CDP på Cisco Webex Board

Med tjänsten CDP (Cisco Discovery Protocol) på Cisco Webex Board kan din enhet hitta det röst-VLAN som annonseras av växeln. Om det finns kommunicerar enheten med detta röst-VLAN istället för med VLAN-standardnätverket.

CDP-tjänsten fungerar bara om enheten använder en trådbunden Ethernet-nätverksanslutning. CDP-tjänsten är aktiverad och körs som standard. Om du vill ändra den här inställningen, se Ändra CDP på Cisco Webex Board.

Ändra CDP på Cisco Webex Board

1

Tryck på namnet på systemet längst upp på startskärmen och sedan på Inställningar.


2

Tryck på Nätverksanslutning och Öppna Ethernet-inställningar.
3

Rulla nedåt och ange Aktivera CDP (Cisco Discovery Protocol) som eller Av.

4

Tryck på när du är klar.