Промяна на ъгъла на гледане на Вашия телефон

Можете да промените ъгъла на телефона, освен при Cisco IP телефон 7811, за да премахнете отблясъците от екрана.

1

Изключете телефона от мрежата.

2

Поставете телефона така, че клавиатурата да е обърната към бюрото.

3

Хванете едната страна на поставката с една ръка и поставете другата си ръка върху телефона.

4

Дръжте надолу телефона и дръпнете нагоре поставката.

5

Обърнете поставката.

6

Натиснете поставката обратно в телефона, докато поставката влезе на мястото си.

7

Поставете телефона изправен и го включете в мрежата.

Промяна на ъгъла на гледане на Вашия телефон

Можете да промените ъгъла на гледане на телефона, за да отстраните отблясъка на екрана. Ако телефонът има видео камера, можете да промените ъгъла, за да подобрите показваното от камерата.

1

Дръжте приемника в поставката с една ръка.

2

Преместете стойката с другата ръка, за да промените ъгъла.

3

(По избор) Регулирайте стойката за крака на ключовия разширителен модул и се уверете, че телефонът и модулът за разширение на ключа са стабилни.

4

(По избор) Натиснете Self-view , за да проверите ъгъла на камерата.

Регулиране на поставката за слушалката

Когато телефонът Ви е монтиран на стена или ако слушалката се плъзга от гнездото твърде лесно, може да е необходимо да регулирате поставката за слушалката, така че приемникът да не се плъзга навън от гнездото.

Фигура 1. Регулиране на поставката за слушалка

Процедура за настройка на положението на покой на слушалката.

1

Свалете слушалката от гнездото и издърпайте пластмасовия накрайник от поставката за слушалката.

2

Завъртете накрайника на 180 градуса.

3

Задръжте накрайника между двата си пръста с ъгловите прорези срещу Вас.

4

Подравнете накрайника със слота в гнездото и го натиснете равномерно в слота. В горната част на завъртяния накрайник има удължение.

5

Върнете слушалката обратно върху поставката.

Защита на телефона със заключалка с кабел

Можете да защитите телефона си със заключалка с кабел за лаптоп с широчина до 20 mm.

1

Вземете края с примката на заключалката с кабел и го увийте около предмета, към който искате да заключите телефона си.

2

Прекарайте заключалката през кабелния край с примката.

3

Отключете заключалката с кабел.

4

Натиснете и задръжте заключващия бутон, за да подравните заключващия зъб.

5

Пъхнете заключалката с кабел в заключващия слот на телефона и освободете заключващия бутон.

6

Заключете заключалката с кабел.