Kullanıcılar, toplantının x dakika içinde sona erecek olan bir mesaj alır.

Kullanıcılar, toplantının x dakika içinde sona erecek olan bir mesaj alır.

Toplantılar, toplantı sahibi olmadan başlar ve başladıktan 40 dakika sonra otomatik olarak sona erer.

Toplantı sahibi toplantıma hiç katılmadı ve toplantı otomatik olarak sona erdi.

Katılımcılar / Toplantı Sahibi, toplantının x dakika içinde bit bitimini tavsiye edecek bir istem alır.

Yetkisiz erişimi önlemek için Webex aşağıdaki senaryolarda toplantıları otomatik olarak sonlaacaktır:


Toplantı Sahibini #Scheduled Toplantı Sahibiyle Toplantı Yapın (JBH) Etkinleştirildi:

  1. Toplantı, toplantı sahibi olmadan başlatıldı.Webex maksimum süre 24 saat* ulaşmadıkça oturum sona erer.Ancak tüm katılımcılar toplantıdan ayrılmaları Webex toplantıyı 30 dakika sonra bitirecek.
*Maksimum toplantı süresi, toplantıda yapılandırılabilir bir değer oturum türü, varsayılan değer 24 saattir.Ücretsiz toplantı oturum türü, 40 dakikadır.

#Scheduled Önce Katıl (JBH) Devre Dışı Olan Bir Toplantı Var:
  1. Toplantı sahibi olmadan toplantı başlamaz.Tüm toplantıların bir toplantı sahibine ihtiyacı gerekir.
  2. Toplantı sahibi oturuma başlar ancak toplantıdan anormal şekilde ayrılır (ağ sorunları vb.).Webex sahibi rolünü başka bir katılımcıya otomatik olarak atar.Yine de, yeni toplantı sahibine (lobi kullanıcısı, etkinliğe katılanlar) atanacak başka bir katılımcı yoksa Webex toplantıyı 5 dakika içinde kapatacak.Oturumda yalnızca telefon kullanıcısı varsa toplantı sahibi toplantıda olsun ve oturumda olsun, oturum çalışmaya devam edecektir.
  3. Ana bilgisayar uygun şekilde başlar ve sona erer.Tüm katılımcılar toplantıdan ayrıldında, Webex hemen sona erecek ancak bu örneği (konferans kimliği) dört (4) dakika daha saklayacak.Bu 4 dakika boyunca, herhangi bir katılımcı toplantıyı yeniden başlatabilirsiniz.
#Kişisel Toplantı Odası (PMR) toplantı:
  1. Toplantı sahibi SIP video uç noktası üzerinde olduğunda ve toplantı sahibi cihazında aramanın bağlantısını kes olduğunda, Webex hemen toplantıyı kapatacak.SIP video uç noktaları toplantı son toplantı Webex göndermey Webex bu kullanıcının toplantıdan ayrılmaya veya toplantıyı sona göndermeye çalıştığını ayrıştıramaz.Bu Webex, oturumu doğrudan kapatacak.
#One katılımcıyı:
  1. Yalnızca bir katılımcı (toplantı sahibi/katılımcı) toplantıda olduğunda ve oturum planlanan bitiş saati + X dakika (site yöneticisi tarafından yapılandırılabilir) değerine ulaştığında, açılır bir mesaj kullanıcıyı uyaracak ve toplantı sahibi toplantıyı bir uyarı mesajıyla uzatabilir.Aksi takdirde, toplantı kapatılacaktır.
#One bir buluta kayıtlı cihaz kullanarak toplantıya katılımcı katıldı:
  1. Toplantıya bağlandıktan sonra yalnızca bir buluta kayıtlı cihaz.Oturumları 30 dk* sonra sonladıracak.Bu beklenen bir davranıştır.Seçenek Control Hub / Webex site yönetimi > Yapılandırması > Ortak site ayarları > Güvenlik Seçenekleri > "Yalnızca bir katılımcı varsa toplantıları otomatik olarak > (Meetings, Training ve Events) altında seçenek işaretlenmezse mantığı takip edin.Yeni bir etkileşim her oluşursa, zamanlayıcı sıfırlanır.30 dakika için etkileşim yoksa süreölçeri sona erer ve cihazın bağlantısı kes dolar.
 *SIP cihazları için geçerli değildir.

Bu makale yararlı oldu mu?