Voor meer informatie over XML API 41, zie het Cisco Webex Meetings API Updates Overzicht (API 41)

Dit artikel bevat updates en wijzigingen voor de XML-API maandelijkse SP releases.

Zie het overzicht met API Cisco Webex Meetings API-updates (API 40) voor meer informatie over XML API40.

Ga naar Cisco DevNet voor updates voor XML API 11 SP9 en eerder.

XML API 39.11.0 Updates

Klik hier om het XML API 39.11-schema te downloaden.

LstSummaryUser kan gebruikersaccounts opvragen op de tijdstip laatst gewijzigd

We upgraden de LstSummaryUser API zodat gebruikers gebruikers gebruikersaccounts kunnen opvragen op basis van het tijdstip dat ze voor het laatst zijn gewijzigd. Drie nieuwe elementen, modifiedDateStart, modifiedDateEnd en lastModifiedTime, zijn toegevoegd aan de API.


Het maximale tijdbereik voor deze query is 90 dagen. Als u een tijdbereik invoert dat langer dan 90 dagen is, wordt de volgende foutmelding weergegeven: 999999 Het maximale datumbereik is 90 dagen voor een gewijzigde datumquery.

Beïnvloede API's:

 • LstSummaryUser

LastSummaryUser Voorbeeld aanvragen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName>Site_Name</siteName>
    <webExID>SiteAdmin</webExID>
    <password>Password</password>
    <partnerID>webexpartner</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

LstSummaryUser Antwoordvoorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>**5124***</use:userID>
                <use:webExId>***MR***</use:webExId>
                <use:firstName>***MR***</use:firstName>
                <use:lastName>***est***</use:lastName>
                <use:email>***est***@qa.webex.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOST</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active>DEACTIVATED</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

XML API 39.10.0 Updates

Klik hier om het XML API 39.10-schema te downloaden.

GetSessionInfo en GetUserCard retourneert een CAPTCHA code bij gebruik van anonieme toegang

We hebben voor de beveiligingsupdate de GetSessionInfo en GetUserCard API's met CAPTCHA de responsbeveiliging van de code. Als uw toepassingen de API's anoniem bellen, moet u uw toepassing verbeteren om de CAPTCHA te ondersteunen.

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

CAPTCHA beveiligings- en responsupdates:

GetSessionInfo Respons zonder CAPTCHA voorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Corresponding Meeting not found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo Antwoord met CAPTCHA voorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Corresponding Meeting not found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu+ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Als u een antwoord ontvangt CAPTCHA en de API blijft bellen, moet u de CAPTCHAID en CAPTCHAWord opnemen in uw API-aanvraag:

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSessionInfo Reactie op onjuist CAPTCHAID en CAPTCHAWord-voorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>CAPTCHA ID and word are invalid or missing</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI****qHS****Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu+ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

LstSummaryUser ondersteuning voor het retourneren van URL's van persoonlijke

We hebben een nieuw responselement toegevoegd, personalMeetingRoomURL, naar de LstSummaryUser Api.

LstSummaryUser Antwoordvoorbeeld:

XML-API 39.9.0-updates

Klik hier om het XML API 39.9-schema te downloaden.

Ondersteuning voor korte SIP-URL's voor persoonlijke vergaderruimten (PMR)

Ondersteuning voor de korte SIP-URL-indeling voor PMR's beïnvloedt de GetSessionInfo, GetMeeting, GetUser en GetMe Apis. Een nieuw antwoordelement genaamd displayMeetingUrl is toegevoegd aan de GetUser en GetMe API's, en zijn al aanwezig in GetSessionInfo en GetMeeting. displayMeetingUrl retourneert de url van de PMR gebruiker.

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • GetUser

 • GetMe

GetUser Antwoordvoorbeeld:

GetMe Antwoordvoorbeeld:

GetSessionInfo retourneert noodzakelijke elementen voor anonieme toegang

Als beveiligingsvereiste kunnen alleen benodigde elementen nu worden geretourneerd door GetSessionInfo voor anonieme toegang.

GetSessionInfo Antwoordvoorbeeld:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>PUBLIC</ep:listStatus>
        <ep:registration>false</ep:registration>
        <ep:passwordReq>true</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/register.do?loadFlag=1&amp;reqFlag=1&amp;confId=123203663769372547&amp;siteurl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/mobileRegister.do?formId=0&amp;formType=0&amp;loadFlag=1&amp;from=mobileClient&amp;siteurl=sqdemo6&amp;confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>false</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH>true</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>false</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

Wijziging in het gedrag van vergaderingen en gebeurtenissen plannen

Standaard zijn alle geplande vergaderingen waar videoapparaat is ingeschakeld. Wanneer u echter een vergadering hebt gepland maar Geen of Anderen selecteert voor de audio van uw vergadering, wordt de vergadering gepland als een Webex-vergadering vanaf een niet-videoapparaat.

Beïnvloede API's:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateEvent

 • SetEvent

XML API 39.8.0 Updates

Klik hier om het XML API 39.8-schema te downloaden.

LsttrainingattendeeHistory retourneert nu de aandacht van de deelnemer aan de vergadering

Een nieuw antwoordelement, attentionToDurationPercentage, is toegevoegd aan de LsttrainingattendeeHistory Api. LsttrainingattendeeHistory retourneert de aandachtsdetails van een deelnemer van de vergadering. Het element wordt geretourneerd in deze indeling:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

Beïnvloede API's:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • attentionToAttendancePercentage

LsttrainingattendeeHistory Antwoordvoorbeeld:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>N</history:registered>
<history:invited>N</history:invited>

GetSite retourneert nu licentietellingen

Er zijn nieuwe antwoordelementen geleverd om verschillende licentietellingen te retourneren in de GetSite Api.

Beïnvloede API's:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

GetSiteFT en SetSiteFT Herontwerp

Het bericht GetSiteFT en SetSiteFT API's zijn opnieuw ontworpen om dynamische functie in-/uitschakelen toe te staan.

Beïnvloede API's:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

GetSite Voorbeeld aanvragen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{This is machine account access token}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">
        <featureToggles>
            <name>SupportCrossLaunch</name>
            <name>RemoveCMRLicenseSA</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSite Antwoordvoorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>SupportCrossLaunch</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>RemoveCMRLicenseSA</ns1:name>
                    <ns1:value>false</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SetSite Voorbeeld aanvragen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{siteName}</siteName>
            <accessToken>{This is machine account access token}</accessToken>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">
            <featureToggles>
                <featureToggle>
                    <name>SupportCrossLaunch</name>
                    <value>false</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>true</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT Voorbeeld van resoneren:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

De vergaderingbeschrijving is nu beperkt tot 2500 tekens

De volgende API's hebben nu de inhoudslengte van het vergaderingsbeschrijvingselement, beperkt tot 2500 tekens:

Beïnvloede API's:

 • CreateEvent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Dit is om te voorkomen Cisco Webex het verzoek niet kan worden verwerkt. Als de vergaderingbeschrijving langer is dan 2500 tekens, wordt er een foutbericht geretourneerd.

XML API 39.5.0 Updates

Nieuw element videoMeshInterclusters heeft toegevoegd aan de SetSite en GetSite-schema's

Een nieuw element, videoMeshInterclusters, is toegevoegd aan de SetSite Element. videoMeshInterclusters bevat ook drie elementen van elementen videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2 en videoMeshHomeCluster3.

Beïnvloede API's:

 • SetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

SetSite Verzoek updates:

GetSite Antwoordupdates:

XML-API 39.3.0-updates

Korte SIP-URL in XML API, nieuw element displayMeetingUrl

Klik hier om het XML API 39.3-schema te downloaden.

Wanneer u momenteel deel gaat nemen aan een Webex-vergadering, moet de app of het apparaat sitegegevens verstrekken, zodat het soms moeilijk is om aan vergaderingen deel te nemen. Dit geldt met name bij inbellen vanaf een SIP-apparaat, omdat de gebruiker de meeting_number@sitename.webex.com.

Om deelname aan vergaderingen eenvoudiger te maken, hebben we de vereiste verwijderd om de sitenaam in te voeren vanuit de SIP URI van de vergadering: meeting_number@webex.com. Om achterwaartse compatibiliteit te behouden, werkt de oude indeling bij de SIPURL en wordt de nieuwe indeling toegevoegd aan het nieuwe element displayMeetingUrl.

Beïnvloede API's:

 • GetMeeting

  • displayMeetingUrl

 • GetEvent

  • displayMeetingUrl

 • GetSessionInfo

  • displayMeetingUrl

GetMeeting Antwoordvoorbeeld:

    <meet:isCETMeeting>true</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

GetEvent Antwoordvoorbeeld:

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>true</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

GetSessionInfo Antwoordvoorbeeld:

    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

E-mailvoorbeeld:

Beschrijving is nu beperkt tot 1024 tekens

De volgende API's hebben nu een inhoudslengte van het beschrijvingselement, beperkt tot 1024 tekens:

Beïnvloede API's:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • CreateEvent

 • SetEvent

Deze wijziging is om te voorkomen Cisco Webex het verzoek niet kan worden verwerkt. Als de beschrijving langer is dan 1024 tekens, wordt de volgende foutmelding geretourneerd: 060067 Beschrijving onwettige invoer. De beschrijving mag niet langer zijn dan de maximale lengte van weergavetekens 1024."

Antwoordvoorbeeld voor beschrijvingslengte van meer dan 1024 tekens:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>
Illegal input description. The description can't exceed the maximum display characters's length 1024
            </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo retourneert nu alleen basisinformatie voor persoonlijke ruimten als een anonieme gebruiker de API gebruikt

Voor een betere beveiliging verlagen we de hoeveelheid informatie die wordt geretourneerd door GetSessionInfo als een anonieme deelnemer de API gebruikt. In deze update worden de volgende elementen in de API-respons beperkt:

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

Antwoordvergelijkingen:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:isLocked>false</ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus>UNLISTED</ep:listStatus>
        <ep:registration>false</ep:registration>
        <ep:passwordReq>false</ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword>false</ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin>false</ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Simon Test's Personal Room</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring>false</ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>TEXT</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>TEXT</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException>false</ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>false</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>CALLBACK</ep:telephonySupport> <!--Removed-->
        <ep:globalCallInNumbersURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?serviceType=MC&amp;ED=0</ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->
        <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->
        <ep:dialInSequences>AutoDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[AttendeeID]#|SilentDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[AttendeeID]#*01*|AutoLGDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[ProfileID]#,,,[PIN]#|SilentLGDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[ProfileID]#[PIN]#*01*|AutoLGPWDialInSequence:[AccessNumber],,*00*[AccessCode]#,,,[ProfileID]#,,,[PIN]#,,,[Password]#|SilentLGPWDialInSequence:[AccessNumber],,*01*[AccessCode]#[ProfileID]#[PIN]#[Password]#*01*</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->
        <ep:callInNum>    <!--Removed-->
            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->
            <serv:globalNum>  <!--Removed-->
                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->
                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->
                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>    <!--Removed-->
                <serv:default>false</serv:default>  <!--Removed-->
            </serv:globalNum> <!--Removed-->
        </ep:callInNum>   <!--Removed-->
        <ep:labels>   <!--Removed-->
            <ep:tollFreeCallInLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->
            <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->
        </ep:labels>  <!--Removed-->
        <ep:isMPAudio>false</ep:isMPAudio>  <!--Removed-->
        <ep:voip>true</ep:voip> <!--Removed-->
        <ep:enableTSP>false</ep:enableTSP>  <!--Removed-->
    </ep:telephony>   <!--Removed-->
    <ep:host>
        <ep:firstName>Simon</ep:firstName>
        <ep:lastName>Test</ep:lastName>
        <ep:email>simon0@qa.webex.com</ep:email>
        <ep:webExId>Simon</ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting>false</ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>12/31/2068 13:00:00</ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>false</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly>false</ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence>false</ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost>false</ep:isAlternateHost>  <!--Removed-->
    <ep:isCreator>true</ep:isCreator>   <!--Removed-->
    <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->
    <ep:supportE2E>false</ep:supportE2E>    <!--Removed-->
    <ep:isAllowJBH>false</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>true</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/j.php?MTID=m424620ac1c117e156d97665b455192ed</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>false</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

XML API 39.2.0 Updates

Nieuw element lastLoginTime retourneerd naar LstSummaryUser Reactie

Een nieuw antwoordelement, lastLoginTime, is toegevoegd aan de LstSummaryUser Api. lastLoginTime retourneert de laatste aanmeldtijd voor elke gebruiker. Het element wordt geretourneerd in deze indeling:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01**</lastLoginTime>

Beïnvloede API's:

 • LstSummaryUser

  • lastLoginTime

LstSummaryUser Antwoordvoorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4e41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName>Sangee</use:firstName>
                <use:lastName>Gmail</use:lastName>
                <use:email>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOST</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>DEACTIVATED</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 39.1.0 Updates

Klik hier om het XML API 39.1.0-schema te downloaden.

Nieuw element apiVer toegevoegd aan GetAPIVersion API

Een nieuw antwoordelement, apiVer, is toegevoegd aan de GetAPIVersion Api. Met deze update wijzigt de naamgevingsconventie van de XML-API-versie naar een gemeenschappelijke versie die gelijk is Cisco Webex andere productgebieden. apiVer retourneert de nieuwe versie-informatie, zoals 39.1.0 voor de update van januari 2019.

Beïnvloede API's:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

Het -element apiVersion wordt afgeschaft op 1 mei 2019 en het element release wordt op 1 mei 2019 een nieuwe XML API-waarde toegewezen.

GetAPIVersion Antwoordvoorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>WebEx XML API V11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

HQ- en HD-parameters verwijderd uit XML API

De eigenschappen van video van hoge kwaliteit en HD-video worden nu bepaald op siteniveau in plaats van te worden bepaald op gebruikersniveau. De twee opties voor deze parameters worden genegeerd bij het verzenden van aanvragen vanuit de volgende API's:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Het bericht GetMeeting en GetTrainingSession API's retourneren nog steeds de twee opties (bepaald op siteniveau en gebruikersniveau) om te voorkomen dat er een bestaande code wordt bespied.

Nieuw element uploadLogFileUrl toegevoegd aan de metagegevens van de site die zijn teruggegeven aan de bureaublad-app

Een nieuw element uploadLogFileUrl is toegevoegd aan het antwoord dat is teruggekeerd naar de bureaublad-app wanneer de computer de getSite API in de XML API-server. De bureaublad-app kan het logbestand uploaden naar uploadLogFileUrl.

Beïnvloede API's:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

GetSite Antwoordvoorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>true</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>ONS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>PRO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>false</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-fr</ns1:brandName>
                    <ns1:region>France</ns1:region>
                    <ns1:currency>French Francs</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Jose)</ns1:timeZone>
                    <ns1:parterID>7Dsupoc6DOfzpgcNViYvUA</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>FRENCH</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>true</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>true</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>My Meetings</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>false</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>true</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>false</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2.1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>true</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>true</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>true</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>true</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>true</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>false</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>true</ns1:java>
                    <ns1:palm>false</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>true</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>true</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>true</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>false</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>true</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>false</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>true</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>true</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>true</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>true</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>true</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>false</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>true</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>false</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>false</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>false</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>true</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>false</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>STRICT</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>STRICT</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>true</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>true</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>true</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>true</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>false</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>true</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>true</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>false</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>true</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>false</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>false</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Personal Conference No.</ns1:serviceName>
                    <ns1:participantAccessCodeLabel>Attendee access code</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Host access code</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Attendee ID</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>true</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>true</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>true</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>true</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>true</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>true</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>0.0.0.0</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>QA</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>pass</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Call-in User</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>true</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>false</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>false</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>false</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>false</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>true</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>false</serv:tollFree>
                                <serv:default>false</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>true</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primaryLargeServer>
                        <ns1:backup1LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1LargeServer>
                        <ns1:backup2LargeServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2LargeServer>
                        <ns1:primarySmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:primarySmallServer>
                        <ns1:backup1SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup1SmallServer>
                        <ns1:backup2SmallServer>
                            <serv:enableServer>false</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Backup call-in toll number (US/Canada)</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Backup call-in toll-free number (US/Canada)</serv:tollFreeLabel>
                        </ns1:backup2SmallServer>
                        <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>true</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>true</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>false</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Call-in toll-free number</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>false</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>WithoutIntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>false</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Other teleconference service</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>false</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>false</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>true</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>false</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>true</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>false</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>false</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>false</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>false</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>false</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>true</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>false</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>false</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>false</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>false</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>VAT</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0.0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>false</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>false</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>true</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>false</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>true</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>true</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>true</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>true</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>true</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>false</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>true</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>false</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>true</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>true</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>true</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>false</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>false</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>false</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>NONE</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>false</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>false</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>false</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&amp;LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>false</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>false</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>false</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>false</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>false</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>false</ns1:email>
                        <ns1:fax>false</ns1:fax>
                        <ns1:phone>false</ns1:phone>
                        <ns1:mail>false</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>true</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>false</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>false</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>false</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>false</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>false</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>true</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>true</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>false</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>false</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>false</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>false</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>true</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>false</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>true</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>true</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>false</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>false</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>false</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>true</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>false</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>false</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>true</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>true</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>true</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>false</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>false</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>true</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>true</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>BEEP</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>true</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>CALLBACK</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>true</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>true</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>false</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>false</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>true</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>true</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Welcome</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Site Administration</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>false</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>true</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>true</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Support</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Training</ns1:name>
                        <ns1:target>NEW</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>NEW</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>true</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>true</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>true</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>false</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>false</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>false</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>false</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>password</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>passwd</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>pass</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>true</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>true</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>true</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>true</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>true</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>true</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>true</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>true</ns1:office>
                        <ns1:excel>true</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>true</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>true</ns1:word>
                        <ns1:IE>true</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>false</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>false</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>true</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>false</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>false</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>true</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>true</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>true</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>false</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>false</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>false</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>false</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>true</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>true</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>false</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>false</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>false</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>true</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>false</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>false</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>true</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>MEDIUM</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>true</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>false</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>false</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>false</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>true</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>true</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>true</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>true</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>true</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>false</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>false</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>true</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP22-updates

Beperking bestandsgrootte voor UploadPMRImage

Bij het uploaden van avatars met behulp van de API UploadPMRImage, een nieuwe beperking beperkt de bestandsgrootte tot 5 MB. Pogingen om bestanden te uploaden die groter zijn dan dit ontvangen nu een foutbericht: " 010100 Size of the image being uploaded is too big. Try an image smaller than 5MB in size."

XML API 11.0.0 SP21-updates

Klik hier om het XML API 11.0 SP21-schema te downloaden.

Nieuw element autoRecord toegevoegd aan CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting en LstMeeting

Een nieuw element, genaamd autoRecord is toegevoegd aan de CreateMeeting, SetMeeting, GetMeeting en LstMeeting Apis. autoRecord hiermee kunnen gebruikers Webex-vergaderingen automatisch rechtstreeks vanuit de vergaderingplanster opnemen. Dit biedt gedetailleerde gegevens op vergaderingsniveau waarbij de vorige methode om automatisch vergaderingen op te nemen alleen wereldwijd kon worden gebruikt op siteniveau.


Het bericht autoRecord is alleen van toepassing op Webex Meetings. Dit is niet van toepassing op Webex Events of Webex Training.

Beïnvloede API's:

 • CreateMeeting

  • autoRecord

 • SetMeeting

  • autoRecord

 • GetMeeting

  • autoRecord

 • LstMeeting

  • autoRecord

CreateMeeting Updates:

autoRecord Instelling

Gedrag wanneer Alle sessies met Network Based Recording automatisch opnemen is uitgeschakeld op Sitebeheer

True

Opname automatisch starten wanneer de vergadering begint

False(Standaard) of geen element

Start de opname niet automatisch wanneer de vergadering start


Als Automatisch alle sessies opnemen met Network Based Recording is ingeschakeld, wordt het element genegeerd en begint de opname automatisch wanneer de vergadering start.

SetMeeting Updates:

autoRecord Instelling

Gedrag wanneer Alle sessies met Network Based Recording automatisch opnemen is uitgeschakeld op Sitebeheer

True

Opname automatisch starten wanneer de vergadering begint

False(Standaard) of geen element

Start de opname niet automatisch wanneer de vergadering start


Als Automatisch alle sessies opnemen met Network Based Recording is ingeschakeld, wordt het element genegeerd en begint de opname automatisch wanneer de vergadering start.

GetMeeting Updates:

autoRecord Instelling

Gedrag wanneer Alle sessies met Network Based Recording automatisch opnemen is uitgeschakeld op Sitebeheer

True

Opname automatisch starten wanneer de vergadering begint

False

Start de opname niet automatisch wanneer de vergadering start


Als Automatisch alle sessies opnemen met Network Based Recording is ingeschakeld, wordt het element genegeerd en begint de opname automatisch wanneer de vergadering start.

GetMeeting Antwoordvoorbeeld:

LstMeeting Updates:

autoRecord Instelling

Gedrag wanneer Alle sessies met Network Based Recording automatisch opnemen is uitgeschakeld op Sitebeheer

True

Opname automatisch starten wanneer de vergadering begint

False

Start de opname niet automatisch wanneer de vergadering start


Als Automatisch alle sessies opnemen met Network Based Recording is ingeschakeld, wordt het element genegeerd en begint de opname automatisch wanneer de vergadering start.

LstMeeting Antwoordvoorbeeld:

Nieuw element isAutoRecord toegevoegd aan GetSessionInfo API

Naast de wijzigingen die in de bovenstaande API's zijn aangebracht, is er een nieuw element, isAutoRecord, is toegevoegd aan de GetSessionInfo Api. Dit element kan worden gebruikt om aan te geven of een opname automatisch start wanneer een vergadering start.

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

GetSessionInfo Updates:

isAutoRecord Instelling

Gedrag wanneer Alle sessies met Network Based Recording automatisch opnemen is uitgeschakeld op Sitebeheer

True

Opname automatisch starten wanneer de vergadering begint

False

Start de opname niet automatisch wanneer de vergadering start


Als Automatisch alle sessies opnemen met Network Based Recording is ingeschakeld, wordt het element genegeerd en begint de opname automatisch wanneer de vergadering start.

GetSessionInfo Antwoordvoorbeeld:

XML API 11.0.0 SP20 Updates

Klik hier om het XML API 11.0 SP20-schema te downloaden.

Nieuw element returnShareToMeRecording toegevoegd aan LstRecording API-aanvraag


Deze wijziging is eerder aangekondigd in XML API 11.0 SP17, maar wordt op deze update toegepast.

Een nieuw element, returnShareToMeRecording, is toegevoegd aan de LstRecording Api. returnShareToMeRecording is een Booleaanse in het verzoek voor LstRecording.

Dit nieuwe element is toegevoegd aan de ondersteuning voor het zoeken van opnamen van deelnemer of genodigden. returnShareToMeRecording is een markering om de LstRecording API moet deelnemer- of genodigdeopnamen retourneren.

Wanneer returnShareToMeRecording is ingesteld op True, LstRecording retourneert de opnamegebruiker als eigenaar en retourneert de opnamegebruiker ook als deelnemer of genodigde die is gedeeld door de eigenaar.


Als markeringen voor automatisch delen en handmatig delen allebei OFF, LstRecording retourneert de gebruiker alleen als de eigenaar van de opnamen.

Wanneer returnShareToMeRecording is ingesteld op False of dit element is niet opgenomen in het verzoek, LstRecording volgt dezelfde logica als voorheen: retourneert de gebruiker van de opname als eigenaar.

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

  • returnShareToMeRecording

LstRecording Updates:

Element shareToMe toegevoegd aan LstRecording API-antwoord


Deze wijziging is eerder aangekondigd in XML API 11.0 SP17, maar wordt op deze update toegepast.

Een nieuw element, shareToMe, is toegevoegd aan de LstRecording Api. shareToMe is een Booleaanse in het antwoord voor LstRecording.

Dit nieuwe element is toegevoegd aan de ondersteuning voor het zoeken van opnamen van deelnemer of genodigden. shareToMe is een markering om te definiëren of de gebruiker de eigenaar van of een deelnemer voor de huidige opname is.

Wanneer shareToMe Is True, de gebruiker is niet de eigenaar van de huidige opname. De gebruiker kan een deelnemer zijn, of de opname wordt gedeeld door de eigenaar.

Wanneer shareToMe Is False, of dit element staat niet in de respons, LstRecording volgt dezelfde logica als voorheen: de gebruiker is de eigenaar van de huidige opname.

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

  • shareToMe

LstRecording Updates:

returnShareToMeRecording en shareToMe Voorbeelden van aanvragen:

<bodyContent xsi:type=”java.com.webex.service.binding..ep.LstRecording”>
<hostWebExID>auto243</hostWebExID>
<createTimeScope>
<createTimeStart>08/15/2018 8:0:0</createTimeStart>
<createTimeEnd>09/05/2018 7:59:59</createTimeEnd>
<timeZoneID>20</timeZoneID>
</createTimeScope>
<serviceTypes>
<serviceType>MeetingCenter</serviceType>
<serviceType>EventCenter</serviceType>
<serviceType>TrainingCenter</serviceType>
</serviceTypes>
<returnShareToMeRecording>true</returnShareToMeRecording>
</bodyContent>

returnShareToMeRecording en shareToMe Antwoordvoorbeelden:

Nieuwe elementen toegevoegd aan GetEvent API

Er zijn vier nieuwe elementen toegevoegd aan de GetEvent Api:

 • isCETMeeting: een Booleaanse True/False-melding die aangeeft of de Webex-gebeurtenis Webex-videoplatform 2 (CMR 4.0) ondersteunt

 • sipURL: de URL die wordt gebruikt om deel te nemen aan een Webex-videovergadering vanaf een videoconferentiesysteem of -toepassing

 • standaloneDialingIPAddress: het IP-adres dat kan worden gebruikt om in te bellen bij de Webex-videovergadering vanaf een systeem of toepassing voor videoconferenties

 • panelistNumericPassword: het wachtwoord voor deelname aan de Webex-videovergadering vanaf een videoconferentiesysteem of -toepassing

Als de site Webex-video ondersteunt, heeft de host videorechten Webex Events en ondersteunt de gebeurtenis Webex-videoplatform 2 (CMR 4.0),GetEvent retourneert deze elementen. Anders GetEvent geeft ze niet terug.

Beïnvloede API's:

 • GetEvent

  • isCETMeeting

  • sipURL

  • standaloneDialingIPAddress

  • panelistNumericPassword

Nieuw element panelistNumericPassword toegevoegd aan GetSessionInfo API

GetSessionInfo heeft een nieuw element, panelistNumericPassword, die het wachtwoord bevat voor deelname aan de Webex-videovergadering vanaf een videoconferentiesysteem of -toepassing.

Als de site Webex-video ondersteunt, heeft de host videorechten Webex Events en ondersteunt de gebeurtenis Webex-videoplatform 2 (CMR 4.0),GetSessionInfo retourneert de volgende vier elementen:

 • isCETMeeting: een Booleaanse True/False-melding die aangeeft of de Webex-gebeurtenis Webex-videoplatform 2 (CMR 4.0) ondersteunt

 • sipURL: de URL die wordt gebruikt om deel te nemen aan een Webex-videovergadering vanaf een videoconferentiesysteem of -toepassing

 • standaloneDialingIPAddress: het IP-adres dat kan worden gebruikt om in te bellen bij de Webex-videovergadering vanaf een systeem of toepassing voor videoconferenties

 • panelistNumericPassword: het wachtwoord voor deelname aan de Webex-videovergadering vanaf een videoconferentiesysteem of -toepassing


Deze elementen Webex Meetings in het Webex Meetings bestaaten al in GetSessionInfo:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

  • panelistNumericPassword

Wijzigingen in het schema GetEvent en GetSessionInfo

GetEvent Updates:

GetSessionInfo Updates:

XML API 11.0.0 SP18 Updates

Klik hier om het XML API 11.0 SP18-schema te downloaden.

Nieuw element EnableCloudTelepresence toegevoegd aan getSite API

Een nieuw element, EnableCloudTelepresence is toegevoegd aan de getSite Api.

Wanneer de optie EnableCETForAllUsers is ingeschakeld, controleert Webex om te zien of de gebruiker Webex-video (CMR) ondersteunt. Er wordt nu ook een nieuw element terug gegeven EnableCloudTelepresence in het hoofdstuk getSite Api.

Beïnvloede API's:

 • getSite

 • EnableCloudTelepresence

getSite Voorbeeld van een antwoord:

XML API 11.0.0 SP17-updates

Nieuw element returnShareToMeRecording toegevoegd aan LstRecording API-aanvraag

Een nieuw element, returnShareToMeRecording, is toegevoegd aan de LstRecording Api. returnShareToMeRecording is een Booleaanse in het verzoek voor LstRecording.

Dit nieuwe element is toegevoegd om het optrekken van opnames van deelnemer of genodigden te ondersteunen. returnShareToMeRecording is een markering om de LstRecording API moet deelnemer- of genodigdeopnamen retourneren.

Wanneer returnShareToMeRecording is ingesteld op True, LstRecording retourneert de gebruiker van de opnamen als eigenaar en retourneert de opnamegebruiker ook als deelnemer of genodigde die door de eigenaar is gedeeld.


Als markeringen voor automatisch delen en handmatig delen zijn uitgeschakeld, LstRecording retourneert alleen de gebruiker als de eigenaar van de opnamen.

Wanneer returnShareToMeRecording is ingesteld op False of dit element is niet opgenomen in het verzoek, LstRecording volgt dezelfde logica als voorheen: retourneert de gebruiker van de opname als eigenaar.

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

 • returnShareToMeRecording

LstRecording Updates:

Nieuw element shareToMe toegevoegd aan LstRecording API-antwoord

Een nieuw element, shareToMe, is toegevoegd aan de LstRecording Api. shareToMe is een Booleaanse in het antwoord voor LstRecording.

Dit nieuwe element is toegevoegd om het optrekken van opnames van deelnemer of genodigden te ondersteunen. shareToMe is een markering om te definiëren of de gebruiker de eigenaar of de deelnemer of genodigde voor de huidige opname is.

Wanneer shareToMe Is True, de gebruiker is niet de eigenaar van de huidige opname. De gebruiker kan een deelnemer of genodigde zijn, of de opname wordt gedeeld door de eigenaar.

Wanneer shareToMe Is False, of dit element staat niet in de respons, LstRecording volgt dezelfde logica als voorheen: de gebruiker is de eigenaar van de huidige opname.

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

 • shareToMe

LstRecording Updates:

Nieuwe elementen voor de deelnemercapaciteit toegevoegd aan de API getSite Respons

Er zijn vier nieuwe elementen toegevoegd aan de getSite API om de deelnemercapaciteit aan te geven voor de volgende Webex-services:

attendeeCapacityForMC- Webex Meetings

attendeeCapacityForEC – Webex Events

attendeeCapacityForTC – Webex Training

attendeeCapacityForSC – Webex Support

Deze geretourneerde waarden geven het maximale aantal deelnemers aan dat aan een vergadering, gebeurtenis of sessie kan voldoen. Ze zijn de CISiteLicenseInfo element in de respons.

Beïnvloede API's:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC

 • attendeeCapacityForEC

 • attendeeCapacityForTC

 • attendeeCapacityForSC

getSite Antwoordvoorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP16-updates

Nieuwe API hostStreamURL toegevoegd aan lstRecordingResponse

Het -element hostStreamURL is toegevoegd aan de LstRecording antwoord in als onderdeel van de opnamegegevens. hostStreamURL retourneert een URL die de host kan gebruiken om de opname weer te geven zonder dat hij of zij zich eerst moet aanmelden. Deze URL is geldig voor 30 minuten nadat deze is gegenereerd.

Beïnvloede API's:

 • hostStreamURL

hostStreamURL Antwoordvoorbeeld:

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite API gebruikt nieuwe WebDB-modeling om gegevens te retourneren

Op verzoek van de klant is de API GetSite haalt nu nauwkeurigere hostlicenties, gebruiksrapportagegegevens en andere gegevens op met behulp van de nieuwe WebDB-modeling voor CI-sites.

Beïnvloede API's:

 • GetSite

GetSite Antwoordvoorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>false</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>false</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>false</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>false</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>false</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSite Antwoordvoorbeeld voor EE-sites:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>false</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP15-updates

De koppeling Webex Meetings vergadering retourneren met behulp van de GetSessionsInfo-API

Het schema voor de GetSessionInfo API heeft een nieuwe retourwaarde, meetingLink. U kunt een koppeling naar de vergadering gebruiken om een Webex-vergadering te starten als een host of door deel te nemen aan een Webex-vergadering als een deelnemer.

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

GetSessionInfo Antwoordvoorbeeld:

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>
</serv:bodyContent>

Nieuwe voorwaarde voor het opvragen van door RecordingID op LstRecording API

U kunt nu LstRecording opnamen opvragen met recordingID. Er zijn twee typen opname-ID's:

 • Opname-Webex Meetings, Webex Events en Webex Training

 • NBR-opname-ID's voor diverse opnamen

Als er een serviceType element in het XML-verzoek in, daarna LstRecording retourneert alleen een serviceopname (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training).

Als er geen serviceType element in het XML-verzoek in, daarna LstRecording retourneert alleen een NBR-opname.

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

 • RecordingID

LstRecording Antwoordvoorbeelden:

Aanvraag voorbeeld voor een service-opname-id:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>MeetingCenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>TrainingCenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

Voorbeeld aanvragen voor een NBR-opname-id:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>DESC</orderAD>
         <orderBy>HOSTID</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDNAME</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

XML API 11.0.0 SP14-updates

Voorlopige gebruiksoverzichtrapporten voor Meeting Center

Er zijn twee nieuwe API's toegevoegd Meeting Center voorlopige rapporten, LstmeetingusagePreliminaryHistory en LstmeetingattendeePreliminaryHistory. Deze hebben hetzelfde gedrag als LsteventsessionPreliminaryHistory en LsteventattendeePreliminaryHistory in het definitieve rapport op.

Beïnvloede API's:

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

LstmeetingusagePreliminaryHistory Voorbeeld aanvragen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFNAME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingusagePreliminaryHistory Antwoordvoorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>PRO</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pacific Daylight Time, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>
                <history:trackingCode>
                    <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Voorbeeld aanvragen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>testuser</webExID>
            <password>****</password>
            <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>AND</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>STARTTIME</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory Antwoordvoorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>XYZ</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1,222,654-3210,,,,</history:phoneNumber>
                <history:address1>1 Any Street</history:address1>
                <history:address2>xyz</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>CA</history:state>
                <history:country>USA</history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>user test2</history:name>
                <history:email>ut2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>zzz zzzz</history:name>
                <history:email>z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>test host</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:12:42</history:joinTime>
                <history:participantType>ATTENDEE</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SIP-URL en Skype-URL van GLA retourneren GetsessionInfo API

Twee nieuwe elementen, <sipURL> en <skypeURL>, zijn toegevoegd aan het antwoord wanneer de GLA werd gebeld GetSessionInfo Api. Deze elementen zijn basiselementen die kunnen worden geretourneerd voor anonieme toegang.

 • <sipURL> kan worden gebruikt om deel te nemen aan vergaderingen vanaf TelePresence cisco-videoapparaat. Zo moeten alleen vergaderingen met Cisco-videoplatformversie 1.0 of 2.0 GetSessionInfo retourneren naar <sipURL> Element.

 • <skypeURL> kan worden gebruikt om deel te nemen aan vergaderingen vanuit een Microsoft Skype-app, zonder beperkingen of voorwaarden, zodat deze voor elk gesprek kan worden geretourneerd.

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

Antwoordvoorbeeld:

SIP-URL en vergaderingskoppeling retourneren van GetMeeting API

Drie nieuwe elementen, <isCETMeeting>, <meetingLink> en <sipURL>, zijn aan het antwoord toegevoegd bij het bellen van de GetMeeting Api.

 • <isCETMeeting> geeft weer of de vergadering een Cisco-videoplatform gebruikt (ondersteuning TelePresence video).

 • <meetingLink> kan worden gebruikt om verbinding te maken met vergaderingen.

 • <sipURL> kan worden gebruikt om deel te nemen aan vergaderingen vanaf TelePresence cisco-videoapparaat. Zo mogen alleen vergaderingen met Cisco-videoplatformversie 1.0 of 2.0 GetMeeting Retourner het element.

Beïnvloede API's:

 • GetMeeting

GetMeeting Antwoordvoorbeeld:

XML API 11.0.0 SP13-updates

Aankondiging van de afschaffing van het <siteID> element in het bovenliggende element <securityContext>

Cisco wil de <siteID> element in het bovenliggende element <securityContext> element in en te vervangen door het <siteName>. Vanwege een groot aantal <siteID>-elementen worden vaak gewijzigd tijdens sitemigraties. Organisaties met hoge onderhoudskosten om dit element te blijven gebruiken. Dit is een melding die twee jaar voorafgaand wordt gegeven.

 • Voor bestaande Webex-klanten vindt de overgang plaats op 1 mei 2020.

 • Nieuwe klanten moeten de <siteName> element dat begint op 1 mei 2018.

 • Klanten die integraties met CI, Spark of het Atlas-systeem doen, moeten de koppeling <siteName> element dat begint op 1 mei 2018.

Beïnvloede API's:

 • <siteName>

 • <securityContext>

Gegevensvalidatie van de <tollCallInData> en <tollFreeCallInData> Elementen

Vanaf 1 juni 2018 kunnen zowel de <tollCallInData> en <tollFreeCallInData> API's worden gevalideerd. Dit heeft invloed op het <CreateUser> en <SetUser> Apis.

Sites die niet-geldige tekenreeksen of onjuist opgemaakte tekenreeksen in hun in belgegevens gebruiken, moeten de tekenreeksen corrigeren zodat deze elementen gegevensvalidatie doorgeven.

Hieronder vindt u voorbeelden van CreateUser en SetUser, tollCallInData en tollFreeCallInData in de juiste notatie:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86,123,4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1,86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86,123,4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0,86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>false</createOnBridge>
        <defaultFlag>false</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount>
...

XML API 11.0.0 SP12-updates

Twee nieuwe API's SetContact en DelContacts

Het XML API-schema had eerder alleen de twee API's CreateContacts en LstContacts, die geen volledig beheer van gebruikerscontacten gaf. Om een betere functionaliteit te bieden voor het beheer van gebruikerscontact via de XML API, hebben we deze twee nieuwe API's toegevoegd, SetContact en DelContacts.

API

Notities

SetContact

Bel deze API om contactgegevens zoals e-mail, naam, titel en taal te wijzigen.

Uitzonderingen:

 • Als de contactpersoon niet wordt gevonden door de contactEmail-element, de uitzondering 140004 "Contactpersoon niet gevonden" wordt geretourneerd

 • Als de Webex-site een bepaalde taal niet ondersteunt, wordt de uitzondering 030060 'Geen geldige taal' geretourneerd

 • Als het nieuwe e-mailadres waarin de gebruiker wil wijzigen een duplicaat is met een andere contactpersoon in de Mijn contactpersonen-lijst, wordt de uitzondering 140001 'E-mail wordt door een andere contactpersoon gebruikt' geretourneerd

DelContacts

Bel deze API om een of meer contactpersonen van de lijst Mijn contactpersonen verwijderen op basis van de opgegeven e-mails.

contactID wordt geretourneerd als de opgegeven e-mail te vinden is in de lijst Mijn contactpersonen en de opgegeven e-mail wordt genegeerd als deze niet in de lijst Mijn contactpersonen staat.

Als niet alle e-mails in de lijst met Mijn contactpersonen zijn gevonden, wordt de uitzondering 00015 (geen record gevonden) geretourneerd.

Beïnvloede API's:

 • SetContact

 • DelContacts

SetContact Voorbeeld aanvragen:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>Contact Email adress</contactEmail>
           <contact>
                <name>New Contact Name</name>
                <email>New Contact Email Address</email>
                <title>New Title</title>
                <company>New Company</company>
                <notes>New Notes</notes>
                <url>New Link</url>
                <phones>
                    <phone>1,,408######,,,,</phone>
                    <mobilePhone>1,,408######,,,,</mobilePhone>
                    <fax>1,,408######,,,,</fax>
                </phones>
                <address>
                    <address1>New Address 1</address1>
                    <address2>New Address 2</address2>
                    <city>New City</city>
                    <state>New State</state>
                    <zipCode>New ZipCode</zipCode>
                    <country>New Company</country>
                </address>
                <language>New Language</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

SetContact Antwoordvoorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

DelContacts Voorbeeld aanvragen:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>SiteName</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com</contactEmail>
        <contactEmail>contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

DelContacts Antwoordvoorbeelden:


In dit voorbeeld worden twee bestaande contactpersonen verwijderd uit de Mijn contactpersonen lijst.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>


In dit voorbeeld staan de e-mails niet in de Mijn contactpersonen lijst.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, no record found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP11-updates

Nieuwe API LstTrainingPollResultsHistory

Het bericht LstTrainingPollResultsHistory API is oorspronkelijk geïmplementeerd in de URL-API. Op verzoek van de klant wordt deze nu geïmplementeerd in de XML-API.

Enquêteresultatenlijst worden geretourneerd door een enquête in te Training Center sessionKey. De API kan worden aangevraagd door de eigenaar Training Center een sessie of een sitebeheerder.


De verbeterde instelling voor TC-enquête moet zijn ingeschakeld voordat de enquêteresultaten van de training worden opgeslagen in de WebEx DB:

Beïnvloede API's:

 • LstTrainingPollResultsHistory

LstTrainingPollResultHistory Voorbeeld aanvragen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>ut2</webExID>
            <password>xxxxxxx</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>


De aanvraag is alleen voor T32/XML API 11.0.0.

LstTrainingPollResultHistory Antwoordvoorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>SUCCESS</serv:result>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC poll test 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 1 (multi-choice/single-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (multi-choiec.multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test answer D,test answer C,test answer B,test answer A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>false</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test question 2 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Survey</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 1 (multi-choiec/sinngle-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 2 (multi-choiec/multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>survey answer D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>survey answer A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer D,survey answer C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>survey answer C,survey answer B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>survey question 3 (short answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>No Answer</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Het antwoord is anders als de vergadering niet wordt gevonden, niet bij de gebruiker hoort die de vergadering heeft gevraagd of als de gebruiker die de vergadering aanvraagt, niet ook een sitebeheerder is.

Antwoordvoorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>FAILURE</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, no record found</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>PRIMARY</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Nieuw attendeeSendVideo optie in de API's CreateTrainingSession, SetTrainingSession en GetTrainingSession

Omdat de opties die beschikbaar zijn bij het plannen van Training Center sessie Video verzenden zijn, heeft de XML API nu deattendeeSendVideo optie om API's voor sessies aan te maken, op te halen Training Center instellen.

Beïnvloede API's:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

Ontwerp

De optie is opgeslagen in DB-tabel WbxMMConfParam/paramvalue als paramname = 'optionSupportSendVideo'

CreateTrainingSession Verzoek updates:

SetTrainingSession Verzoek updates:


De aanvraag is alleen voor T32/XML API11.0.0.

GetTrainingSession Antwoordupdates:

Wijzigen ConfName groottelimiet van maximaal 128 weergavetekens

De conferentienaamreeks ConfName is nu beperkt tot maximaal 128 weergavetekens. Deze wijziging komt overeen met de beperking voor de startpagina van J2EE. Als een API-aanvraag het ConfName als de tekst leeg is of langer is dan 128 weergavetekens, wordt de volgende foutmelding weergegeven:

060065 Naam niet-ingevoerde conferentie. De conferentienaam mag niet leeg zijn of de maximale weergavetekenlengte van 128 tekens overschrijden.

Beïnvloede API's:

 • ConfName

Uitzonderingsbericht gewijzigd in API LstRecording

Het uitzonderingsbericht wordt weergegeven als het bereik van de query de maximale limiet op de API overschrijdt LstRecording is gewijzigd. Standaard ondersteunen query's 4 weken aan opnamen. Aanvragen van meer dan vier weken ontvangen de volgende foutmelding:

"999999 heeft het maximale bereik van 28 dagen overschreden"

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

XML API 11.0.0 SP10-updates

De XML API 11.0 SP10-update heeft geen schemawijzigingen.