Om möteswebbplatsens administratör tillåter möten att använda virtuella kameror kan du se dina tillgängliga fysiska och virtuella kameror i listan.

1

Delta i mötet och välj sedan Starta video eller Stoppa video.

2

Under Kamera väljer du din virtuella kamera ilistan.