1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till användare och väljer användaren som du vill redigera.

2

Fortsätt med samtals > avancerade program för samtals inställningar > .

3

Välj Ring beteende för användarens enheter under Ring alla enheter och program när du vill:

  • Klicka här för att ringa samtal,-aviserar användaren om inkommande Klicka-för-att-ringa-samtal i Webex Calling-programmet.
  • Grupp sidor har mottagits– aviserar användaren när grupp indelnings samtalen görs på Webex Calling-programmet.
  • Ett samtal är parkerat på den här användarens linje– meddelar användaren när ett samtal parkeras på deras linje.
4

Under Webex Calling programväljer du de tillgängliga enheterna som är licensierade av Webex Calling-programmet för användaren.

  • Skrivbordet
  • Mobil
  • Tablett
5

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.