Administrowanie witryną

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje .

2

Przewiń do Zezwól na następujące nazwy domen URL i wprowadź lti.educonnector.io, oddzielone od innych nazw domen przecinkiem.

Control Hub

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com , wybierz Aplikacje i kliknij Integracje .

2

Upewnij się, że dostęp globalny jest włączony, aby umożliwić wszystkim użytkownikom dostęp do integracji.


 

Jeśli nie możesz się skręcić Dostęp globalny włączone, możesz dodać następujący identyfikator integracji: Y2lzY29zcGFyazovL3VzL0FQUExJQ0FUSU9OL0M0NWU1YzBiMmI5ZGM5YThjYzNlY2Q2MThlMjNlMzZkOWM2OWQzMzAyMDRkNDI4OTUwZGZkNjhhOWQ5YmNiMjE1

3

W lewym panelu w obszarze Usługiwybierz pozycję Spotkanie, a następnie kliknij pozycję Witryny.

4

Wybierz witrynę i wybierz Konfiguruj witrynę .

5

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

6

Przewiń do Zezwól na następujące nazwy domen URL i wprowadź lti.educonnector.io, oddzielone od innych nazw domen przecinkiem.