Lista de apeluri recente

Receptorul colectează informații despre toate apelurile către și de la receptor și le salvează în lista Recente. Atunci când vizualizați lista Recente, puteți să:

  • Vizualizați toate apelurile.

  • Vizualizați toate apelurile preluate.

  • Vizualizați toate apelurile efectuate.

  • Vizualizați toate apelurile ratate.

Vizualizați apelurile recente.

Receptorul dvs. păstrează un jurnal cu toate apelurile recente. Lista Recente păstrează până la 50 de apeluri. Puteți vizualiza toate apelurile, apelurile pe care le-ați preluat, apelurile pe care le-ați efectuat (numerele formate) și apelurile pe care le-ați ratat.

1

Apăsați pe Recente .

2

Apăsați la dreapta sau la stânga pe inelul de navigare pentru a vizualiza diferitele liste.

Apelați pe cineva din lista de apeluri recente

Puteți apela pe oricine care este afișat în lista de apeluri recente.

1

Apăsați pe Recente .

2

Apăsați la dreapta sau la stânga pe inelul de navigare pentru a vizualiza diferitele liste.

3

Selectați o intrare și apăsați pe Apelare.

Adăugați un apelant recent la lista de contacte

Puteți să adăugați informațiile unui apelant recent la lista de contacte locală.

1

Apăsați pe Recente.

2

Evidențiați apelantul recent.

3

Apăsați pe Mai mult, evidențiați Salvare ca contact și apăsați pe Selectare.

4

Evidențiați categoria pentru numărul de telefon și apăsați pe Adăugare.

Numărul utilizat de apelant pentru a vă suna este adăugat la câmp.

5

Apăsați pe Salvare pentru a salva numărul.

6

(Opțional) Pentru a adăuga alte informații, evidențiați câmpul și apăsați pe Adăugare.

7

(Opțional) Pentru a modifica alte informații, evidențiați câmpul și apăsați pe Editare.

8

Apăsați pe Salvare pentru a salva contactul.

9

Apăsați pe Da pentru a confirma.