Seznam posledních hovorů

Sluchátko shromažďuje informace o všech příchozích a odchozích hovorech a ukládá je do seznamu Historie. Seznam posledních hovorů nabízí:

  • zobrazení všech hovorů;

  • zobrazení všech přijatých hovorů,

  • zobrazení všech odchozích hovorů;

  • zobrazení všech zmeškaných hovorů;

Zobrazení posledních hovorů

Sluchátko uchovává záznamy o všech nedávných hovorech. V seznamu Historie může být uloženo až 50 hovorů. Můžete zobrazit všechny hovory, přijaté hovory, vámi uskutečněné hovory a zmeškané hovory.

1

Stiskněte tlačítko Historie.

2

Chcete-li zobrazit jiné seznamy, stiskněte na navigačním kruhu vlevo nebo vpravo .

Volání pomocí seznamu posledních hovorů

Můžete snadno volat komukoli, kdo je na seznamu posledních hovorů.

1

Stiskněte tlačítko Historie.

2

Chcete-li zobrazit jiné seznamy, stiskněte na navigačním kruhu vlevo nebo vpravo .

3

Označte položku a stiskněte tlačítko Volat.

Přidání volajícího z historie hovorů do seznamu kontaktů

Můžete přidat informace o volajícím z historie hovorů do místního seznamu kontaktů.

1

Stiskněte tlačítko Historie.

2

Zvýrazněte volajícího z historie hovorů.

3

Stiskněte tlačítko Další, vyberte možnost Uložit jako kontakt a stiskněte tlačítko Vybrat.

4

Zvýrazněte kategorii telefonního číslo a stiskněte tlačítko Přidat.

Číslo, které volající použil k volání, bylo přidáno do pole.

5

Číslo uložíte stisknutím tlačítka Uložit.

6

(Nepovinné) Chcete-li přidat další informace, zvýrazněte pole a stiskněte Přidat.

7

(Nepovinné) Chcete-li jiné informace změnit, zvýrazněte pole a klikněte na tlačítko Upravit.

8

Stisknutím tlačítka Uložit kontakt uložíte.

9

Potvrďte stisknutím možnosti Ano.