Ringa någon från dina direktutrymmen

1

Säg Direkt på startskärmen.

2

Säg personens namn eller säg Välj objekt och numret bredvid namnet.

3

Säg Ring upp.

Ringa upp ett grupputrymme

1

Säg Grupp på startskärmen.

2

Säg Välj objekt och numret bredvid grupputrymmet.

3

Säg sedan Ring upp.

Ringa någon från ett team

1

På startskärmen, säg Teams och säg sedan teamets namn.

2

Säg personens namn och sedan Ring upp.