Son Çağrılar Listesi

Ahize, ahizeden yapılan ve ahizeye gelen tüm çağrılar hakkında bilgi toplar ve Son Çağrılar listesine kaydeder. Son Çağrılar listesini görüntülediğinizde:

  • Tüm çağrıları;

  • Cevaplanan tüm çağrıları;

  • Yapılan tüm çağrıları;

  • Tüm cevapsız çağrıları görüntüleyebilirsiniz.

Son Çağrılarınızı Görüntüleme

Ahize, tüm son çağrıların bir kaydını tutar. Son Çağrılar listesinde en fazla 50 çağrı tutulur. Tüm çağrıları, cevaplanan çağrıları, yaptığınız çağrıları ve cevapsız çağrıları görüntüleyebilirsiniz.

1

Son Çağrılar düğmesine basın.

2

Farklı listeleri görüntülemek için gezinme halkasında sağa veya sola basın.

Son Çağrılar Listesinden Birini Arama

Son çağrılar listesinde görüntülenen herhangi bir kişiyi arayabilirsiniz.

1

Son Çağrılar düğmesine basın.

2

Farklı listeleri görüntülemek için gezinme halkasında sağa veya sola basın.

3

Bir girdiyi seçip Ara'ya basın.

Son Arayanı Kişi Listenize Ekleme

Son arayanın bilgilerini yerel kişi listenize ekleyebilirsiniz.

1

Son Çağrılar düğmesine basın.

2

Son arayanları vurgulayın.

3

Diğer düğmesine basın, Kişi olarak kaydet'i vurgulayıp Seç'e basın.

4

Telefon numarası için kategoriyi vurgulayın ve Ekle'ye basın.

Arayanın sizi aramak için kullandığı numara, alana eklenir.

5

Numarayı kaydetmek için Kaydet'e basın.

6

(İsteğe bağlı) Başka bilgiler eklemek için alanı vurgulayıp Ekle'ye basın.

7

(İsteğe bağlı) Başka bilgileri değiştirmek için alanı vurgulayıp Düzenle'ye basın.

8

Kişiyi kaydetmek için Kaydet'e basın.

9

Onaylamak için Evet'e basın.