Listan Senaste samtal

Telefonen sparar information om alla inkommande och utgående samtal i en lista. När du visar listan kan du göra följande:

  • Visa alla samtal.

  • Visa alla besvarade samtal.

  • Visa alla uppringda samtal.

  • Visa alla missade samtal.

Visa dina senaste samtal

Handsetet sparar en logg över de senaste samtalen. Upp till 50 samtal sparas i listan Senaste. Du kan visa alla samtal, besvarade samtal, uppringda samtal samt missade samtal.

1

Tryck på Senaste .

2

Tryck åt höger eller vänster på navigeringsringen för att visa olika listor.

  • Alla smt
  • Besvarade samtal
  • Ringda samtal
  • Missade samtal

Ring till någon i samtalslistan

Du kan ringa till alla som visas i samtalslistan.

1

Tryck på Senaste .

2

Tryck åt höger eller vänster på navigeringsringen för att visa olika listor.

3

Markera en post och tryck på Ring.