1

Webex Yönetimi'> Yapılandırma ve Ortak Site > Seçenekler > gidin.

2

Diğer Seçenekler'e >toplantılarda katılımcı görünümünden toplantı bağlantısını gizle (Toplantılar ve Etkinlikler) seçeneğini kontroledin. Bu seçenek varsayılan olarak işaretli değildir.


 
Gizli olduğunda, Toplantı Bağlantısını Kopyala seçeneği Toplantı Bilgileri penceresi, Diğer Seçenekler menüsü ve Toplantı menüsü katılımcılar için devre dışı bırakılır. Toplantı sahipleri, toplantılarda toplantı bağlantılarını yine de paylaşabilir.

1

seçeneğinde müşteri görünümünden https://admin.webex.com/Hizmetler 'e gidin ve Toplantı öğesiniseçin.

2

Güncellemek Webex siteyi seçin.

3

Site Yapılandırma ve > Site Seçenekleri > öğesini seçin.

4

Toplantılarda toplantı bağlantısını katılımcı görünümünden gizle (Toplantılar ve Etkinlikler) seçeneğiniseçin. Bu seçenek varsayılan olarak işaretli değildir.


 
Gizli olduğunda, Toplantı Bağlantısını Kopyala seçeneği Toplantı Bilgileri penceresi, Diğer Seçenekler menüsü ve Toplantı menüsü katılımcılar için devre dışı bırakılır. Toplantı sahipleri, toplantılarda toplantı bağlantılarını yine de paylaşabilir.