Liste over Siste samtaler

Telefonen samler inn informasjon om alle anrop til og fra telefonen og lagrer dem i en liste over nylige anrop. Når du viser listen over nylige anrop, kan du:

  • Vise alle anrop.

  • Vise alle besvarte anrop.

  • Vise alle utgående anrop.

  • Vise alle tapte anrop.

Vise Siste samtaler

Håndsettet fører logg over alle nylige anrop. Opptil 50 anrop lagres i listen over nylige anrop. Du kan vise alle anrop, anrop du har besvart, anrop du har foretatt (utgående anrop), og tapte anrop.

1

Trykk på Recents (sist brukte).

2

Trykk til høyre eller venstre på navigeringsringen for å vise forskjellige lister.

Ringe noen i listen over nylige anrop

Du kan ringe alle som vises i listen over nylige anrop.

1

Trykk på Recents (sist brukte).

2

Trykk til høyre eller venstre på navigeringsringen for å vise forskjellige lister.

3

Velg en oppføring, og trykk på Ring.

Legge til en nylig anroper i kontaktlisten

Du kan legge til informasjonen fra en nylig anroper i listen over lokale kontakter.

1

Trykk på Sist brukte.

2

Uthev den nylige anroperen.

3

Trykk på Mer, uthev Lagre som kontakt og trykk på Velg.

4

Uthev kategorien for telefonnummeret og trykk på Legg til.

Nummeret som anroperen brukte for å ringe deg, legges til i feltet.

5

Trykk på Lagre for å lagre nummeret.

6

Eventuelle Hvis du vil legge til annen informasjon, merker du feltet og trykker på Legg til.

7

Eventuelle Hvis du vil endre annen informasjon, merker du feltet og redigerer.

8

Trykk på Lagre for å lagre kontakten.

9

Trykk på Ja for å bekrefte.