Ringa någon från dina direktutrymmen

1

Säg Direkt på startskärmen.

2

Säg personens namn eller säg Välj objekt och numret bredvid namnet.

3

Säg Ring upp.

Ringa upp ett grupputrymme

1

Säg Grupp på startskärmen.

2

Säg Välj objekt och numret bredvid grupputrymmet.

3

Säg sedan Ring upp.

Ringa någon från ett team

1

Från startskärmen, säg team och namnet på teamet eller säg välj objekt och siffran vid teamets namn.

2

Säg personens namn bland teammedlemmarna eller säg välj objekt och siffran vid personens namn. Säg sedan ring upp.

Meddelanden om inkommande samtal

Om du får ett samtal som inte har schemalagts när appen är i bakgrunden visas ett meddelande. Meddelandet innehåller namnet på den person som ringer, eller namnet på utrymmet om det är ett gruppsamtal.

Säg acceptera för att ta emot samtalet eller säg avvisa för att avvisa samtalet.