1

Gå till Cisco Webex-inställningar och välj Min profil .

2

Klicka på "..." och välj Ändra PIN-kod för röstbrevlåda.

3

Ange din nya PIN-kod till röstbrevlåda med följande krav:

  • Måste innehålla minst sex siffror och högst 8 siffror. Enbart siffror!

  • Får inte vara samma som någon av dina tidigare fem PIN-koder.

  • Får inte innehålla ditt anknytningsnummer.

  • Får inte innehålla enstaka eller serier av upprepande siffror (till exempel 228883, 121212 eller 408408).

  • Får inte vara en sifferserie (till exempel 012345 eller 987654).

  • Får inte innehålla siffror som knappas in i rak linje på knappsatsen.

  • Får inte vara omvänd ordning på din senaste PIN-kod.

4

Ange din PIN-kod igen i Bekräfta PIN-kod för röstbrevlåda och klicka på Spara .