Läs Bästa metoder för hur du använder webbmotorn för att lära dig mer om de funktioner och begränsningar som stöds av webbmotorn.

Du kan aktivera webbmotorn från enhetens webbportal. Läs artikeln Avancerade konfigurationer för information om hur du öppnar det.

När du har öppnat webbportalen på enheten öppnar du fliken Inställningar och väljer Konfiguration. Välj följande konfiguration:

  • Konfiguration > Webbmotor > Läge: Välj för att aktivera webbmotorn.