Zmienianie kąta ustawienia telefonu

Aby wyeliminować odblaski na ekranie, można zmienić kąt ustawienia telefonu — z wyjątkiem modelu telefonu IP Cisco 7811.

1

Odłącz telefon od sieci.

2

Obróć telefon klawiaturą w dół.

3

Chwyć dłonią jedną stronę podstawki, a drugą dłoń połóż na telefonie.

4

Przytrzymaj telefon i rozłóż podstawkę.

5

Obróć podstawkę.

6

Wciśnij podstawkę do telefonu tak, aby wskoczyła na miejsce.

7

Postaw telefon i podłącz go do sieci.

Zmienianie kąta ustawienia telefonu

Kąt ustawienia telefonu można zmieniać w celu unikania odbić światła na jego ekranie. Jeśli w telefonie jest kamera, można zmienić kąt ustawienia, aby poprawić obraz z kamery.

1

Jedną ręką przytrzymaj słuchawkę na widełkach.

2

Drugą ręką przesuń podstawkę, aby zmienić kąt jej ustawienia.

3

(Opcjonalnie) Zmienić ustawienie podstawki modułu rozbudowy klawiatury i upewnić się, że telefon i moduł są stabilne.

4

(Opcjonalnie) Aby sprawdzić kąt ustawienia kamery, nacisnąć przycisk Własny widok (Self-view).

Ustawianie oparcia słuchawki

Jeśli telefon jest zamontowany na ścianie lub słuchawka zbyt łatwo zsuwa się z widełek, może być konieczna regulacja oparcia słuchawki, aby pewniej się w nim trzymała.

Ryc. 1. Ustawianie oparcia słuchawki

Procedura regulowania oparcia słuchawki

1

Zdejmij słuchawkę z widełek, a następnie wyjmij plastikową płytkę z oparcia słuchawki.

2

Obróć płytkę o 180 stopni.

3

Trzymaj płytkę dwoma palcami w taki sposób, aby jej ścięte narożniki były skierowane w Twoją stronę.

4

Ustaw płytkę równo z otworem w oparciu i wsuń ją równomiernie do środka. Z górnej części obróconej płytki wystaje zaczep.

5

Odłóż słuchawkę na widełki.

Ochrona telefonu za pomocą linki zabezpieczającej

Telefon można chronić za pomocą linki zabezpieczającej o grubości maks. 20 mm, przeznaczonej do komputerów przenośnych.

1

Owiń zapętlony koniec linki zabezpieczającej wokół przedmiotu, do którego chcesz przymocować telefon.

2

Przełóż blokadę przez zapętlony koniec linki.

3

Otwórz blokadę linki zabezpieczającej.

4

Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący, aby wyrównać go z zębami blokującymi.

5

Przełóż linkę zabezpieczającą przez otwór blokady w telefonie i zwolnij przycisk blokujący.

6

Zamknij blokadę linki zabezpieczającej.