Promena ugla posmatranja telefona

Možete promeniti ugao telefona, osim modela Cisco IP telefon 7811, da biste umanjili odsjaj ekrana.

1

Isključite telefon iz mreže.

2

Postavite telefon tako da je tastatura usmerena prema radnoj površini.

3

Jednom rukom uhvatite jednu stranu postolja, a drugu ruku postavite na telefon.

4

Držite telefon i povucite ga za postolje.

5

Okrenite postolje.

6

Pritiskajte postolje nazad u telefon sve dok se postolje ne uglavi u ležište.

7

Okrenite telefon nazad i priključite ga na mrežu.

Promena ugla posmatranja telefona

Možete da promenite ugao gledanja telefona kako biste otklonili pojavu odsjaja na ekranu. Ako vaš telefon ima video kameru možete promeniti ugao da biste poboljšali prikaz kamere.

1

Jednom rukom držite slušalicu u ležištu.

2

Drugom rukom pomerite postolje da biste promenili ugao.

3

(Opcionalno) Podesite štand na ključnom modulu proširenja i uverite se da su modul proširenja telefona i ključa stabilni.

4

(Opcionalno) Pritisnite samo-prikaz da biste proverili ugao kamere.

Podešavanje držača slušalice

Ako je telefon montiran na zid ili ako slušalica isuviše lako isklizne iz ležišta, možda ćete morati da podesite držač slušalice kako biste obezbedili da slušalica ne isklizne iz ležišta.

Slika 1. Podešavanje ručnog odmora

Postupak korekcije nosača slušalice

1

Uklonite slušalicu sa ležišta i povucite plastični jezičak sa držača slušalice.

2

Okrenite jezičak za 180 stepeni.

3

Držite jezičak između dva prsta tako da zarezi na uglovima budu okrenuti ka vama.

4

Poravnajte jezičak sa otvorom u ležištu, a jezičak ravnomerno pritisnite u otvor. Produžetak će izviriti sa vrha rotiranog jezička.

5

Vratite slušalicu na držač.

Zaštita telefona pomoću kabla sa bravom

Svoj telefon možete da zaštitite kablom sa bravom za prenosne računare širine do 20 mm.

1

Obmotajte kraj kabla sa bravom na kom se nalazi petlja oko predmeta oko kog želite da vežete svoj telefon.

2

Sprovedite bravu kroz kraj kabla na kom se nalazi petlja.

3

Otključajte bravu kabla.

4

Pritisnite i držite taster za zaključavanje kako bi se poravnali zupci brave.

5

Umetnite kabl sa bravom u otvor za bravu na telefonu i otpustite taster za zaključavanje.

6

Zaključajte bravu kabla.