Další informace o rozhraní XML API 41 najdete v tématu Přehled aktualizací rozhraní API pro schůzky Cisco Webex (API 41)

Tento článek obsahuje aktualizace a změny pro měsíční vydání aktualizace SP rozhraní XML API.

Další informace o rozhraní XML API 40 naleznete v tématu Cisco Webex Meetings API Updates Overview (API 40).

Aktualizace rozhraní XML API 11 SP9 a starších verzí přejděte na cisco devnet.

Aktualizace rozhraní XML API 39.11.0

Klepnutím sem stáhnete schéma xml api 39.11.

LstSummaryUser může dotazovat uživatelské účty podle posledního upraveného času

Vylepšujeme LstSummaryUser Rozhraní API, aby uživatelé mohli dotazovat se na uživatelské účty na základě času, kdy byly naposledy upraveny. Tři nové prvky, modifiedDateStart, modifiedDateEnd a lastModifiedTime, byly přidány do rozhraní API.


Maximální časový rozsah pro tento dotaz je 90 dní. Pokud zadáte časový rozsah, který je větší než 90 dní, zobrazí se chyba: 999999 Maximální rozsah dat je 90 dní pro dotaz na změněné datum.

Ovlivněná rozhraní API:

 • LstSummaryUser

LastSummaryUser Příklad požadavku:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName>Site_Name</siteName>
    <webExID>SiteAdmin</webExID>
    <password>Password</password>
    <partnerID>webexpartner</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

LstSummaryUser Příklad odpovědi:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>**5124***</use:userID>
                <use:webExId>***MR***</use:webExId>
                <use:firstName>***MR***</use:firstName>
                <use:lastName>***est***</use:lastName>
                <use:email>***est***@qa.webex.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOST</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active>DEACTIVATED</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

Aktualizace rozhraní XML API 39.10.0

Klepnutím sem stáhnete schéma rozhraní XML API 39.10.

GetSessionInfo a GetUserCard Vrátí kód CAPTCHA při použití anonymního přístupu

Jako aktualizaci zabezpečení jsme vylepšili GetSessionInfo a GetUserCard Rozhraní API s ochranou odezvy kódu CAPTCHA. Pokud vaše aplikace volají rozhraní API pomocí anonymního přístupu, vylepšete aplikaci tak, aby podporovala zadávání kódu CAPTCHA.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

Aktualizace zabezpečení a odpovědí CAPTCHA:

GetSessionInfo Odpověď bez příkladu CAPTCHA:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Corresponding Meeting not found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo Odpověď s příkladem CAPTCHA:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Corresponding Meeting not found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu+ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Pokud obdržíte odpověď CAPTCHA a budete pokračovat v volání rozhraní API, zahrněte do požadavku rozhraní API captchaid a CAPTCHAWord:

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSessionInfo Odpověď na nesprávný captchaid a captchaword příklad:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>CAPTCHA ID and word are invalid or missing</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu+ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

LstSummaryUser podpora vracení adres URL osobních místností

Přidali jsme nový prvek odpovědi, personalMeetingRoomURL, na LstSummaryUser rozhraní api.

LstSummaryUser Příklad odpovědi:

Aktualizace rozhraní XML API 39.9.0

Klepnutím sem stáhnete schéma rozhraní XML API 39.9.

Podpora krátkých URL SIP pro osobní zasedací místnosti (PMR)

Podpora krátkého formátu ADRESY URL SIP pro PMR má dopad na GetSessionInfo, GetMeeting, GetUser a GetMe Rozhraní api. Nový prvek odpovědi s názvem displayMeetingUrl byla přidána do GetUser a GetMe rozhraní API a je již k dispozici v GetSessionInfo a GetMeeting. displayMeetingUrl Vrátí adresu PMR uživatele.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • GetUser

 • GetMe

GetUser Příklad odpovědi:

GetMe Příklad odpovědi:

GetSessionInfo Vrátí potřebné prvky pro anonymní přístup

Z bezpečnostních důvodů mohou být nyní vráceny pouze nezbytné prvky GetSessionInfo pro anonymní přístup.

GetSessionInfo Příklad odpovědi:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>PUBLIC</ep:listStatus>
        <ep:registration>false</ep:registration>
        <ep:passwordReq>true</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/register.do?loadFlag=1&amp;reqFlag=1&amp;confId=123203663769372547&amp;siteurl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/mobileRegister.do?formId=0&amp;formType=0&amp;loadFlag=1&amp;from=mobileClient&amp;siteurl=sqdemo6&amp;confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>false</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH>true</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>false</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSessionInfo

Plánování změn chování schůzek a událostí

Ve výchozím nastavení jsou všechny naplánované schůzky schůzky s videoschaly. Pokud však naplánujte schůzku, ale pro zvuk schůzky vyberete Žádné nebo Jiné, bude schůzka naplánována jako schůzka Webexu bez videa.

Ovlivněná rozhraní API:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateEvent

 • SetEvent

Aktualizace rozhraní XML API 39.8.0

Klepnutím sem stáhnete schéma xml api 39.8.

LsttrainingattendeeHistory Nyní vrací pozornost účastníků schůzky

Nový prvek odpovědi, attentionToDurationPercentage, byla přidána do LsttrainingattendeeHistory rozhraní api. LsttrainingattendeeHistory Vrátí podrobnosti o pozornosti účastníka schůzky. Prvek je vrácen v tomto formátu:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

Ovlivněná rozhraní API:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • attentionToAttendancePercentage

LsttrainingattendeeHistory Příklad odpovědi:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>N</history:registered>
<history:invited>N</history:invited>

GetSite Nyní vrátí počty licencí

Byly poskytnuty nové prvky odpovědi, které vracejí různé počty licencí v GetSite rozhraní api.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

GetSiteFT a SetSiteFT předělat

ten GetSiteFT a SetSiteFT Rozhraní API byla přepracována tak, aby umožňovala dynamické přepínače funkcí.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

GetSite Příklad požadavku:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{This is machine account access token}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">
        <featureToggles>
            <name>SupportCrossLaunch</name>
            <name>RemoveCMRLicenseSA</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSite Příklad odpovědi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>SupportCrossLaunch</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>RemoveCMRLicenseSA</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SetSite Příklad požadavku:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{This is machine account access token}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">
            <featureToggles>
                <featureToggle>
                    <name>SupportCrossLaunch</name>
                    <value>false</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>true</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT Rezonovat Příklad:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

Délka popisu schůzky je nyní omezena na 2500 znaků.

Následující rozhraní API mají nyní délku obsahu prvku popisu schůzky omezenou na 2500 znaků:

Ovlivněná rozhraní API:

 • CreateEvent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Tím zabráníte tomu, aby společnost Cisco Webex nemohla požadavek zpracovat. Pokud je popis schůzky delší než 2500 znaků, vrátí se chybová zpráva.

Aktualizace rozhraní XML API 39.5.0

Nový prvek videoMeshInterclusters přidáno do SetSite a schémata GetSite

Nový prvek, videoMeshInterclusters, byla přidána do SetSite element. videoMeshInterclusters obsahuje také tři dětské prvky videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2 a videoMeshHomeCluster3.

Ovlivněná rozhraní API:

 • SetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

SetSite Požádat o aktualizace:

GetSite Aktualizace odpovědí:

Aktualizace rozhraní XML API 39.3.0

Krátká ADRESA URL SIP v XML API, nový prvek displayMeetingUrl

Klepnutím sem stáhnete schéma xml api 39.3.

V současné době musí aplikace nebo zařízení při připojování ke schůzce Webexu poskytovat informace o webu, což někdy ztěžuje připojení ke schůzkám. To platí zejména při vytáčení ze sip zařízení, protože uživatel musí zadat meeting_number@sitename.webex.com.

Abychom usnadnili připojení ke schůzkám, odebrali jsme požadavek na zadání názvu webu z identifikátoru SIP URI schůzky: meeting_number@webex.com. Pro zpětnou kompatibilitu starý formát funguje na sipURL a nový formát je připojen k novému prvku displayMeetingUrl.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetMeeting

  • displayMeetingUrl

 • GetEvent

  • displayMeetingUrl

 • GetSessionInfo

  • displayMeetingUrl

GetMeeting Příklad odpovědi:

    <meet:isCETMeeting>true</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

GetEvent Příklad odpovědi:

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>true</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

GetSessionInfo Příklad odpovědi:

    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Příklad e-mailu:

Délka popisu je nyní omezena na 1024 znaků

Následující rozhraní API mají nyní délku obsahu prvku popisu omezenou na 1024 znaků:

Ovlivněná rozhraní API:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • CreateEvent

 • SetEvent

Tato změna má zabránit tomu, aby společnost Cisco Webex nemohla požadavek zpracovat. Pokud je popis delší než 1024 znaků, vrátí se chybová zpráva: "060067 Popis nelegálního vstupu. Popis nesmí překročit maximální délku znaků zobrazení 1024."

Příklad odpovědi pro délku popisu větší než 1024 znaků:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>
Illegal input description. The description can't exceed the maximum display characters's length 1024
            </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo Nyní vrací pouze základní informace pro osobní místnosti, pokud anonymní uživatel používá rozhraní API

Abychom zajistili větší bezpečnost, snižujeme množství informací vrácených GetSessionInfo pokud rozhraní API používá anonymní účastník. V této aktualizaci snížíme následující prvky v odpovědi rozhraní API:

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

Porovnání odpovědí:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:isLocked>false</ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus>UNLISTED</ep:listStatus>
        <ep:registration>false</ep:registration>
        <ep:passwordReq>false</ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword>false</ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin>false</ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Simon Test's Personal Room</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring>false</ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>TEXT</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>TEXT</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException>false</ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>false</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>CALLBACK</ep:telephonySupport> <!--Removed-->
        <ep:globalCallInNumbersURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?serviceType=MC&amp;ED=0</ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->
        <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->
        <ep:dialInSequences>AutoDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[AttendeeID]#|SilentDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[AttendeeID]#*01*|AutoLGDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[ProfileID]#,,,[PIN]#|SilentLGDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[ProfileID]#[PIN]#*01*|AutoLGPWDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[ProfileID]#,,,[PIN]#,,,[Password]#|SilentLGPWDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[ProfileID]#[PIN]#[Password]#*01*</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->
        <ep:callInNum>    <!--Removed-->
            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->
            <serv:globalNum>  <!--Removed-->
                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->
                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->
                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>    <!--Removed-->
                <serv:default>false</serv:default>  <!--Removed-->
            </serv:globalNum> <!--Removed-->
        </ep:callInNum>   <!--Removed-->
        <ep:labels>   <!--Removed-->
            <ep:tollFreeCallInLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->
            <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->
        </ep:labels>  <!--Removed-->
        <ep:isMPAudio>false</ep:isMPAudio>  <!--Removed-->
        <ep:voip>true</ep:voip> <!--Removed-->
        <ep:enableTSP>false</ep:enableTSP>  <!--Removed-->
    </ep:telephony>   <!--Removed-->
    <ep:host>
        <ep:firstName>Simon</ep:firstName>
        <ep:lastName>Test</ep:lastName>
        <ep:email>simon0@qa.webex.com</ep:email>
        <ep:webExId>Simon</ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting>false</ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>12/31/2068 13:00:00</ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>false</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly>false</ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence>false</ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost>false</ep:isAlternateHost>  <!--Removed-->
    <ep:isCreator>true</ep:isCreator>   <!--Removed-->
    <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->
    <ep:supportE2E>false</ep:supportE2E>    <!--Removed-->
    <ep:isAllowJBH>false</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>true</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/j.php?MTID=m424620ac1c117e156d97665b455192ed</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>false</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

Aktualizace rozhraní XML API 39.2.0

Nový prvek lastLoginTime vráceno v LstSummaryUser odpověď

Nový prvek odpovědi, lastLoginTime, byla přidána do LstSummaryUser rozhraní api. lastLoginTime vrátí poslední čas přihlášení pro každého uživatele. Prvek je vrácen v tomto formátu:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01**</lastLoginTime>

Ovlivněná rozhraní API:

 • LstSummaryUser

  • lastLoginTime

LstSummaryUser Příklad odpovědi:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4e41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName>Sangee</use:firstName>
                <use:lastName>Gmail</use:lastName>
                <use:email>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOST</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>DEACTIVATED</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Aktualizace rozhraní XML API 39.1.0

Klepnutím sem stáhnete schéma rozhraní XML API 39.1.0.

Nový prvek apiVer přidáno do GetAPIVersion rozhraní api

Nový prvek odpovědi, apiVer, byla přidána do GetAPIVersion rozhraní api. S touto aktualizací se konvence pojmenování verzí rozhraní XML API změní tak, aby odpovídala jednotnému číslu verze s ostatními oblastmi produktu Cisco Webex. apiVer Vrátí informace o nové verzi, například 39.1.0 pro aktualizaci z ledna 2019.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

Prvek apiVersion 1. května 2019 a prvek bude zastaralý release bude 1. května 2019 přiřazena nová hodnota rozhraní XML API.

GetAPIVersion Příklad odpovědi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>WebEx XML API V11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Parametry HQ a HD odstraněny z ROZHRANÍ XML API

Vlastnosti videa HQ a HD jsou nyní určeny na úrovni webu, namísto toho, aby byly určeny na úrovni uživatele. Dvě možnosti těchto parametrů jsou při odesílání požadavků z následujících rozhraní API ignorovány:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

ten GetMeeting a GetTrainingSession Rozhraní API stále vracejí dvě možnosti (rozhodované úrovní webu a úrovní uživatele), aby nedošlo k přerušení existujícího kódu.

Nový prvek uploadLogFileUrl přidáno do metadat webu vrácených do aplikace pro stolní počítače

Nový prvek uploadLogFileUrl byla přidána do odpovědi vrácené do aplikace pro stolní počítače, když volá getSite Rozhraní API na serveru XML API. Aplikace pro stolní počítače může nahrát soubor protokolu do uploadLogFileUrl.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

GetSite Příklad odpovědi:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>true</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>ONS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>PRO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-fr</ns1:brandName>
                    <ns1:region>France</ns1:region>
                    <ns1:currency>French Francs</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Jose)</ns1:timeZone>
                    <ns1:parterID>7Dsupoc6DOfzpgcNViYvUA</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>FRENCH</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>true</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>true</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>My Meetings</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>false</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>true</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>false</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2.1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>true</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>true</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>true</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>true</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>true</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>false</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>true</ns1:java>
                    <ns1:palm>false</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>true</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>true</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>true</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>false</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>true</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>false</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>true</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>true</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>true</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>true</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>true</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>false</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>true</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>false</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>false</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>false</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>true</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>false</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>STRICT</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>STRICT</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>true</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>true</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>true</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>true</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>false</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>true</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>true</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>false</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>true</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>false</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>false</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Personal Conference No.</ns1:serviceName>
                    <ns1:participantAccessCodeLabel>Attendee access code</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Host access code</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Attendee ID</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>true</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>true</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>true</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>true</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>true</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>true</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>0.0.0.0</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>QA</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>pass</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Call-in User</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>true</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>false</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>false</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>false</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>false</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>true</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>
                                <serv:default>false</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>true</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primaryLargeServer>
                        <ns1:backup1LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1LargeServer>
                        <ns1:backup2LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2LargeServer>
                        <ns1:primarySmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primarySmallServer>
                        <ns1:backup1SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1SmallServer>
                        <ns1:backup2SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2SmallServer>
                        <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>true</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>true</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>false</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>WithoutIntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>false</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Other teleconference service</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>false</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>false</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>true</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>false</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>true</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>false</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>false</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>false</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>false</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>false</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>true</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>false</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>false</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>false</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>false</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>VAT</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0.0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>false</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>false</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>true</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>false</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>true</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>true</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>true</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>true</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>true</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>false</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>true</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>false</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>true</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>true</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>true</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>false</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>false</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>false</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>NONE</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>false</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>false</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>false</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&amp;LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>false</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>false</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>false</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>false</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>false</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>false</ns1:email>
                        <ns1:fax>false</ns1:fax>
                        <ns1:phone>false</ns1:phone>
                        <ns1:mail>false</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>true</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>false</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>false</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>false</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>false</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>false</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>true</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>true</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>false</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>false</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>false</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>true</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>false</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>true</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>true</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>false</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>false</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>false</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>true</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>false</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>false</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>true</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>true</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>true</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>false</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>false</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>true</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>true</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>BEEP</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>true</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>CALLBACK</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>true</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>true</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>false</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>false</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>true</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>true</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Welcome</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Site Administration</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>true</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>true</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Support</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Training</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>true</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>true</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>true</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>false</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>false</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>false</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>true</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>true</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>true</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>true</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>true</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>true</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>true</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>true</ns1:office>
                        <ns1:excel>true</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>true</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>true</ns1:word>
                        <ns1:IE>true</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>false</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>false</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>true</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>false</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>false</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>true</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>true</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>true</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>false</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>false</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>false</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>false</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>true</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>true</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>false</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>false</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>false</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>true</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>false</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>false</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>true</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>MEDIUM</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>true</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>false</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>false</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>false</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>true</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>true</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>true</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>true</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>true</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>false</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>false</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>true</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP22

Omezení velikosti souboru pro UploadPMRImage

Při nahrávání avatarů pomocí rozhraní API UploadPMRImage, nové omezení omezuje velikost souboru na 5 MB. Při pokusech o nahrání souborů větších, než je tato, se nyní zobrazí chybová zpráva: " 010100 Size of the image being uploaded is too big. Try an image smaller than 5MB in size."

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP21

Klepnutím sem stáhnete schéma rozhraní XML API 11.0 SP21.

Nový prvek autoRecord přidáno do CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting a LstMeeting

Nový prvek s názvem autoRecord byla přidána do CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting a LstMeeting Rozhraní api. autoRecord Umožňuje uživatelům automaticky zaznamenávat schůzky webexu přímo z plánovače schůzek. To poskytuje členitost na úrovni schůzky, kde předchozí metoda automatického záznamu schůzek mohla být přístupná globálně pouze na úrovni webu.


ten autoRecord se vztahuje pouze na schůzky webexu. Nevztahuje se na události Webex ani školení Webex.

Ovlivněná rozhraní API:

 • CreateMeeting

  • autoRecord

 • SetMeeting

  • autoRecord

 • GetMeeting

  • autoRecord

 • LstMeeting

  • autoRecord

CreateMeeting Aktualizace:

autoRecord Nastavení

Chování při automatickém záznamu všech relací pomocí síťového záznamu je ve správě webu zakázáno

True

Po zahájení schůzky automaticky spustit nahrávání

False(Výchozí) nebo žádný prvek

Nezačne automaticky nahrávat při zahájení schůzky.


Pokud je povoleno automatické nahrávání všech relací pomocí síťového záznamu, prvek se ignoruje a nahrávání se automaticky spustí při spuštění schůzky.

SetMeeting Aktualizace:

autoRecord Nastavení

Chování při automatickém záznamu všech relací pomocí síťového záznamu je ve správě webu zakázáno

True

Po zahájení schůzky automaticky spustit nahrávání

False(Výchozí) nebo žádný prvek

Nezačne automaticky nahrávat při zahájení schůzky.


Pokud je povoleno automatické nahrávání všech relací pomocí síťového záznamu, prvek se ignoruje a nahrávání se automaticky spustí při spuštění schůzky.

GetMeeting Aktualizace:

autoRecord Nastavení

Chování při automatickém záznamu všech relací pomocí síťového záznamu je ve správě webu zakázáno

True

Po zahájení schůzky automaticky spustit nahrávání

False

Nezačne automaticky nahrávat při zahájení schůzky.


Pokud je povoleno automatické nahrávání všech relací pomocí síťového záznamu, prvek se ignoruje a nahrávání se automaticky spustí při spuštění schůzky.

GetMeeting Příklad odpovědi:

LstMeeting Aktualizace:

autoRecord Nastavení

Chování při automatickém záznamu všech relací pomocí síťového záznamu je ve správě webu zakázáno

True

Po zahájení schůzky automaticky spustit nahrávání

False

Nezačne automaticky nahrávat při zahájení schůzky.


Pokud je povoleno automatické nahrávání všech relací pomocí síťového záznamu, prvek se ignoruje a nahrávání se automaticky spustí při spuštění schůzky.

LstMeeting Příklad odpovědi:

Nový prvek isAutoRecord přidáno do GetSessionInfo rozhraní api

Spolu se změnami ve výše uvedených rozhraních API je nový prvek, isAutoRecord, byla přidána do GetSessionInfo rozhraní api. Tento prvek lze použít k označení, zda se nahrávání automaticky spustí při spuštění schůzky.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

GetSessionInfo Aktualizace:

isAutoRecord Nastavení

Chování při automatickém záznamu všech relací pomocí síťového záznamu je ve správě webu zakázáno

True

Po zahájení schůzky automaticky spustit nahrávání

False

Nezačne automaticky nahrávat při zahájení schůzky.


Pokud je povoleno automatické nahrávání všech relací pomocí síťového záznamu, prvek se ignoruje a nahrávání se automaticky spustí při spuštění schůzky.

GetSessionInfo Příklad odpovědi:

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP20

Klepnutím sem stáhnete schéma rozhraní XML API 11.0 SP20.

Nový prvek returnShareToMeRecording přidáno do LstRecording Požadavek rozhraní API


Tato změna byla dříve oznámena v rozhraní XML API 11.0 SP17, ale je použita pro tuto aktualizaci.

Nový prvek, returnShareToMeRecording, byla přidána do LstRecording rozhraní api. returnShareToMeRecording je booleovský v žádosti o LstRecording.

Tento nový prvek byl přidán na podporu hledání záznamů účastníků nebo pozvaných. returnShareToMeRecording je vlajka, která umožňuje LstRecording Rozhraní API ví, že musí vrátit záznamy účastníků nebo pozvaní.

Kdy returnShareToMeRecording je nastavena na True, LstRecording Vrátí uživatele záznamu jako vlastníka a také uživatele záznamu jako účastníka nebo pozvanou pozvánku sdílenou vlastníkem.


Pokud jsou příznaky automatického sdílení i ručního sdílení OFF, LstRecording vrátí uživateli pouze jako vlastníka nahrávek.

Kdy returnShareToMeRecording je nastavena na False, nebo tento prvek není zahrnut v požadavku, LstRecording se řídí stejnou logikou jako dříve: vrátí uživatele nahrávek jako vlastníka.

Ovlivněná rozhraní API:

 • LstRecording

  • returnShareToMeRecording

LstRecording Aktualizace:

Prvek shareToMe přidáno do LstRecording Odezva rozhraní API


Tato změna byla dříve oznámena v rozhraní XML API 11.0 SP17, ale je použita pro tuto aktualizaci.

Nový prvek, shareToMe, byla přidána do LstRecording rozhraní api. shareToMe je logická v odpovědi pro LstRecording.

Tento nový prvek byl přidán na podporu hledání záznamů účastníků nebo pozvaných. shareToMe je příznak, který definuje, zda je uživatel vlastníkem aktuálního záznamu nebo účastníkem.

Kdy shareToMe je True, uživatel není vlastníkem aktuálního záznamu. Uživatel může být účastníkem nebo záznam sdílí vlastník.

Kdy shareToMe je False, nebo tento prvek není v odpovědi, LstRecording se řídí stejnou logikou jako dříve: uživatel je vlastníkem aktuálního záznamu.

Ovlivněná rozhraní API:

 • LstRecording

  • shareToMe

LstRecording Aktualizace:

returnShareToMeRecording a shareToMe Příklady požadavků:

<bodyContent xsi:type=”java.com.webex.service.binding..ep.LstRecording”>
<hostWebExID>auto243</hostWebExID>
<createTimeScope>
<createTimeStart>08/15/2018 8:0:0</createTimeStart>
<createTimeEnd>09/05/2018 7:59:59</createTimeEnd>
<timeZoneID>20</timeZoneID>
</createTimeScope>
<serviceTypes>
<serviceType>MeetingCenter</serviceType>
<serviceType>EventCenter</serviceType>
<serviceType>TrainingCenter</serviceType>
</serviceTypes>
<returnShareToMeRecording>true</returnShareToMeRecording>
</bodyContent>

returnShareToMeRecording a shareToMe Příklady odpovědí:

Nové prvky přidané do GetEvent rozhraní api

Do GetEvent rozhraní api:

 • isCETMeeting: logická pravda/nepravda označující, zda událost Webex podporuje webexovou video platformu 2 (CMR 4.0)

 • sipURL: adresa URL používaná pro připojení k videokonferenční schůzce Webex z videokonferenčního systému nebo aplikace

 • standaloneDialingIPAddress: IP adresa, kterou lze použít k vytočení videokonference Webex z videokonferenčního systému nebo aplikace

 • panelistNumericPassword: heslo pro připojení k videokonferenční schůzce Webex z videokonferenčního systému nebo aplikace

Pokud web podporuje webex video, má hostitel oprávnění k videu Webex Events a událost podporuje webex video platformu 2 (CMR 4.0),GetEvent vrátí tyto prvky. jinak GetEvent Nevrátí je.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetEvent

  • isCETMeeting

  • sipURL

  • standaloneDialingIPAddress

  • panelistNumericPassword

Nový prvek panelistNumericPassword přidáno do GetSessionInfo rozhraní api

GetSessionInfo má nový prvek, panelistNumericPassword, který obsahuje heslo pro připojení ke videokonferenční schůzce Webex z videokonferenčního systému nebo aplikace.

Pokud web podporuje webex video, má hostitel oprávnění k videu Webex Events a událost podporuje webex video platformu 2 (CMR 4.0),GetSessionInfo vrátí tyto čtyři prvky:

 • isCETMeeting: logická pravda/nepravda označující, zda událost Webex podporuje webexovou video platformu 2 (CMR 4.0)

 • sipURL: adresa URL používaná pro připojení k videokonferenční schůzce Webex z videokonferenčního systému nebo aplikace

 • standaloneDialingIPAddress: IP adresa, kterou lze použít k vytočení videokonference Webex z videokonferenčního systému nebo aplikace

 • panelistNumericPassword: heslo pro připojení k videokonferenční schůzce Webex z videokonferenčního systému nebo aplikace


U schůzek webexu tyto prvky již existovaly GetSessionInfo:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSessionInfo

  • panelistNumericPassword

Změny schématu provedené v GetEvent a GetSessionInfo

GetEvent Aktualizace:

GetSessionInfo Aktualizace:

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP18

Klepnutím sem stáhnete schéma xml api 11.0 SP18.

Nový prvek EnableCloudTelepresence přidáno do getSite rozhraní api

Nový prvek, EnableCloudTelepresence byla přidána do getSite rozhraní api.

Když je možnost EnableCETForAllUsers je povoleno, Webex zkontroluje, zda uživatel podporuje video Webex (CMR). Nyní také vrací nový prvek. EnableCloudTelepresence v getSite rozhraní api.

Ovlivněná rozhraní API:

 • getSite

 • EnableCloudTelepresence

getSite Příklad odpovědi:

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP17

Nový prvek returnShareToMeRecording přidáno do LstRecording Požadavek rozhraní API

Nový prvek, returnShareToMeRecording, byla přidána do LstRecording rozhraní api. returnShareToMeRecording je booleovský v žádosti o LstRecording.

Tento nový prvek byl přidán na podporu tažení nahrávek účastníků nebo pozvaných. returnShareToMeRecording je vlajka, která umožňuje LstRecording Rozhraní API ví, že musí vrátit záznamy účastníků nebo pozvaní.

Kdy returnShareToMeRecording je nastavena na True, LstRecording Vrátí uživatele záznamů jako vlastníka a také vrátí uživatele nahrávek jako účastníka nebo pozvanou pozvánku sdílenou vlastníkem.


Pokud jsou příznaky automatického sdílení a ručního sdílení zakázány, LstRecording Vrátí pouze uživatele jako vlastníka nahrávek.

Kdy returnShareToMeRecording je nastavena na False, nebo tento prvek není zahrnut v požadavku, LstRecording se řídí stejnou logikou jako dříve: vrátí uživatele nahrávek jako vlastníka.

Ovlivněná rozhraní API:

 • LstRecording

 • returnShareToMeRecording

LstRecording Aktualizace:

Nový prvek shareToMe přidáno do LstRecording Odezva rozhraní API

Nový prvek, shareToMe, byla přidána do LstRecording rozhraní api. shareToMe je logická v odpovědi pro LstRecording.

Tento nový prvek byl přidán na podporu tažení nahrávek účastníků nebo pozvaných. shareToMe je příznak definujíý, zda je uživatel vlastníkem nebo účastníkem nebo pozvaním pro aktuální záznam.

Kdy shareToMe je True, uživatel není vlastníkem aktuálního záznamu. Uživatel může být účastníkem nebo pozvanou nebo záznam sdílí vlastník.

Kdy shareToMe je False, nebo tento prvek není v odpovědi, LstRecording se řídí stejnou logikou jako dříve: uživatel je vlastníkem aktuálního záznamu.

Ovlivněná rozhraní API:

 • LstRecording

 • shareToMe

LstRecording Aktualizace:

Nové prvky pro kapacitu účastníků přidané do rozhraní API getSite Reakce

Do getSite Rozhraní API označující kapacitu účastníků pro následující služby Webex:

attendeeCapacityForMC- Schůzky Webexu

attendeeCapacityForEC – Události Webexu

attendeeCapacityForTC – Školení Webexu

attendeeCapacityForSC – Podpora webexu

Tyto vrácené hodnoty označují maximální počet účastníků, které může mít schůzka, událost nebo relace. Jsou to děti CISiteLicenseInfo v odpovědi.

Ovlivněná rozhraní API:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC

 • attendeeCapacityForEC

 • attendeeCapacityForTC

 • attendeeCapacityForSC

getSite Příklad odpovědi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP16

Nové rozhraní API hostStreamURL přidáno do lstRecordingResponse

Prvek hostStreamURL byla přidána do LstRecording odpovědi jako součást podrobností záznamu. hostStreamURL Vrátí adresu URL hostitele, která má být k zobrazení záznamu zobrazena, aniž by se musel nejprve přihlásit. Tato adresa URL je platná po dobu 30 minut po vygenerování.

Ovlivněná rozhraní API:

 • hostStreamURL

hostStreamURL Příklad odpovědi:

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite Rozhraní API používá k vrácení dat nové modelování WebDB

Na žádost zákazníka rozhraní API GetSite Nyní načítá přesnější hostitelskou licenci, data vykazování využití a další data pomocí nového modelování WebDB pro weby CI.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSite

GetSite Příklad odpovědi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSite Příklad odpovědi pro weby EE:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>false</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP15

Vrátit odkaz na schůzku schůzek Webex pomocí rozhraní GETSessionsInfo API

Schéma pro GetSessionInfo Rozhraní API má novou návratovou hodnotu, meetingLink. Odkaz na schůzku můžete použít k zahájení schůzky webexu jako hostitele nebo připojením ke schůzce Webex jako účastník.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

GetSessionInfo Příklad odpovědi:

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>
</serv:bodyContent>

Nová podmínka dotazování RecordingID zapnuto LstRecording rozhraní api

Nyní můžete použít LstRecording dotazování na záznamy pomocí recordingID. Existují dva druhy záznamů:

 • Nahrávání ID pro schůzky Webex, události Webex a školení Webex

 • NBR Záznamová PRÁVA pro různé nahrávky

Pokud existuje serviceType elementu v požadavku XML, pak LstRecording Vrátí pouze záznam služby (schůzky Webex, události Webex a školení Webex).

Pokud není k dispozici serviceType elementu v požadavku XML, pak LstRecording Vrátí pouze záznam NBR.

Ovlivněná rozhraní API:

 • LstRecording

 • RecordingID

LstRecording Příklady odpovědí:

Příklad požadavku na ID záznamu služby:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>MeetingCenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>TrainingCenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

Příklad požadavku na ID záznamu NBR:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP14

Předběžné souhrnné sestavy využití pro Centrum schůzky

Pro předběžné zprávy Centra pro zasedací schůzky byla přidána dvě nová rozhraní API, LstmeetingusagePreliminaryHistory a LstmeetingattendeePreliminaryHistory. Ty budou mít stejné chování jako LsteventsessionPreliminaryHistory a LsteventattendeePreliminaryHistory v závěrečné zprávě.

Ovlivněná rozhraní API:

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

LstmeetingusagePreliminaryHistory Příklad požadavku:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFNAME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingusagePreliminaryHistory Příklad odpovědi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>PRO</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pacific Daylight Time, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>
                <history:trackingCode>
                    <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Příklad požadavku:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Příklad odpovědi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>XYZ</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1,222,654-3210,,,,</history:phoneNumber>
                <history:address1>1 Any Street</history:address1>
                <history:address2>xyz</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>CA</history:state>
                <history:country>USA</history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>user test2</history:name>
                <history:email>ut2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>zzz zzzz</history:name>
                <history:email>z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>test host</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:12:42</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Vrácení ADRESY URL SIP a adresy URL Skypu od společnosti GLA GetsessionInfo rozhraní api

Dva nové prvky, <sipURL> a <skypeURL>, byly připojeny k odpovědi při volání do GetSessionInfo rozhraní api. Tyto prvky jsou základní prvky, které lze vrátit pro anonymní přístup.

 • <sipURL> lze použít k připojení ke schůzkám z telepresence nebo jiného video zařízení Cisco. Tímto způsobem by měly getsessioninfo vrátit pouze schůzky používající video platformu Cisco verze 1.0 nebo 2.0 <sipURL> element.

 • <skypeURL> lze použít k připojení ke schůzkám z aplikace Microsoft Skype bez jakýchkoli omezení nebo podmínek, takže je lze vrátit pro každý hovor.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetSessionInfo

Příklad odpovědi:

Vrácení adresy URL SIP a odkazu na schůzku z GetMeeting rozhraní api

Tři nové prvky, <isCETMeeting>, <meetingLink> a <sipURL>, byly připojeny k odpovědi při volání GetMeeting rozhraní api.

 • <isCETMeeting> vrátí, zda schůzka používá video platformu Cisco (podporuje TelePresence a video).

 • <meetingLink> lze použít pro připojení ke schůzkám.

 • <sipURL> lze použít k připojení ke schůzkám z telepresence nebo jiného video zařízení Cisco. Tímto způsobem by měly být schůzky používající video platformu Cisco verze 1.0 nebo 2.0 GetMeeting vrátí prvek.

Ovlivněná rozhraní API:

 • GetMeeting

GetMeeting Příklad odpovědi:

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP13

Oznámení o odepisování prvku <siteID> v nadřazeném prvku <securityContext>

Společnost Cisco plánuje <siteID> prvek v nadřazeném prvku <securityContext> prvek a nahraďte jej <siteName>. Vzhledem k velkému počtu <siteID> prvky, které se často mění během migrace webu, organizacím vzniknou vysoké náklady na údržbu, aby tento prvek šly dál používat. Toto je dvouleté předběžné oznámení.

 • U stávajících zákazníků WebExu k dopadu dojde 1. května 2020.

 • Noví zákazníci musí používat <siteName> od 1. května 2018.

 • Zákazníci, kteří integrují se systémem CI, Spark nebo Atlas, musí používat <siteName> od 1. května 2018.

Ovlivněná rozhraní API:

 • <siteName>

 • <securityContext>

Validace údajů <tollCallInData> a <tollFreeCallInData> elementy

Počínaje 1. červnem 2018 <tollCallInData> a <tollFreeCallInData> Rozhraní API budou ověřena daty. To má vliv na <CreateUser> a <SetUser> Rozhraní api.

Weby, které ve svém volání dat používají neplatných řetězců nebo nesprávně formátovaných řetězců, musí tyto řetězce opravit, aby tyto prvky předávaly ověření dat.

Níže jsou uvedeny příklady CreateUser a SetUser, tollCallInData a tollFreeCallInData ve správném formátu:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86,123,4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1,86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86,123,4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0,86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>false</createOnBridge>
        <defaultFlag>false</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount>
...

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP12

Dvě nová rozhraní API SetContact a DelContacts

Schéma rozhraní API XML dříve mělo pouze dvě rozhraní API. CreateContacts a LstContacts, který neposkytne úplnou správu uživatelských kontaktů. Abychom zajistili lepší funkce pro správu kontaktu s uživateli pomocí rozhraní XML API, přidali jsme tato dvě nová rozhraní API, SetContact a DelContacts.

rozhraní api

Poznámky

SetContact

Zavolejte na toto rozhraní API a upravte kontaktní informace, jako je e-mail, jméno, název a jazyk.

výjimky:

 • Pokud kontakt není nalezen contactEmail je vrácena výjimka 140004 "Kontakt nebyl nalezen"

 • Pokud web Webex nepodporuje daný jazyk, vrátí se výjimka 030060 "Není platný jazyk".

 • Pokud je nová e-mailová adresa, na kterou chce uživatel změnit, duplicitní s jiným kontaktem v seznamu Moje kontakty, vrátí se výjimka 140001 "E-mail používá jiný kontakt".

DelContacts

Zavolejte na toto rozhraní API a odstraňte jeden nebo více kontaktů ze seznamu Moje kontakty na základě danou e-mailovou složku.

contactID je vrácena, pokud daný e-mail najdete v seznamu Moje kontakty, a pokud není v seznamu Moje kontakty, daný e-mail ignoruje.

Pokud se všechny dané e-maily v seznamu Moje kontakty neumovají, vrátí se výjimka 00015 (Omlouváme se, žádný záznam nebyl nalezen).

Ovlivněná rozhraní API:

 • SetContact

 • DelContacts

SetContact Příklad požadavku:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>Contact Email adress</contactEmail>
           <contact>
                <name>New Contact Name</name>
                <email>New Contact Email Address</email>
                <title>New Title</title>
                <company>New Company</company>
                <notes>New Notes</notes>
                <url>New Link</url>
                <phones>
                    <phone>1,,408######,,,,</phone>
                    <mobilePhone>1,,408######,,,,</mobilePhone>
                    <fax>1,,408######,,,,</fax>
                </phones>
                <address>
                    <address1>New Address 1</address1>
                    <address2>New Address 2</address2>
                    <city>New City</city>
                    <state>New State</state>
                    <zipCode>New ZipCode</zipCode>
                    <country>New Company</country>
                </address>
                <language>New Language</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

SetContact Příklad odpovědi:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

DelContacts Příklad požadavku:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com</contactEmail>
        <contactEmail>contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

DelContacts Příklady odpovědí:


V tomto příkladu jsou ze seznamu Moje kontakty odstraněny dva existující kontakty.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>


V tomto příkladu nejsou e-maily v seznamu Moje kontakty.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, no record found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP11

Nové rozhraní API LstTrainingPollResultsHistory

ten LstTrainingPollResultsHistory Rozhraní API bylo původně implementováno v rozhraní URL API. Podle požadavku zákazníka je teď implementován v rozhraní XML API.

Výsledky dotazování na seznam jsou vráceny zadáním školicí centra. sessionKey. Rozhraní API může požádat vlastník relace školicího centra nebo správce webu.


Před uložením výsledků školení výsledků hlasování do databáze WebEx musí být povoleno nastavení rozšířeného dotazování TC:

Ovlivněná rozhraní API:

 • LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultHistory Příklad požadavku:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>ut2</webExID>
            <password>xxxxxxx</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>


Požadavek je pouze pro rozhraní T32/XML API 11.0.0.

LstTrainingPollResultHistory Příklad odpovědi:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC poll test 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 1 (multi-choice/single-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (multi-choiec.multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer D,test answer C,test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Survey</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 1 (multi-choiec/sinngle-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 2 (multi-choiec/multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer D,survey answer C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer C,survey answer B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 3 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Odpověď se liší, pokud se schůzka nenachází, nepatří uživateli, který ji požaduje, nebo pokud uživatel, který ji požaduje, není také správcem webu.

Příklad odpovědi:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, no record found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Nové attendeeSendVideo možnost v rozhraních API CreateTrainingSession, SetTrainingSession a GetTrainingSession

Vzhledem k tomu, že mezi možnosti dostupné při plánování relace školicího centra patří odeslat video , rozhraní XML API nynípřidaloattendeeSendVideo možnost vytvářet, získat a nastavovat rozhraní API pro relace školicích středisek.

Ovlivněná rozhraní API:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

navrhnout

Tato možnost byla uložena v tabulce DB WbxMMConfParam/paramvalue jako paramname = 'optionSupportSendVideo'

CreateTrainingSession Požádat o aktualizace:

SetTrainingSession Požádat o aktualizace:


Požadavek je pouze pro T32/XML API11.0.0.

GetTrainingSession Aktualizace odpovědí:

Změnit ConfName maximální velikost omezuje velikost na 128 znaků zobrazení

Řetězec názvu konference ConfName je nyní omezena na maximálně 128 znaků zobrazení. Tato změna je zarovnána s omezením domovské stránky J2EE. Pokud požadavek rozhraní API obsahuje ConfName je prázdná nebo přesahuje délku znaků 128, zobrazí se následující chybová zpráva:

"060065 Název konference o nelegálním vstupu. Název konference nemůže být prázdný nebo nesmí překročit maximální délku zobrazovací znaku 128."

Ovlivněná rozhraní API:

 • ConfName

V rozhraní API byla změněna zpráva o výjimce LstRecording

Zpráva o výjimce vyvolána, když časový rozsah dotazu překročí maximální limit rozhraní API. LstRecording byla změněna. Ve výchozím nastavení dotazy podporují 4 týdny záznamů. Žádosti o více než čtyři týdny se zobrazí následující chybová zpráva:

"999999 Překročil maximální časový rozsah dotazování 28 dní".

Ovlivněná rozhraní API:

 • LstRecording

Aktualizace rozhraní XML API 11.0.0 SP10

Aktualizace XML API 11.0 SP10 nemá žádné změny schématu.