Lista ostatnich połączeń

Słuchawka zbiera informacje o wszystkich połączeniach przychodzących oraz wychodzących i zapisuje je na liście Ostatnie. Podczas przeglądania listy Ostatnie połączenia można :

  • Wyświetlić wszystkie połączenia.

  • Wyświetlić wszystkie odebrane połączenia.

  • Wyświetlić wszystkie wybrane połączenia.

  • Wyświetlić wszystkie nieodebrane połączenia.

Wyświetlanie ostatnich połączeń

W słuchawce przechowywany jest dziennik wszystkich ostatnich połączeń. Maksymalna liczba połączeń na liście Ostatnie to 50. Można wyświetlić wszystkie połączenia , połączenia odebrane, połączenia wykonane (wychodzące) oraz połączenia nieodebrane.

1

Nacisnąć opcję Ostatnie.

2

Nacisnąć prawy lub lewy przycisk na kółku nawigacyjnym , aby wyświetlić różne listy.

Wykonywanie połączenia do osoby z listy Ostatnie połączenia

Można zadzwonić do każdej osoby znajdującej się na liście ostatnich połączeń.

1

Nacisnąć opcję Ostatnie.

2

Nacisnąć prawy lub lewy przycisk na kółku nawigacyjnym , aby wyświetlić różne listy.

3

Podświetlić wpis i nacisnąć przycisk Połącz.

Dodawanie ostatniego dzwoniącego do listy kontaktów

Można dodać informacje ostatniego dzwoniącego do lokalnej listy kontaktów.

1

Nacisnąć opcję Ostatnie.

2

Podświetl ostatniego dzwoniącego

3

Nacisnąć przycisk Więcej, a następnie wybrać opcję Zapisz jako kontakt i nacisnąć przycisk Wybierz.

4

Podświetlić kategorię numeru telefonu i nacisnąć przycisk Dodaj.

Numer, którego użyto do nawiązania połączenia, został dodany do pola.

5

Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zapisać numer.

6

Aby dodać inne informacje, podświetlić je i nacisnąć przycisk Dodaj.

7

(Opcjonalnie) Aby zmienić inne informacje, podświetlić pole i nacisnąć przycisk Edytuj.

8

Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zapisać kontakt.

9

Nacisnąć przycisk Tak, aby potwierdzić resetowanie.