Sesli Klavye

Aşağıdaki açıklamada görsel klavyenin nasıl kullanılacağı yer alır.

  • Karakterler arasında kaydırmak için, kafanızı sola ve sağa hareket ettirin.

  • Karakter girmek için, girmek istediğiniz harfin altındaki ilgili sözcüğü söyleyin. Örneğin, b harfini girmek için, Bravo deyin.

  • İlgili sözcükleri birlikte söyleyerek bir kerede birden fazla harf girebilirsiniz. Örneğin, Becky adını girmek için, Bravo Echo Charlie Kilo Yankee deyin.

  • Metin alanlarına veri girme biçimini değiştirmek için, A B C modu, Semboller veya Sayılar deyin.

  • Metni girmeyi tamamladığınızda, ekranda görüntülenen gönderme eylemi komutunu söyleyin. Örneğin, yukarıda gösterilen örnekte , gönderme eylemi Gönder'dir.

  • Girişi silmek üzere, son harfi kaldırmak için Geri veya tümünü temizlemek için Metni Temizle deyin.

  • Son girişi geri almak için Geri Al deyin.


Karakterin girilmesi için ekranda görünür olması gerekmez.

Dikteyi Kullanma

Dikte, bilgileri girmek için doğal dil kullanmanıza olanak sağlar.

1

Daha fazla giriş seçeneği görüntülemek için, Daha fazla seçenek deyin.

2

Dikte moduna geçmek için, Dikte deyin.

3

Girmek istediğiniz sözcükleri söyleyin.


 

.com girmek için nokta com diyebilirsiniz.

4

HMT, dikte işlemini tamamladığınızda işlenen metni ekranda görüntüler.

Sesli Komutlar

Oturum Aç

Sesli Komut

Eylem

Kodu tara

QR kodu kullanarak kimlik doğrular

Kullanıcı adı ve parola girin

Kullanıcı adı ve parola kullanarak kimlik doğrular

Ana İşlevler

Sesli Komut

Eylem

Menü

Menü seçeneklerini gösterir

Webex Yardımı

Sık kullanılan komutlarla ilgili açıklamalar

Günlükleri Gönder

Günlük dosyalarını cihazdan yükler

Oturumu Kapat

Talep Üzerine Uzman'da Oturum Kapatma

Önceki sayfa / Sonraki sayfa

1 sayfa sola / sağa gider

Doğrudan

Doğrudan alanlarınızı arar ve kişileri listeler

Grup

Grup alanlarınızı arar

Ekipler

Mevcut ekipleri görüntüler

Öğe seç <öğe numarası>

Belirtilen öğe numarasıyla ilişkilendirilen öğeyi seçer

Doğrudan ara

Doğrudan alanlarınızda arama yapar

Ekipleri ara

Ekibi arar

Yardım iste (seçilen ekipten)

Tüm ekip üyelerine bir yardım isteği gönderir

Üye ara

Bir ekip üyesi arar

Çağrı yap

Seçilen kişiye çağrı yapar

Yardım iste (seçilen kişiden)

Seçilen kişiye bir yardım isteği gönderir

Çağrıyı iptal et

Çağrıyı iptal eder

Görüntüleme

Sesli Komut

Eylem

Kontrolleri göster / kontrolleri gizle

Kontrol menüsünü gösterir ve gizler

Manuel odak

Manuel odak moduna geçer

Odak noktası 1...9

Ekranda bir odak noktası seçer

Otomatik odaklama

Otomatik odak moduna geçer

Pozlama seviyesi 1...5

Pozlama seviyesini değiştirir

Ses seviyesi 1...5

Ses seviyesini değiştirir

Yakınlaştırma seviyesi 1...5

Yakınlaştırma seviyesini değiştirir

Fotoğraf çek

Geçerli kamera görünümünün fotoğrafını çeker

açıklama ekle

Açıklama modunu başlatır

Renk

Açıklama rengi menüsünü açar

Şekil

Açıklama şekli menüsünü açar

Çağrıyı Duraklat / Sürdür

Çağrı sürdürülene kadar ses ve video sinyalini duraklatır

Ekran görüntüsü al

Paylaşılan ekranın ekran görüntüsünü alır

Çağrıya katıl

Planlanmış bir çağrıya katılmayı sağlar

Çağrıyı sonlandırma

Çağrıyı sonlandırır

Kabul et

Planlanmamış bir çağrıyı kabul eder

Reddetme

Planlanmamış bir çağrıyı reddeder

Klavye Komutları

Sesli Komut

Eylem

Harfler

Klavyeyi, harf girmek için alfabetik klavye olarak değiştirir

Rakamlar

Klavyeyi, rakamları girmek için sayısal klavye olarak değiştirir

Semboller

Klavyeyi, sembolleri girmek için sembolik klavye olarak değiştirir

ABC modu

Klavyeyi, ABC modu klavyesi olarak değiştirir

Seçenekleri göster / Seçenekleri gizle

Klavye seçeneklerini gösterir ve gizler

Güvenli giriş

Giriş modunu güvenli olarak değiştirir

Normal giriş

Giriş modunu normal olarak değiştirir

Dikte

Dikteyi etkinleştirir ve konuşma tanıma işlevine göre metin girer

Kodu tara

QR kodunu tarar

El feneri açık / kapalı

El fenerini Açık / Kapalı duruma getirir

Klavyeyi kapat

Klavyeyi kapatır

Geri Sil

Son karakteri siler

Metni temizle

Giriş kutusundaki metni temizler

Geri al

Son girişi geri alır

Kabul et

Girilen bilgileri kabul eder

Genel Komutlar

Sesli Komut

Eylem

Ana ekrana git

Ana ekrana gider

Geri git

Önceki ekrana gider

Denetimlerim

Sistem denetim masasına gider

Mikrofonu sessize al

Mikrofonun sesini geçici olarak kapatır

Bildirimlerim

Bildirim bölümünü açar

Son uygulamalar

Arka planda çalışan uygulamaları açar

Yardım görüntüle

Geçerli ekranla ilişkili komutlara dair yardım içeren bir açılan pencere görüntüler