Kan inte kontakta Webex-tjänst.En brandvägg blockerar eventuellt systemet från att ansluta

Kan inte kontakta Webex-tjänst.En brandvägg blockerar eventuellt systemet från att ansluta

"Offline – ingen internetanslutning?"

"Kod 407" visas i loggar när jag försöker ansluta till en proxyserver från en Cisco Webex Board.

 

Du kan konfigurera en Cisco Webex tavla, rum eller skrivbordsenhet som kör RoomOS för att använda en proxyserver för HTTPS- och WebSocket-trafik.Om proxyservern kräver autentisering och du inte anger ett användarnamn/lösenord eller anger fel användarnamn/lösenord kommer din enhet inte att kunna ansluta till internet.

Om din enhet inte har aktiverats än visas meddelandet "Det går inte att kontakta Webex-tjänst.En brandvägg blockerar eventuellt systemet från att ansluta" visas under aktiveringskoden:
Bild tillagd av användare

Om din enhet redan har aktiverats visas meddelandet "Offline – ingen internetanslutning?" i menyn Problem och diagnostik:
Bild tillagd av användare

Loggmeddelanden – Proxyfel på grund av 407-autentisering krävs: