra till är en dubblett med en annan kontakt i Mina kontakter listan, får undantaget 140001 "e-postmeddelanden används av en annan kontakt" skickas

DelContacts

Anropa detta API för att ta bort en eller flera kontakter från listan Mina kontakter baserat på e-postmeddelanden.

contactID returneras om du kan hitta e-postmeddelandet från listan Mina kontakter och sedan ignorera den angivna e-postmeddelandet om det inte finns i Mina kontakter- listan.

Om alla e-postmeddelanden inte finns i Mina kontakter listan, kommer undantags programmet för 00015 (utan någon inspelning) att returneras.

API:er som påverkas:

 • SetContact

 • DelContacts

SetContact förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Webbplats namn</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>Kontakt e-</contactEmail>
           <contact>
                <name>postadress ny kontakt namn</name>
                <email>ny kontaktens e-post</email>
                <title>Ny titel</title>
                <company>Nytt företag nya</company>
                <notes>anteckningar</notes>
                <url>ny länk</url>
                <phones>
                    <phone>1,, 408 # # # # # #,,,,</phone>
                    <mobilePhone>1,, 408 # # # # # #,,,,</mobilePhone>
                    <fax>1,, 408 # # # # # #,,,,</fax>
                </phones>
                <address>
                    <address1>Ny adress 1</address1>
                    <address2>ny adress 2 ny stad ny ny</address2>
                    <city></city>
                    <state></state>
                    <zipCode>zipcode</zipCode>
                    <country>nytt företag</country>
                </address>
                <language>Nytt språk</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Exempel på SetContact- svar:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>utförd</serv:result>
            <serv:gsbStatus>primär</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

DelContacts förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Webbplats namn</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com-</contactEmail>
        <contactEmail>Contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Exempel på DelContacts-svar:


I det här exemplet raderas två befintliga kontakter från listan Mina kontakter .

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>utförd</serv:result>
            <serv:gsbStatus>primär</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>


I det här exemplet finns inte e-postmeddelandena i listan Mina kontakter.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Det gick inte att</serv:result>
            <serv:reason>hitta någon post</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>primär</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

11.0.0 SP11-uppdateringar för XML-API

Ny API- LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultsHistory- API: et genomfördes ursprungligen i URL-API: et. Efter kund förfrågan är den implementerad i XML API.

Lista omröstnings resultat returneras genom att mata in en Training Center sessionKey. API: et kan begäras av den Training Center Mötes ägaren eller en webbplats administratör.


Den utökade inställningen för inställning av TC måste aktive ras innan utbildnings resultatet sparas i Webex DB:

API:er som påverkas:

 • LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultHistory förfrågan exempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>UT2</webExID>
            <password>xxxxxxx-</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>


Förfrågan är endast till för T32/XML API-11.0.0.

Exempel på LstTrainingPollResultHistory- svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC poll test 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 1 (multi-choice/single-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (multi-choiec.multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer D,test answer C,test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Survey</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 1 (multi-choiec/sinngle-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 2 (multi-choiec/multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer D,survey answer C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer C,survey answer B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 3 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Svaret skiljer sig om mötet inte hittas, inte hör till den användare som begär det eller om den användare som begär det inte också är webbplats administratör.

Svars exempel:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Det gick inte att</serv:result>
            <serv:reason>hitta någon post</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>primär</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Nytt attendeeSendVideo -alternativ i API: erna CreateTrainingSession, SetTrainingSession ochGetTrainingSession

Eftersom de alternativ som finns tillgängliga vid schemaläggning av ett Training Center möte inkluderar sändningav video har XML API nu lagt till attendeeSendVideo- alternativet för att skapa, hämta och ställa in api: er för Training Center möten.

API:er som påverkas:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

Design

Alternativet sparades i DB Table WbxMMConfParam/paramvalue som PARAMNAME = ' optionSupportSendVideo '

Uppdateringar av CreateTrainingSession- förfrågan:

Uppdateringar av SetTrainingSession- förfrågan:


Förfrågan är endast till för T32/XML API-11.0.0.

Uppdateringar av GetTrainingSession- svar:

Ändra storleks gränsen för ConfName till 128 Visa tecken

Konferens namn strängen ConfName är nu begränsad till högst 128 tecken. Den här ändringen anpassas till J2EE-begränsningarna. Om en API-begäran innehåller ConfName som är tom eller överskrider en 128 Visa tecken längd, visas följande fel meddelande:

"060065 ogiltigt inmatnings konferens namn. Konferens namnet får inte vara tomt eller så överskrider den maximala visnings längden 128. "

API:er som påverkas:

 • ConfName

Undantags meddelande ändrat i API- LstRecording

Ett undantags meddelande som utlöstes när frågans tids omfång överskrider den maximala gränsen på API- LstRecording har ändrats. Som standard stöder frågor fyra veckor för inspelningar. Förfrågningar om mer än fyra veckor får följande fel meddelande:

"999999 överskrider den maximala tids gränsen på 28 dagar".

API:er som påverkas:

 • LstRecording

11.0.0 SP10-uppdateringar för XML-API

SP10-uppdateringen för XML API 11,0 har inga schema ändringar.