1

Välj Byt kamera enhet eller stoppa min video och välj sedan avancerade alternativ i dialogruta video anslutning .

2

Justera inställningarna efter behov.