Списък със скорошни повиквания

Слушалката събира информация за всички повиквания и ги записва в „Последни повиквания“. При преглед на списъка с последни повиквания можете:

  • Да видите всички повиквания.

  • Да прегледате всички повиквания, които са получили отговор.

  • Да прегледате всички набрани повиквания.

  • Да видите всички пропуснати повиквания.

Преглед на скорошните повиквания

Слушалката поддържа регистър на всички последни повиквания. В списъка на последните повиквания се съхраняват до 50 повиквания. Можете да прегледате всички повиквания, повикванията, на които сте отговорили, повикванията, които сте направили (набрани повиквания) и повикванията, които сте пропуснали.

1

Натиснете Последни данни .

2

Натиснете дясната или лява страна на пръстена за навигация , за да видите различните списъци.

Повикване на лице от списъка с последни контакти.

Можете да повикате всички, които се оказват в списъка с последни повиквания.

1

Натиснете Последни данни .

2

Натиснете дясната или лява страна на пръстена за навигация , за да видите различните списъци.

3

Откройте елемент и натиснете Повикване.

Добавяне на последния повикващ към списъка с контакти

Можете да добавите информация от последното обаждане към списъка с местни контакти.

1

Натиснете Скорошни.

2

Откройте последния повикващ.

3

Натиснете Още, откройте Запиши като контакти натиснете Избор.

4

Откройте категорията за телефонния номер и натиснете Добавяне.

Номерът, от който се е обадил повикващия, се добавя в това поле.

5

Натиснете Запис да запишете номера.

6

(По избор) За да добавите друга информация, маркирайте полето и натиснете Добави .

7

(По избор) За да промените друга информация, маркирайте полето и Редактиране .

8

Натиснете Запис, за да запишете контакта.

9

Натиснете Да, за да потвърдите.