Web seminerlerinin pratik oturumlarının davranışları

Web seminerleri şu anda sürüm 41.4 ve sonraki sitelerde kullanılabilir.

Toplantının (toplantı sahibi, toplantı sahibi, toplantı sahibi ve panelistler) bir web seminerine alıştırma yapmak için üretim ekibi'da Pratik Oturumukullanabilirsiniz. Pratik oturumlarında aşağıdaki özellik davranışları vardır.

 • Yalnızca toplantı sahibi bir pratik oturumu başlatabilir veya sonlandırabilir. Web üretim ekibi veya web bilgisine giren kullanıcı otomatik olarak toplantıya pratik oturumu.

 • Ana bilgisayar, web sitesi başladığında otomatik olarak bir pratik oturumu açmak için bir web tarayıcısı plan açabilir.

 • Ekip üretim ekibi üyeleri, pratik sesssion açıkken ana webaya yeniden katıtanır.

 • Bir web panosunda yer alan katılımcılar pratik oturumu'de oluşan etkinlikleri göre görene veya duya-lamasa da, toplantı sahibi ve panelistlerin ayrıcalıklarını nasıl ayarlayana bağlı olarak herkesle sohbetebilir ve toplantı sahibi ve panelistlerin sorularını sorabilir.

 • Katılımcılar, toplantı açıkken web pratik oturumu kalır.

 • Bir üretim ekibi bir kullanıcı bir videoya katılırken ana web pratik oturumu içerik paylaşılırsa paylaşılan içerik pratik oturumu.

 • Bir pratik oturumu toplantı üretim ekibi toplantı katılımcısı içerik paylaştığında sona ererse katılımcılar artık paylaşılan içeriği ana web penceresinde3.

 • Varsayılan üretim ekibi, Tüm Katılımcılar veya Herkes öğesini seçerek katılımcılara sohbet mesajları gönderebilir: açılır liste.

 • Toplantı üretim ekibi, katılımcılar tarafından S ve Y panel sorularını ve sohbet mesajlarını alı ve yanıtladı.

 • Anket üretim ekibi ve anket açma ve kapatma testlerini test olabilir.

 • Katılımcılar etkinlikte açık olan herhangi bir anket pratik oturumu.

Web seminerleri içinde pratik oturumları barındırma

Web tarayıcısı başlat olmalı ve yalnızca sahibi olarak siz bir 3.0 ve daha yenisini pratik oturumu.

1

Web penceresi penceresinde, Pratik Oturumunu Başlat seçeneğine > seçenekler öğesini seçin.

Web sayfalarında olduğunu gösteren bir başlıkgörüntülendiğinde webpratik oturumu. Katıl üretim ekibi üyeleri toplantıya otomatik pratik oturumu. Katılımcılar, web takvimi penceresinde toplantının geçerli olarak üretim ekibi olduğunu pratik oturumu.

2

Kuralları pratik oturumu. Sunumları açın ve paylaşın veya anket web üretim ekibi toplantısı sırasında kullanabileceği bir sunumhazırlayın.

Katılımcılarla paylaşmak istemediğiniz paylaşılan belgelerin, sunumların, beyaz tahtaların, web içeriğinin ve anketlerin tümünü pratik oturumunu sonlandırmadan önce kapatın. Bir 3. oturumu sonlandırmadan önce paylaşılan öğeleri pratik oturumu, siz oturumu sonlandıran katılımcılar paylaşılan öğeleri pratik oturumu.

3

Web penceresi penceresinde, Pratik Oturumunu Durdur seçeneğine > seçenekler öğesini seçin.


 

Masaüstü Webex Meetings'nin Altında olduğunuz afişin içinde Bitir'pratik oturumu seçin.