Zmiana kąta ustawienia telefonu (seria 7800)

Aby wyeliminować odblaski na ekranie, można zmienić kąt ustawienia telefonu — z wyjątkiem modelu telefonu IP Cisco 7811.

1

Odłączyć telefon od sieci.

2

Obrócić telefon klawiaturą w dół.

3

Chwycić dłonią jedną stronę podstawki, a drugą dłoń połóżyć na telefonie.

4

Przytrzymać telefon i rozłożyć podstawkę.

5

Obrócić podstawkę.

6

Wcisnąć podstawkę do telefonu tak, aby wskoczyła na miejsce.

7

Postawić telefon i podłączyć go do sieci.

Zmiana kąta ustawienia telefonu (seria 8800)

Kąt ustawienia telefonu można zmieniać, aby uniknąć odbijania światła na jego ekranie. Jeśli w telefonie jest kamera, można zmienić kąt ustawienia, aby poprawić obraz z kamery.

1

Jedną ręką przytrzymać słuchawkę na widełkach.

2

Drugą ręką przesunąć podstawkę, aby zmienić kąt jej ustawienia.

3

(Opcjonalnie) Zmienić ustawienie podstawki modułu rozbudowy klawiatury i upewnić się, że telefon i moduł są stabilne.

4

(Opcjonalnie) Aby sprawdzić kąt ustawienia kamery, nacisnąć przycisk Własny widok (Self-view).

Ustawianie oparcia słuchawki

Jeśli telefon jest zamontowany na ścianie lub słuchawka zbyt łatwo zsuwa się z widełek, może być konieczna regulacja oparcia słuchawki , aby pewniej się w nim trzymała.

Rys. 1. Ustawianie oparcia słuchawki

Procedura regulowania oparcia słuchawki

1

Zdjąć słuchawkę z widełek, a następnie wyjać plastikową płytkę z oparcia słuchawki.

2

Obrócić płytkę o 180 stopni.

3

Chwycić płytkę dwoma palcami w taki sposób, aby jej ścięte narożniki były skierowane w stronę użytkownika.

4

Ustawić płytkę równo z otworem w oparciu i wsunąć ją równomiernie do środka. Z górnej części obróconej płytki wystaje zaczep.

5

Odłóżyć słuchawkę na widełki.

Ochrona telefonu za pomocą linki zabezpieczającej (seria 8800)

Telefon można chronić za pomocą linki zabezpieczającej o grubości maks. 20 mm, przeznaczonej do komputerów przenośnych.

1

Owinąć zapętlony koniec linki zabezpieczającej wokół przedmiotu, do którego będzie przymocowany telefon.

2

Przełożyć blokadę przez zapętlony koniec linki.

3

Otworzyć blokadę linki zabezpieczającej.

4

Nacisnać i przytrzymać przycisk blokujący, aby wyrównać go z zębami blokującymi.

5

Przełożyć linkę zabezpieczającą przez otwór blokady w telefonie i zwolnić przycisk blokujący.

6

Zamknąć blokadę linki zabezpieczającej.