Cisco headset i 520-serien har en avtagbar inbyggd kontroller.

Figur 1. Kontrollen för Cisco headset i 520-serien
Kontrollen för Cisco headset i 500-serien

Den inbyggda USB-kontrollen gör det enkelt att använda grundläggande samtalsfunktioner.

Figur 2. Inbyggd kontroll för Cisco headset i 530-serien
Kontrollen för Cisco headset i 530-serien
När du har ett inkommande samtal hörs ringsignalen i ditt headset.

På den direktanslutna kontrollen trycker du på Samtal samtalsknappen.

Tryck på Upp upp eller Ner ner på den direktanslutna kontrollen.

Håll Samtal samtalsknappen intryckt på den direktanslutna kontrollen tills du hör en ton.

Tryck på Tyst ljudavstängningsknappen på den direktanslutna kontrollen.

Tryck på Samtal samtalsknappen två gånger på den direktanslutna kontrollen.

Tryck en gång på Samtal samtalsknappen på inlinekontrollen.

Om du har ett inkommande samtal tas det emot automatiskt på headsetet.

Samtalskontrollknappar för Cisco headset i 560-serien finns på headsetets öronsnäcka.

SamtalsknappTystknappVolymkontroller

1

Håll Samtal samtalsknappen intryckt på ditt headset i fyra sekunder. Det hörs en ton som anger status för headset.

2

Utför någon av dessa åtgärder.

 • Håll Ring samtalsknappen intryckt i 1 sekund för att aktivera headsetet på nytt.
 • Placera headsetet i basen.
När du har ett inkommande samtal hörs ringsignalen i ditt headset.

Utför någon av dessa åtgärder.

 • Tryck på Samtal samtalsknappen på ditt headset.
 • Ta ur ditt headset från basen.

Använd Volym volymreglagen på ditt headset.

Utför någon av dessa åtgärder.

 • Tryck på Tyst ljudavstängningsknappen på ditt headset.
 • Du kan även stänga av ljudet för egen del med ljudavstängningsknappen på multibasen.

Utför någon av dessa åtgärder.

 • Håll Samtal samtalsknappen på ditt headset intryckt tills du hör en ton.
 • Placera ditt headset i basen.

Tryck på Samtal samtalsknappen två gånger på ditt headset.

Under ett samtal trycker du på Samtal samtalsknappen på ditt headset.

 • Om du har ett inkommande samtal tas det emot automatiskt på headsetet.
När du har ett inkommande samtal hörs ringsignalen i ditt headset även om samtalet är på en källa som du inte har valt.

Gör något av detta:

 • Tryck på Samtal samtalsknappen på ditt headset.
 • Tryck på knappen för källa för inkommande samtal på multibasen.

   

  Aktiva samtal parkeras inte automatiskt när du ändrar källa på multibasen. Se till att väntkoppla eller avsluta alla aktiva samtal innan du byter källa. Aktiva samtal parkeras automatiskt när du trycker på Samtal samtalsknappen på ditt headset.