Lijst met recente gesprekken

De handset verzamelt informatie over alle oproepen van en naar uw handset en slaat deze oproepen op in de lijst met Recente oproepen. Wanneer u de lijst met recente oproepen weergeeft, kunt u het volgende doen:

  • Alle oproepen weergeven.

  • Alle beantwoorde oproepen weergeven.

  • Alle gekozen oproepen weergeven.

  • Alle gemiste oproepen weergeven.

Uw recente gesprekken weergeven

Uw handset houdt een logboek van alle recente oproepen bij. Er kunnen tot 50 gesprekken in de lijst Recent worden bijgehouden. U kunt een lijst weergeven met alle oproepen, de beantwoorden oproepen, de gekozen oproepen en de gemiste oproepen.

1

Druk op Recent .

2

Druk links of rechts op de navigatiering om de verschillende lijsten te bekijken.

Iemand in uw lijst met recente gesprekken bellen

U kunt iedereen bellen die in uw lijst met recente gesprekken wordt weergegeven.

1

Druk op Recent .

2

Druk links of rechts op de navigatiering om de verschillende lijsten te bekijken.

3

Markeer een regel en druk op Bellen.

Een recente beller toevoegen aan uw lijst met contactpersonen

U kunt de informatie van een recente beller toevoegen aan uw lokale lijst met contactpersonen.

1

Druk op Recent.

2

Markeer de recente beller.

3

Druk op Meer, markeer Opslaan als contactpersoon en druk op Selecteren.

4

Markeer de categorie voor het telefoonnummer en druk op Toevoegen.

Het nummer dat de beller gebruikt om u te bellen, wordt toegevoegd aan het veld.

5

Druk op Opslaan om het nummer op te slaan.

6

(optioneel) Als u andere informatie wilt toevoegen, markeert u het veld en drukt u op Toevoegen.

7

(optioneel) Als u andere informatie wilt wijzigen, markeert u het veld en drukt u op Bewerken.

8

Druk op Opslaan om de contactpersoon op te slaan.

9

Druk op Ja om te bevestigen.