Проверка за нови гласови съобщения

За да разберете дали имате нови съобщения в гласовата поща, потърсете един от следните знаци:

  • Светлинната лента на слушалката Ви свети постоянно в червено.

  • Броят на пропуснатите разговори и съобщения в гласовата поща се показва на екрана Ви. Ако имате повече от 99 нови съобщения, се показва знакът плюс (+).

  • Удивителен знак (!) указва спешните гласови съобщения.

Cisco IP Phone серия 6800, серия 7800 и серия 8800: Освен това ще чуете прекъсващ сигнал в слушалката на телефона, Наушниците или високоговорителя на телефона, когато използвате телефонна линия. Този прекъсващ сигнал е различен за различните линии. Вие го чувате само когато използвате линия, която има гласови съобщения.

Cisco IP конферентен телефон 7832 и 8832: Ще чуете прекъснат тон от спикерфона, когато използвате линия на телефона. Ще го чуете само, когато по линията има гласово съобщение.

Достъп до гласова поща

1

Направете едно от следните действия:

  • 6800: Натиснете Съобщения или Съобщения.
  • 7800 и 8800: Натиснете Съобщения .
  • 7832 и 8832: Натиснете Съобщения.
2

Следвайте гласовите подканвания.