Den här artikeln gäller endast delade enheter.

Som standard tas dina whiteboards och din webbaktivitet bort automatiskt vid midnatt varje dygn. Med den här konfigurationen kan du ställa in en alternativ rensningstid eller avaktivera daglig rensning.

Besök enhetens webbportal om du vill komma åt den här konfigurationen. Läs artikeln Avancerade inställningar för information om hur man kommer åt det. När du har öppnat webbportalen på enheten öppnar du fliken Inställningar och väljer Konfiguration. Välj följande konfigurationer:

  • Konfiguration > Rensing av rum > Automatisk körning > Tidpunkt: Välj när du vill att rensningen ska ske.

  • Konfiguration > Rensing av rum > Automatisk körning > Innehållstyp > webbdata : Välj dagligen om du vill ta bort webbläsaraktivitet dagligen vid angiven tid. Den här konfigurationen är endast tillgänglig Desk Pros och WebEx Boards som använder webbmotorn.

  • Konfiguration > Rensing av rum > Automatisk körning > Innehållstyp > Whiteboards: Välj dagligen om du vill ta bort whiteboards dagligen vid angiven tid.