Förhindra att personer i din organisation delar filer

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och klickar Meddelandekortet på Inställningar .

2

Bläddra till Samarbetsbegränsningar och välj bland följande:

  • Förhandsgranska och hämta filer– Välj bland alternativen där du kan tillämpa denna begränsning.

    Om du väljer att begränsa förhandsgranskning och hämtning av filer för en Webex-app eller för bottar kommer överföring av filer automatiskt att begränsas för den appen eller för bottar.

  • Överför filer– välj alternativ för var begränsningen ska tillämpas.

  • Whiteboard och Kommentarer – Välj om det finns begränsningar som du har valt för att förhandsgranska och hämta, eller ladda upp filer, som också tillämpas påwhiteboardtavla och kommentarer.

Förhindra att grupper av personer i din organisation delar filer

Du kan hindra personer i specifika Active Directory-grupper från att dela filer.

Innan du börjar

Du måste ha Distribuerat Cisco Directory Connector och synkronisera dina Active Directory-grupper.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Användare och klickar på Grupper.

2

Välj en grupp från listan och klicka sedan på Inställningar.

3

Välj bland följande alternativ:

  • Blockera förhandsgranskning och hämtning avfiler – Välj bland alternativen där denna begränsning ska tillämpas.

    Om du väljer att begränsa förhandsgranskningen av och hämtningen av filer i en Webex-app eller för bottar kommer överföringsfiler automatiskt att begränsas för den appen ellerför botar.

  • Överför filer– välj alternativ för var begränsningen ska tillämpas.

  • Whiteboard och Kommentarer – Välj om det finns begränsningar som du har valt för att förhandsgranska och hämta, eller ladda upp filer, som också tillämpas påwhiteboardtavla och kommentarer.

Om en användare är medlem i flera grupper och någon av dessa inställningar för samarbetsbegränsning har valts i en eller flera grupper tillämpas denna begränsning på användaren.

Förhindra att personer delar filer utanför ditt företagsnätverk

Med Pro Pack för Cisco Webex Control Hub kan du inkludera IP-intervall för ditt organisationsnätverk och säkerställa att personer inte kan dela filer i Webex när personer inte är i företagsnätverket.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Organisationsinställningar.

2

Bläddra till Nätverksplatsen och ange dina IP-adresser eller intervall.


 

Du måste se till att du anger dina externa IP-intervall eller adresser för internet som du vill tillåta fildelning.

3

Gå till Tjänster och på meddelandekortet klickar du på Inställningar .

4

Bläddra till Samarbetsbegränsningar och aktivera växlingen Begränsa fildelning till endast dittnätverk.

IP-intervall eller adressbaserade begränsningar gäller endast filuppladdning, förhandsgranskning, hämtning och whiteboardtavlor samt kommentarer.

IP-intervall eller adressbaserad begränsning gäller inte delning av animerade GIF-bilder och förhandsgranskningar av delade länkar.