Listan Senaste samtal

Telefonen sparar information om alla inkommande och utgående samtal i en lista. När du visar listan kan du göra följande:

  • Visa alla samtal.

  • Visa alla besvarade samtal.

  • Visa alla uppringda samtal.

  • Visa alla missade samtal.

Visa dina senaste samtal

Handsetet sparar en logg över de senaste samtalen. Upp till 50 samtal sparas i listan Senaste. Du kan visa alla samtal, besvarade samtal, uppringda samtal samt missade samtal.

1

Tryck på Senaste.

2

Tryck på vänster- eller högerknappen på navigeringsringen för att visa olika listor.

Ring till någon i samtalslistan

Du kan ringa till alla som visas i samtalslistan.

1

Tryck på Senaste.

2

Tryck på vänster- eller högerknappen på navigeringsringen för att visa olika listor.

3

Markera en post och tryck på Ring.

Lägg till senaste uppringare i din kontaktlista

Du kan lägga till informationen från senaste uppringare till din lokala kontaktlista.

1

Tryck på Senaste.

2

Markera senaste uppringare.

3

Tryck på Mer, markera Spara som kontakt och tryck på Välj.

4

Markera kategori för telefonnumret och tryck på Lägg till.

Det nummer som uppringaren använde för att ringa dig läggs till i fältet.

5

Tryck på Spara för att spara numret.

6

(valfritt) Om du vill lägga till ytterligare information markerar du fältet och trycker på Lägg till.

7

(valfritt) Om du vill ändra annan information markerar du fältet och trycker på Redigera.

8

Tryck på Spara för att spara kontakten.

9

Tryck på Ja för att bekräfta.