1

Välj Byt kameraenhet eller stoppa min video och välj sedan Avancerade alternativ under dialogruta videoanslutning.

2

Justera inställningarna efter behov.