Změna úhlu sklonu telefonu (řada 7800)

Úhel telefonu můžete změnit s výjimkou modelu Cisco IP telefon 7811 k odstranění odlesků od obrazovky.

1

Odpojte telefon od sítě.

2

Položte telefon tak, aby byl klávesnicí otočen k desce pracovního stolu.

3

Uchopte jednu stranu podstavce jednou rukou a druhou ruku položte na telefon.

4

Přidržujte telefon a vytáhněte nahoru podstavec.

5

Obraťte podstavec.

6

Zatlačte podstavec zpět do telefonu, aby zapadl na místo.

7

Postavte telefon a připojte jej k síti.

Změna úhlu sklonu telefonu (řada 8800)

Změnou úhlu sklonu telefonu můžete eliminovat odlesky na obrazovce. Pokud má váš telefon videokameru, změnou úhlu můžete vylepšit obraz kamery.

1

Jednou rukou přidržte sluchátko ve vidlici.

2

Posuňte podstavec druhou rukou tak, aby se změnil úhel sklonu.

3

(Nepovinné) Nastavte podstavec na rozšiřujícím modulu tlačítek tak, aby byl telefon s rozšiřujícím modulem tlačítek stabilní.

4

(Nepovinné) Stisknutím tlačítka Autoportrét zkontrolujte úhel kamery.

Nastavení opěrky sluchátka

Je-li telefon připevněn ke zdi nebo sluchátko příliš snadno vypadává z vidlice, můžete nastavit opěrku sluchátka tak, aby sluchátko nevypadávalo z vidlice.

Obrázek 1. Nastavení opěrky sluchátka

Postup nastavení opěrky sluchátka

1

Vyjměte sluchátko z vidlice a vytáhněte z opěrky sluchátka plastový štítek.

2

Pootočte štítek o 180 stupňů.

3

Uchopte štítek dvěma prsty, rohovými zářezy k sobě.

4

Přiložte štítek ke zdířce ve vidlici a zatlačte jej do zdířky. Z horní části pootočeného štítku vyčnívá výstupek.

5

Zavěste sluchátko zpět do opěrky sluchátka.

Zabezpečení telefonu pomocí bezpečnostního zámku (řada 8800)

Telefon lze zabezpečit lankovým zámkem pro notebooky o průměru až 20 mm.

1

Uchopte konec bezpečnostního zámku, který je opatřen smyčkou, a obtočte jej kolem předmětu, ke kterému chcete připevnit telefon.

2

Převlečte zámek přes smyčku na kabelu.

3

Odemkněte bezpečnostní zámek.

4

Stiskněte a přidržte zamykací tlačítko, aby se zarovnaly zuby zámku.

5

Zasuňte lankový zámek do zdířky pro zámek v telefonu a uvolněte zamykací tlačítko.

6

Zamkněte bezpečnostní zámek.