Администриране на сайта

1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции .

2

Превъртете до Разрешете следните URL имена на домейни и влезте lti.educonnector.io, отделено от другите имена на домейни със запетая.

Control Hub

1

От изглед на клиента в https:// admin.webex.com , изберете Приложения и щракнете Интеграции .

2

Уверете се, че Глобалният достъп е превключван, за да позволи на всички потребители да имат достъп до интеграции.


 

Ако не можете да се обърнете Глобален достъп на, можете да добавите следния ИД за интеграция: Y2lzY29zcGFyazovL3VzL0FQUExJQ0FUSU9OL0M0NWU1YzBiMmI5ZGM5YThjYzNlY2Q2MThlMjNlMzZkOWM2OWQzMzAyMDRkNDI4OTUwZGZkNjhhOWQ5YmNiMjE1

3

В левия панел под Услуги изберете Събрание и след това щракнете върху Сайтове .

4

Изберете вашия сайт и изберете Конфигуриране на сайта .

5

Под Общи настройки изберете Опции на сайта.

6

Превъртете до Разрешете следните URL имена на домейни и влезте lti.educonnector.io, отделено от другите имена на домейни със запетая.