Skift telefonens hældningsvinkel (7800-serie)

Du kan ændre telefonens vinkel, med undtagelse af Cisco IP Phone 7811, for at fjerne skær på skærmen.

1

Kobl telefonen fra netværket.

2

Placer telefonen, så tastaturet vender mod skrivebordet.

3

Tag fat i den ene side af foden med den ene hånd, og placer den anden hånd på telefonen.

4

Træk foden op, mens du holder på telefonen.

5

Vend foden.

6

Skub foden tilbage i telefonen, indtil den låser på plads.

7

Placer telefonen opretstående, og slut den til netværket.

Skift telefonens hældningsvinkel (8800-serie)

Du kan ændre telefonens hældningsvinkel for at fjerne genskin fra skærmen. Hvis din telefon har et videokamera, kan du ændre vinklen, så kameravisningen forbedres.

1

Hold håndsættet fast i holderen med den ene hånd.

2

Flyt foden med den anden hånd for at ændre vinklen.

3

(valgfri) Juster foden på tasteudvidelsesmodulet, og sørg for, at telefonen og tasteudvidelsesmodulet er stabile.

4

(valgfri) Tryk på Egenvisning for at kontrollere kameravinklen.

Juster håndsætholderen

Hvis telefonen er vægmonteret, eller hvis håndsættet nemt falder ud af holderen, skal du muligvis justere håndsætholderen for at sikre, at røret ikke glider ud af holderen.

Figur 1. Juster håndsætholderen

Procedure til justering af håndsæt

1

Tag håndsættet ud af holderen, og træk i plastiktappen på håndsætholderen.

2

Drej tappen 180 grader.

3

Hold tappen mellem to fingre med hjørnerillerne imod dig.

4

Ret tappen ind med åbningen i holderen, og tryk tappen jævnt ind i åbningen. Et forlængerstykke stikker ud øverst på den roterede tap.

5

Læg håndsættet tilbage i håndsætholderen.

Fastgør telefonen ved hjælp af en kabellås (8800-serie)

Du kan fastgøre telefonen med en kabellås til bærbare computere på op til 20 mm.

1

Bind løkken på kabellåsen om den genstand, du vil fastgøre telefonen til.

2

Før låsen gennem kablets løkke.

3

Lås kabellåsen op.

4

Tryk og hold låseknappen nede for at rette låsetænderne ind.

5

Sæt kabellåsen i låseåbningen på telefonen, og slip låseknappen.

6

Lås kabellåsen.